Browsing All Posts published on »iulie 8th, 2010«

Ion Zubaşcu: între estetica morţii şi etica vieţii

iulie 8, 2010

14

       Foarte recent apărutul volum de poeme Moarte de om. O poveste de viaţă (Editura Limes) l-a impus, oarecum cu mirare că nu era deja hotărît acolo, pe Ion Zubaşcu în primul rînd valoric nu numai al poeziei optzeciste, dar al poeziei româneşti contemporane în ansamblul ei. Parcă dintr-o dată, ca şi cum s-ar fi ridicat […]