Scrisoare deschisă, adresată Primului Ministru al României de Asociaţia 21 Decembrie 1989 Bucureşti

Posted on iulie 18, 2011

30       În calitate de Luptător remarcat prin fapte deosebite în Revoluţia Română din Decembrie 1989 (Certificat Seria LRM-G, NR. 00135), mă simt obligat să reiau şi eu această SCRISOARE DESCHISĂ, dar şi să fac cîteva precizări personale la finalul ei:

                                     Primului Ministru al României

                                             Domnului Emil Boc

               Domnule Prim Ministru, considerăm că declaraţia publică făcută joi, 14 iulie, 2011, de Dvs. cu privire la Legea Recunoştinţei, este un afront adus sacrificiului revoluţionarilor, din sîngerosul Decembrie’ 89.

               Asociaţia 21 Decembrie 1989 şi personal Teodor Mărieş, preşedintele acesteia, au exprimat constant aceeaşi poziţie referitor la aplicarea Legii 341/2004, cu privire la gratitudinea acordată urmaşilor de eroi – martir, răniţi, reţinuţi şi luptători cu merite deosebite în Revoluţia Română.

              Reiteram şi în acest comunicat poziţia noastră.

             Domnule Prim Ministru, prioritară pentru Asociaţia 21 Decembrie 1989  a fost şi rămîne eliminarea din rîndul revoluţionarilor a criminalilor şi a tuturor celorlalţi care, prin ordinele şi acţiunile înteprinse, au ucis, rănit şi reţinut luptătorii pentru libertate în Decembrie `89.

             Guvernul român şi instituţiile abilitate ar trebui să aibă aceeaşi prioritate iar rezultatul conclucrării corecte dintre Dvs. şi revoluţionari ar trebui să fie, şi în continuare, unul bazat pe adevăr, în conformitate cu faptele istorice ale căror protagonişti am fost cu toţii.

              Luptătorii cu merite deosebite din Decembrie ‘89 au fost mereu sacrificaţi ,din 1990 încoace, deşi ei sunt singurii care au luptat pîna la capăt pentru înlăturarea dictaturii comuniste.

             Curajul lor a dus la alungarea dictatorului, la cucerirea sediilor Comitetului Central, Televiziunii, Radioului şi  Comitetelor Judeţene de Partid, facînd posibilă instaurarea democraţiei.

             De asemenea, luptătorii din Decembrie ’89 i-au eliberat pe colegii lor reţinuţi, i-au salvat pe răniţi, ducîndu-i la spitale, şi tot ei şi-au ridicat eroii ucişi şi i-au redat familiilor îndoliate.

             În cei 21 de ani, scurşi de la Revoluţie, luptătorii cu merite deosebite,  au continuat şi continuă să lupte cu mijloace legale pentru democratizarea României şi consolidarea instituţiilor fundamentale ale Statului de drept.

             Domnule Prim Ministru,  ştiţi bine că luptătorii cu merite deosebite în Decembrie `89, sunt aceiaşi luptători şi astăzi.

             Pentru acest motiv am solicitat întotdeauna dialog înaintea unei lupte deschise dintre noi şi cei care deţin puterea vremelnic, indiferent de culoarea politică.

             Cu speranţa că şi de această dată veţi interpreta corect poziţia noastră,

             Vă asigurăm,  Domnule Prim Ministru,

             Că vom avea aceleaşi gînduri bune.Asociatia 21 Decembrie 1989

Consiliul de Conducere

15.07.2011, Bucuresti

              ( Sursa: http://www.asociatia21decembrie.ro/2011/07/12869/ )

              Declaraţiile Primului ministru, din 14 iulie a.c., care au generat reacţia revoluţionarilor, sunt cel puţin nechibzuite, dacă nu chiar ofensatoare. Ele sugerează, în mod perfid, un decalaj de legitimitate, şi în consecinţă induc un conflict inexistent, între luptătorii remarcaţi prin fapte deosebite şi urmaşii eroilor-martiri, răniţilor şi reţinuţilor din Revoluţia Română din Decembrie 1989 pe de o parte, şi între aceştia toţi şi restul populaţiei pe de altă parte. Pentru că insinuează că drepturile acestora, stabilite prin Legea Recunoştinţei, ar împovăra semnificativ eforturile statului de a proteja populaţia de efectele crizei actuale. Ca de altfel, cum Guvernul a mai insinuat, şi în cazul compensaţiilor şi indemnizaţiilor cuvenite foştilor deţinuţi politici, deportaţilor şi veteranilor de război. În loc de orice alt comentariu, deocamdată, fac trimitire la cel mai recent Comunicat oficial al Secretariatului de stat pentru problemele revoluţionarilor: http://www.sspr.gov.ro/docs/comunicate/142_comunicat.pdf .

