Memento Mariana Marin: „Dictatură pentru minte, inimă şi literatură”

Posted on februarie 11, 2011

12„În scunda tavernă mohorîtă”

prietenii mei

au privit la comedie şi apoi au scris.

Eu nu mai pot privi.

Iar iedera foamei de literă

s-a îndepărtat de braţele mele de foc.

În halele verzi ale sfîrşitului de mileniu

îmi imaginez un destin exemplar, înspumînd

                                                             ochişorul

prin care să nu mai zăresc decît o sperietoare

                                                                de ciori

sau făclia de Paşti a lui Leiba Zibal.

Şi iată, tocmai atunci realitatea

încearcă să-mi tragă din mînecă

asul pipernicit şi paranoic al eternităţii.

O văd: îşi arată capul glumeţ

şi silabiseşte greoi despre ultimele noastre nopţi

de război şi de dragoste.

O aud chiţcăind de plăcere:

„Sînt gingaşă şi totuşi pătimesc,

căci OMUL nu mi-e drag şi nu-l voiesc!”

În scunda tavernă zilnic

îmi primesc ceaiul în cana de tablă fierbinte

pe cînd patria mea

(poate vă mai amintiţi: Utopică şi Plină de Răni)

a devenit de mult un ţinut plăcut inimii

                                                  sultanului.

Uneori îmi caut sinele cu moartea purtată

                                                    pe dinafară,

zdreanţă a memoriei celorlalţi,

o haină uşoară, de vară,

gînganie voioasă a nopţilor cu lună plină.

Se întîmplă atunci ca (Priviţi!)

o calchiere inocentă a unor versuri din şcoala

                                                                primară

să incendieze lama bisturiului

pe care tocmai l-am îndepărtat de la inima mea:

„Împăraţi proletari din toate ţările,

în sfîrşit uniţi-vă!

Şi veţi da atunci lumii

cea mai solidă dictatură dinastică

pentru minte, inimă şi literatură!”

O, dar eu nu mai pot privi.

În scunda tavernă

eu am devenit între timp studentul Şatov

pe care lipsa ceaiului prietenului său Kirilov

(precum şi aceea a visului)

îl năclăieşte,

îl umple de venin şi apoi îl scuipă

pe-a lumii porcilor boltă albastră.

                                                          (Fotografie de Tudor Jebeleanu)

Publicitate
Posted in: In Memoriam