Lista lui Tismaneanu

Posted on mai 19, 2010

7       În Evenimentul zilei de azi, d-l Vladimir Tismaneanu ne povesteşte un vis: cum IICCMER, adică institutul pe care îl acoperă cu faima sa ştiinţifică, va publica, prin osîrdia tinerilor (şi inocenţilor) cercetători o serie de volume dedicate biografiilor călăilor regimului pe care abia l-a condamnat. „Trebuie să se ştie” – spune domnia sa, cu imperativul unei cauze trecute, cine au fost „căpcăunii”! Nu cine au fost victimele! Nu biografiile – cel puţin, atît, după ce li s-au luat vieţile – victimelor. Nu, d-l Tismăneanu vrea să „îmbrace” fantomele comunismului, lăsînd pe oropsiţii acestora, în continuare, fără identitate şi fără recunoaştere. „Visul” d-lui Tismăneanu începe să devină coşmarul tocmai al acelora care au plătit, chiar cu viaţa, pentru aşternutul de mătase în care dormitează d-sa. Cred că ajunge! Ar fi timpul ca IICCMER să „viseze” la biografiile celor asasinaţi în „romlagul” românesc. Nu lista „fantomelor” d-sale ne interesează, ne doare lista celor pe care Marius Oprea a vrut să-i dezgroape şi să le redea identitatea!

Posted in: Spune acum!