             Dar, reproduc şi un comunicat mai vechi al aceleiaşi instituţii guvernamentale:

COMUNICAT

În ultima perioadă, pe unele posturi de televiziune a fost declanşată o acţiune de intoxicare a opiniei publice şi de denigrare a revoluţionarilor din Decembrie 1989.

Avem destule indicii care ne conduc spre concluzia că această campanie murdară se datorează implicării revoluţionarilor în eradicarea corupţiei din sistemul judiciar, dar şi a alăturării acestora la societatea civilă care doreşte, chiar şi la 21 de ani de la Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, o rupere totală de trecut şi a îndepărtării din structurile statului a celor care au avut legături cu fosta securitate sau cu puterea comunistă.

Sperăm ca poporul român să realizeze faptul că atacuri venite de la persoane care au multe pe conştiinţă (criminali, informatori, securişti implicaţi în afaceri dubioase, devalizatori de bănci, instigatori la înşelarea populaţiei şi sărăcirea acesteia prin jocuri piramidale sau fonduri de investiţii etc) sînt atacuri nefondate împotriva unor oameni care au dat viaţă democraţiei româneşti. Dar vorba românului “Cine seamană vînt, culege furtună.”

Pentru corecta informare a opiniei publice, conform bazei de date a S.S.P.R., la nivelul lunii septembrie, efortul financiar privind revoluţionarii se prezintă astfel:

Total deciziilor în plată aflate la casele de pensii este de 13696 persoane dintre care:
2059 – urmaşi erou martir
2226 – răniţi
588 – reţinuţi
169 – răniţi şi reţinuţi

Presupunînd că toate aceste persoane cărora casele de pensii locale le-au emis decizii de plată a îndemnizatiilor, ar încasa suma lunară totală prevazută de Legea 341/2004, efortul financiar la nivel de an nu depăşeşte procentul de 0,03% din PIB.

Plata unor îndemnizaţii restante pe care actualul guvern a fost nevoit să o suporte în condiţiile crizei economice se datorează faptului că fostele conduceri al S.S.P.R. şi C.P.R.D. din anii 2004-2009, au aplicat în mod discriminatoriu prevederile legale, de cele mai multe ori favorizînd clientela politică.

Ca exemplu: S.S.P.R. a fost nevoit ca în cursul anului 2010 să plătească peste 4 mld. lei despăgubiri pentru nepunerea în aplicare a unor hotărîri judecătoreşti definitive şi executorii de către conducerile anterioare.

Apare legitima întrebare: Care este scopul ascuns al acestor atacuri asupra unor EROI AI NEAMULUI?
Nu cumva în absenţa altor forţe se încearcă găsirea unei mase de manevră?

SECRETAR DE STAT,
GEORGE COSTIN

(Un comentariu pertinent la acest comunicat puteţi citi aici: http://mariusmioc.wordpress.com/2010/11/13/comunicat-sspr-13696-indemnizatii-de-revolutionar-in-plata-reprezentind-003-din-pib/ )

          Personal, am afirmat public în numeroase rînduri cîteva idei de principiu în legătură cu această temă. Voi relua cîteva dintre ele,  fără să mai dezvolt acum, într-o ordine care nu indică o ierarhizare, totuşi:

          1. Nimeni nu a cerut caziere sau diplome de studii pentru a participa şi muri la Revoluţie.

          2. Nici o revoluţie nu se cîştigă doar cu martirii, ci în primul rînd cu luptătorii supravieţuitori, care duc bătălia pînă la capăt.

          3. Negarea, peioratizarea, chiar culpabilizarea mişcării revoluţionare populare, spontane şi nemanipulate din prima etapă a Revoluţiei Române nu reprezintă decît un reflex prelungit al disperării celor care au fost de partea opusă a baricadei.

          4. Macularea sistematică şi progresivă a imaginii şi prestigiului luptătorului în revoluţia Română din Decembrie 1989 este rezultatul a doi factori: interni, furnizaţi de Asociaţiile de revoluţionari ele însele şi externi, fabricaţi de cercuri de interese şi ale puterii (nu dezvolt, de asemenea, acum).

           5. Fără îndoială, Legea 341/2004 poate fi îmbunătăţită. În primul rînd, prin completarea ei cu prevederi care să definească condiţiile în care un beneficiar al ei poate fi decăzut din drepturi (ex.: condamnare penală, activitate politică incompatibilă cu principiile democratice ş.a.).   Dar, înainte de toate, ea trebuie aplicată corect, fără abuzuri. Iar cînd acestea se produc şi se constată, acestea trebuiesc aspru sancţionate.

            Ştiu foarte bine (dintr-o scurtă dar contondentă experienţă de inspector SSPR) cît de sensibilă şi complicată este toată această problematică. Dar, oricît de dificile ar fi discuţiile, ele sunt de preferat unor confruntări violente. 

Posted in: Spune acum!