„Prim-plan” cu Ioan Pavel Azap în „Uşa” poeziei, dar „cu picioarele pe pămînt”!

Posted on septembrie 26, 2011

3(Foto portret de Ştefan Socaciu)

Alte cărţi de acelaşi autor: Autoportret cu mască (poezii, Editura Recomfinas Fapta Transilvăneană, 1993, Premiul pentru debut „Mongolul„, al Filialei Cluj a U.S.R.); Funigei (poezii, Colecţia Liliput a Bibliotecii judeţene Paul Iorgovici Caraş-Severin, ediţie bibliofilă, 1997); Poeme de cinci stele (poezii, Editura Limes, 2002, Premiul Studioului Teritorial de Televiziune Cluj la cea de-a XXIX-a ediţie a Festivalului Internaţional de Poezie de la Sighetu Marmaţiei); Bărbi (catrene epigramatice, Editura Grinta, 2002); Traveling, (interviuri cu regizori români de film, vol. I, Editura Tritonic, 2003); Stop-cadru (cronici de film, Editura Tribuna, 2005); Câteva ore din viaţa ta (pseudoraman, Editura Galaxia Gutemberg, 2007); Togă de gală (poezii, antologie, Editura Grinta, 2008; ediţia a II-a 2009); Coperta a patra. Interviuri cu scriitori clujeni (Editura Dacia XXI, 2010).

   „Este întrucîtva uimitor cum se conservă lirismul, o anume vibraţie afectivă, într-o poezie care pare mai degrabă dispusă spre parodierea şi bagatelizarea propriilor criterii de constituire. Secretul constă în principal din simularea stîngăciei atît la nivelul versificaţiei, respectiv al prozodiei, cît şi al imaginarului. Existenţa e percepută aici din perspectiva unui banal mereu stupefiant, dar şi cu „poante” neaşteptate care dau dinamism aparentei deriziuni a vieţii cotidiene. Farmecul de natură ludică vine în fond din mimarea subtilă a inocenţei. Pînă şi referinţele livreşti, la Bacovia îndeosebi, au aerul stîngaci al unor clişee. În realitate avem de-a face cu o deconstruire ingenioasă şi cvasi-umoristică a solemnităţilor de tot felul şi cu practicarea unui minimalism de un rafinament cu totul special. O formulă potrivită pentru modul acesta de poezie ar fi naivismul ironic.” (Petru Poantă)