„Europa: un cuptor alchimic”. Un interviu cu Basarab Nicolescu. La Sighet

Posted on iulie 18, 2010

20       Sursa:   Sighet Online   
        Pentru două zile, Basarab Nicolescu a fost oaspetele Sighetului cu ocazia Şcolii de Vară de la Memorial, aşa că am profitat de această ocazie şi am realizat un foarte interesant şi captivant interviu cu domnia sa, mulţumită domnului Cristi Fernea. Vă invităm să-l urmăriţi în continuare.  Alături de Matila C. Ghyka, Ştefan  Lupaşcu, Pius Servien sau Adrian Bejan, Basarab Nicolescu este unul dintre cei mai importanţi gînditori români de anvergură universală care s-au afirmat în ultimii cincizeci de ani. Este o adevărată sărbătoare spirituală să-l poţi urmări „life”, spontan, relaxat în plin exerciţiu – generos – de hermeneutică deschisă.            http://www.sighet-online.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=10767:video-interviu-cu-basarab-nicolescu-la- sighet&catid=70:importante&Itemid=27

Bibliografie Basarab Nicolescu:
 
În oglinda destinului – Eseuri autobiografice, Ideea Europeană, Bucureşti, 2009.
Ce este realitatea?, Junimea, Iaşi, 2009.
Les Racines de la liberté, Éditions Accarias-L’Originel, Paris, 2001, în colaborare cu Michel Camus (trad. rom. Rădăcinile libertăţii, Curtea Veche, Bucureşti, 2004).
Ion Barbu – Cosmologia „Jocului secund”, Editura pentru Literatură, Bucureşti, 1968; a doua ediţie: Universul Enciclopedic, Bucureşti, 2004.
Nous, la particule et le monde, Éditions Le Mail, Paris, 1985 (lucrare premiată de Academia Franceză, trad. rom. Noi, particula şi lumea, Editura Polirom, Iaşi, 2002).
La Science, le sens et l’évolution – Essai sur Jakob Boehme, Éditions le Félin, 1988 (Premiul „Benjamin Franklin”, SUA, 1992; Premiul Uniunii Scriitorilor din România, 1993; trad. rom. Ştiinţa, sensul şi evoluţia –Eseu asupra lui Jakob Boehme, Editura Vitruviu, Bucureşti, 2000).
La transdisciplinarité (manifeste), Éditions du Rocher, Monaco, 1996 (trad. rom. Transdisciplinaritatea (manifest), Editura Polirom, Iaşi, 1999).
Théorèmes poétiques, Éditions du Rocher, Monaco, 1994 (trad. rom. Teoreme poetice, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1996).
 
 
 
 
Basarab Eftimie Nicolescu, născut la 25 martie 1942 în Ploieşti, este un savant de notorietate mondială, surprinzător sau nu, prea puţin cunoscut în România. Fizician, filosof, scriitor, profesor universitar, Doctor Honoris Causa al cîtorva universităţi din ţară, membru de onoare al Academiei Române, energic animator cultural, dar şi un om profund credincios. Academician, este specialist în fizica teoretică la C.N.R.S, însă îşi depăşeşte zona de cercetare pur ştiinţifică punînd bazele transdisciplinarităţii. Datorită acribiei intelectuale manifestată în lucrările de gen – Ion Barbu, Cosmologia “Jocului Secund, L’Homme et le sens de l’univers-Essai sur Jakob Boehme, Théorèmes poétiques, La Transdisciplinarité, Manifeste, Les Racines de la liberté, etc – Basarab Nicolescu primeşte numeroase distincţii: Doctor în fizică al Université Pierre et Marie Curie, Paris; Preşedinte fondator al Centre International de Recherche et Etudes Trandisciplinaires (CIRET); Cofondator al Grupului de Reflecţie asupra Transdisciplinarităţii, de pe lîngă UNESCO. În 1986 a primit “Medalia de Argint” din partea Academiei Franceze, pentru lucrarea Nous, la particule et le monde. În 1992 primeşte distincţia “Benjamin Franklin Award ford Best History Book, SUA, pentru cartea Science, meaning and evolution – The cosmology of Jakob Boehme. În 1993 primeşte Premiul Uniunii Scriitorilor din România. Din 2002 este membru al Academiei Române.
Reclame