Revoluţia română din decembrie 1989 – de departe, prea aproape!

Posted on mai 18, 2011

29       Am crezut multă vreme (din motive de implicare personală, care mă puteau împinge fără voia mea în subiectivism) că despre Revoluţia română din decembrie 1989 trebuie „vorbit” de la acea distanţă de la care, cum a crezut şi Pascal, „nu se mai vede nasul prea lung al Cleopatrei”! Şi, desigur, nu mă gîndeam la nasul celebrei păpuşi însufleţite a meşterului Gepetto! Dar două lecturi recente mi-au arătat că, uneori, departe e mai aproape decît foarte aproape, şi aproape e mult mai departe decît departe! Altfel spus, atunci cînd este vorba despre poziţionarea personală, individuală faţă de evenimentele din decembrie 1989, ipostazele de implicat şi/sau  spectator sunt greu de definit. Sunt cauze multiple care au alimentat, conştient şi inconştient, această stare de confuzie, la rîndul ei voluntară sau involuntară, dar nu acestea fac acum subiectul acestor rînduri. (Există deja o bibliografie destul de stufoasă asupra temei. După cum, şi „profesionişti” ai acesteia.)

       Întîmplarea a făcut să iau cunoştinţă, cam în aceleaşi zile, de două „documente” care, deşi foarte diferite şi „emise” la mare distanţă în timp unul de altul, referă la acelaşi eveniment. Şi amîndouă, deşi o fac aparent „de departe”, trădează un „aproape” care te pune pe gînduri. Mai întîi, este vorba despre un articol din Le Monde, apărut în ediţia din 26.10.1989 (!). Iată-l (fotocopiat cu mijloacele tehnice ale timpului):

         Găsim aici, anunţat cu două luni înainte de revoluţie, Frontul de Salvare Naţională. Cel despre care generalul Militaru afirma aproape răstit, vădit iritat de prezenţa lui Petre Roman, în clădirea fostului CC al PCR, în noaptea de 22 decembrie, acoperind vacarmul care se iscase în timpul primelor discuţii, conduse de Ion Iliescu, pentru constituirea primului Consiliu Naţional Provizoriu, care nu avea încă nume: „Frontul de Salvare Naţională există încă din august!” Din acel moment, Revoluţia era abandonată în stradă şi substituită de ceea ce se va numi mai tîrziu, uneori în exces şi nu totdeauna cu dezamăgire, lovitura de stat din decembrie 1989. Putem deduce din toate acestea că de la Paris se „vedea” mai bine decît de la Bucureşti! Atîta doar, că la Paris nu se putea muri! La Paris erau doar… „portocalele”, la Bucureşti, (şi în alte locuri din ţară), morţii!

         Al doilea „document”, este însă extrem de recent. Este vorba de volumul coordonat de Cristina Hermeziu, Revoluţia din depărtare, (Editura Curtea veche, 2011).  Iată un fragment din prefața scrisă de profesorul Adrian Cioroianu, fost ministru de externe:  “Pentru cititor, nu garantez deloc o lectură uşoară, nici tonică şi nici cu happy end obligatoriu. (…) Rememorările unora sunt banale, ale altora sunt veritabile scenarii de film, altele par fragmente de romane noir. Dar, peste toate, există o încercare comună: aceea de a găsi o explicaţie pentru acea revoluţie consumată individual în depărtare de ţara natală. (…) volumul propus de Cristina Hermeziu — şi de interesanţii săi coautori — este nu numai un pas în direcţia bună, ci şi un pas mai sus: adică în sensul în care românitatea nu doar va fugi de ea însăşi, ca până acum, ci va găsi şi un moment de reflecţie calmă, pentru a lua ceva distanţă de propriile-i clişee, pentru a privi spre sine şi a încerca să se redescopere, înţelegându-se ceva mai bine.” Voi considera acum suficient atîta despre carte. Mă voi opri, însă, la unul dintre „interesanţii săi coautori”, pentru că în cazul ales avem de-a face cu o halucinantă contopire a „apropierii” cu „depărtarea”. Este vorba despre doamna Corina Şuteu, devenită „celebră” peste noapte în chestiunea „poneiului roz”, o „femeie tare” cum era prezentată într-un interviu din 2oo9 :  http://old.cotidianul.ro/femei_tari_corina_suteu_vad_doar_realitatea_care_ma_intereseaza_pe_mine-78569.html . Iată şi capitolul semnat de dumneaei în acest volum:  Exilul, sau a trăi cu o absenţă . Citindu-l, am identificat „ecouri” „traduse” de Ion Cristoiu (cu care a deambulat abulic autoarea prin Bucureşti în 22 decembrie 1989) ale „temei” principale din primul „document” prezentat („Asta nu e nici o revoluţie spontană”, ne comunică, „din depărtare” şi după douăzeci de ani, că i-ar fi spus marele vizionar politic Ion Cristoiu, la acea dată, nici mai mult, nici mai puţin decît redactor şef la revista Teatru, poziţie de la înălţimea căreia avea ca sarcină de partid temperarea spiritului contestatar din teatrele României!). Deşi în chiar centrul evenimentelor, la Bucureşti, doamna Şuteu nu „vedea” ! Dar „vede” acum, „din depărtare”! (De altfel, chiar dumneai recunoaşte: „Am şi acum aceeaşi formă de inconştienţă şi de autism pe care am avut-o şi când am plecat. Adică o mare capacitate de negare a realităţii, văd doar realitatea care mă interesează pe mine.”) Care „depărtare” se dovedeşte, însă, mult mai aproape decît s-ar crede, căci dincolo de obscuritatea amintirilor domniei sale despre acele zile,  deşi „în exil”, domnia sa este şi Director al Institutului Cultural Român de la New York! Adică, exil pe banii ţării!? Aici mărturisesc că m-am „blogat”: despre ce „absenţă” vorbeşte doamna Corina Şuteu? Dacă despre onestitate e vorba, atunci chiar m-a cucerit!  Pentru dumneaei, nu ştiu dacă „pasul” în exil a fost în „direcţia bună”, dar sigur a fost „în sus”! Pentru că nu este doar o „ambasadoare” a României, ci chiar mai mult, „ambasador al traducerilor din literatura europeană„, cum scria de curînd The New York Times. Aşa cum îi stă bine unui „exilat”!

Posted in: Ipote(nu)ze