Ţiganiada azi. 25o

Posted on iunie 16, 2010

8       Nu, nu e vorba despre „programul” lui Sarkozi de repatriere a rromilor din Franţa, „dotaţi” cu cîte un cec de 4.000 de euro! (L-am citat din memorie pe prietenul meu Ovidiu Pecican, care a rostit o prezentare concisă şi coerentă la lansarea volumului cu titlul de mai sus, la Filiala Cluj a Uniunii Scriitorilor din România, cu prilejul întîlnirii „de primăvară-vară” şi decernarea premiilor pentru anul editorial 2009.)Şi nici de ţigăneala din „forul cetăţii” din aceste ultime zile, adaug eu. Este vorba chiar despre „epopeea” lui Ion Budai-Deleanu de la naşterea căruia s-au împlinit 250 de ani! Cît de actual, sau „modern” se dovedeşte a fi „europeanul” Budai-Deleanu dau seama, prin texte mai vechi sau mai noi, G. Călinescu, D. Popovici, Ioana Em. Petrescu, Cornel Regman, Nicolae Manolescu, Georgeta Antonescu, Ion Istrate, Ovidiu Pecican, Ion Urcan, Iulian Boldea, Marta Petreu, Ion Vartic, Marius Chivu, Izabella Krizsanovszki, Daniele Filip, Daniela Petroşel, Mariana Istrate, Ion Pop-Curşeu, Bianca Ţiplea Temeş, Simona Antofi, Traian Ştef, Peter Demeny.

       În loc de orice alt comentariu personal, voi reproduce „Argument”-ul ce deschide volumul, semnat de coordonatoarea acestuia, criticul şi istoricul literar Irina Petraş, Preşedinta Filialei Cluj a U.S.R.

           „La împlinirea a 250 de ani de la naşterea lui Ion/Ioan Budai-Deleanu (argumentele în favoarea lui Ion şi a lui Ioan sunt egale ca greutate!), Filiala Cluj a Uniunii Scriitorilor din România a organizat un Simpozion naţional cu gîndul de a readuce în actualitate una dintre cele mai interesante şi mai greu de catalogat personalităţi ale literaturii române, figură aparte a Şcolii Ardelene. Sau, mai degrabă, de a reuni într-un loc şi într-un volum comentariile pe care le-a stîrnit şi le stîrneşte încă/iarăşi opera sa. La peste două secole de la scrierea ei, Ţiganiada – „jucăreaua” – are tot mai multe semnalmente de capodoperă.

           Volumul de faţă cuprinde intervenţiile participanţilor la simpozion, dar şi studii consistente, deja „clasice”, pe care le reproducem aici (integral sau fragmentar) cu acordul autorilor. Un semn bun pentru posteritatea lui Budai-Deleanu e înscrierea la cuvînt a unor tineri şi promiţători cercetători ai fenomenului literar.

            Am ales să „prefaţăm” Caietele simpozionului cu cîteva secvenţe din G. Călinescu, D. Popovici şi Ioana Em. Petrescu, dar şi cu lucrarea de seminar a tînărului Cornel Regman (prin bunăvoinţa doamnei Zorina Regman şi la sugestia poetului Dan Damaschin).

             Cartea se încheie cu rescrierea Ţiganiadei în proză la care s-a încumetat Traian Ştef şi, ilustrativ, cu cîteva secvenţe din această surprinzătoare „traducere”. Am adăugat un Tabel cronologic şi o Listă de lucrări pentru întregirea informaţiei.

              Drept ilustraţii, coperte ale ediţiilor Ţiganiadei, dar şi imagini de epocă.

              „Chipul” lui Budai-Deleanu (reprodus la pagina 5, dimpreună cu semnătura) rămîne în continuare sub semnul întrebării, deşi „înfăţişarea” sa de scriitor se nuanţează (e tot mai „lămurată”) odată cu trecerea vremii.”

Publicitate
Posted in: Ex libris