Browsing All Posts published on »iunie, 2011«

Gata! Mă retrag în munţi!

iunie 19, 2011

13

       Acesta e orizontul  (Creasta Făgăraşilor) în care am crescut de la şase ani, văzut de pe malul drept al Oltului. S-a suprapus noncontradictoriu peste orizontul primei copilării: al Tisei, al Izei şi al Munţilor Maramureşului.  În fiecare an încerc să recompun, pe cît se poate armonic, cele două planuri-vîrste ale memoriei. Adăugînd, de fiecare dată, […]

Remember: 18 iunie 1951!

iunie 18, 2011

20

                (Îi mulţumesc profesorului Nicu Hodor, preşedintele Asociaţiei maramureşenilor din Cluj, pentru că mi-a adus aminte de „noaptea neagră” a fraţilor noştri din Banat, din 18 iunie 1951. Nu fac decît să amintesc acest teribil „eveniment”. Spre reculegere!)                 În noaptea de 18 iunie 1951 a fost pusă în mișcare cea mai amplă acțiune de […]

Cabaret Voltaire (XXII). Palabras pe o azulejo de Sevilla!

iunie 18, 2011

2

               În limba lui Don Quijote. (Dar, şi a lui… Santiago Carillo!) „Palabras” arse pe o plăcuţă ceramică, din Sevilla, poate chiar în Plaza de Espania. Un fel de azulejo-grafitti. Aforistică. Metaforică. Poate, şi sofistă. Un pic mai mult decît un decalog, dar mai puţin decît zece porunci. Sugerează mai mult decît spune şi ascunde mai mult decît […]

Recitiri din Eminescu (VII). Estivală

iunie 17, 2011

8

                 M-am gîndit să închei această săptămînă de lectură din Mihai Eminescu aducînd în memorie o scrisoare, să-i spunem estivală, singulară prin tonul ei şi tonusul expeditorului. Departe de agitaţia din redacţia Timpului, dintr-un „colţ de pădure” care-i dă „toane bune şi sănătate”, (cum nu va mai avea niciodată pînă la moarte!), Poetul scrie amicilor săi […]

Recitiri din Eminescu (VI). Un avertisment

iunie 17, 2011

32

                   „Cel mai mare bine pe care cei răi îl pot face e de a rămîne răi; numai persistenţa lor asigură victoria celor buni.  Vai de veacul în care nici cei răi nu mai au caracter.”              (Facsimil manuscris preluat de pe : http://www.luceafarul.info/facsimilarea-manuscriselor-eminesciene )

Recitiri din Eminescu (V). Amintiri despre Basarabia

iunie 16, 2011

15

                Am îndrăznit – romantic şi inconştient – să spun în zilele Revoluţiei anticomuniste din Decembrie 1989 că gaura din tricolorul naţional simbolizează absenţa nedreaptă a Basarabiei din trupul ţării.                 Golul din drapel a fost ţesut repede la loc, ba a devenit chiar zid prin semnarea pripită a unor tratate aberante. Anii au trecut […]

Recitiri din Eminescu (IV). „Geniile universale” şi banul public

iunie 16, 2011

4

       Concepţia despre geniu – în sens cultural, artistic – a lui Eminescu o putem „citi” în poeziile sale şi în proza lui literară. Dar, iată marele poet identifică în epocă şi altfel de „genii”. Şi se ocupă de ele, unde altundeva decît în Timpul. Astfel, la 18 mai 1880, Poetul constată că societatea românească […]