Revoluţionari în greva foamei. Aplicarea corectă a legii – singura soluţie!

Posted on noiembrie 26, 2011

10        Despre  Legea 341/2004 şi „actualizarea” ei de actualul Guvern (în Legea 410/2011) am mai discutat în acest spaţiu. Ceea ce anticipasem – riscul unor confruntări în locul unui dialog angajat cu maximum de luciditate şi în spiritul legii – începe să se întîmple. (  https://vasilegogea.wordpress.com/2011/07/19/legea-3412004-trebuie-sa-fie-lege-chiar-daca-nu-e-dura/  şi  https://vasilegogea.wordpress.com/2011/07/18/scrisoare-deschisa-adresata-primului-ministru-al-romaniei-de-asociatia-21-decembrie-1989-bucuresti/.)

        De această dată, preiau de pe blogul lui Marius Mioc, informaţii referitoare la acţiunea de protest extrem a unui grup de revoluţionari din Timişoara, inclusiv motivarea lor pentru acest gest.       

         „Un grup de revoluţionari timişoreni a intrat în greva foamei la sediul ALTAR (Asociaţia Luptătorilor Timişoreni Arestaţi în Revoluţie), în semn de protest faţă de prevederile legii 410/2011 cu privire la neacordarea indemnizaţiilor de revoluţionari în anul 2012. Grupul este format din: Ioan Savu (una din persoanele care au dus tratative cu prim-ministrul Constantin Dăscălescu în 20 decembrie 1989), Dumitru Părpăluţă (rănit în revoluţie), Cătălin Daniel Carpîn şi mama sa Georgeta Carpîn (urmaşi ai eroului martir Dănuţ Carpîn), Liviu Cheţa, Nicuşor Jurj şi Claudiu Ciobanu.

           Din partea domnului Ioan Savu am primit următoarea declaraţie care explică motivele gestului său (am păstrat scrierea cu majuscule, litere îngroşate sau cursive conform originalului):

Am hotărît să intru de azi, luni 21 noiembrie 2011, ora 00.00 în Greva Foamei, pe perioadă nedeterminată, de sărbătoarea “Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”. Fie ca această jertfă să fie un imbold de asanare morală a acestui Popor, pe care se pun biruri, e minţit, dezbinat, pribegit în lume şi vîndut duşmanilor săi!

Orice Popor Civilizat, pentru a obţine respectul altor popoare, trebuie să aibe Prestanţă şi Respect de Sine. Acestea necesită cîteva repere imuabile, în Scara Sa de Valori, care-l definesc a fi un Popor şi nu o populaţie eterogenă. Calităţile de bază, ale Poporului Român, cele care ne-au făcut să dăinuim pe aceste meleaguri Binecuvîntate, au fost în mod deosebit următoarele:
– CREDINŢA
– RESPECTUL pentru CURAJUL ŞI JERTFA ÎNAINTAŞILOR NOŞTRI
– LIMBA ROMÂNĂ

Existenţa democraţiei, atîta cîtă este, existenţa Parlamentului, a mai multor partide politice, a Alegerilor Libere ce permit alternanţa la putere şi diverse alianţe politice, a Economiei de Piaţă, a Curţii Constituţionale, a Administraţiei Prezidenţiale, Autorităţilor Publice diverse, Centrale şi locale, a Presei oarecum libere, a Liberei Circulaţii a Românilor, a apartenenţei la NATO şi Comunitatea Europeană etc., etc., n-ar fi fost posibile fără Revoluţia Română din Decembrie 1989.

Pentru aceasta, se cuvine şi a ţine cont că Revoluţia a fost făcută de oameni. A fost făcută de cei ce au pus mai presus de interesele lor proprii sau ale familiilor lor, interesul Ţării şi al Poporului Român. Cu orice risc!

O parte a acestor Fii de seamă ai poporului Român, au plătit cu viaţa. Altă parte au fost răniţi sau arestaţi. Alţii au continuat Lupta! Fără curajul, perseverenţa, abnegaţia, spiritul de sacrificiu şi patriotismul acestora, a celor ce au continuat, cu toate riscurile, nimic n-ar fi fost!

Azi Guvernul României, Primul Ministru şi Parlamentul României, în cea mai mare parte a sa, aruncă la gunoi Revoluţia Română din Decembrie 1989, şi prin Legea 410, taie drepturile conferite de Legea 341/2004, Luptătorilor Remarcaţi în Revoluţia din Decembrie 1989 şi Urmaşilor Eroilor Martir.

Aceşti guvernanţi, ce se dovedesc duşmani ai Istoriei şi Fiinţei Neamului Poporului Român, asimilează statutul de Erou şi de Luptător pentru Ţară şi Popor celui de asistat social!

În batjocura legii, o Lege Organică Specială, o Lege a Gratitudinii Poporului Român, pentru Fii săi, o tratează ca pe o lege de asistenţă socială.

Să ne uităm la alte popoare, să vedem cum îşi respectă Istoria şi Eroii. Ungurii numesc şi au impus şi lumii să numească Revolta lor din 1956, reprimată sîngeros, Revoluţie, deşi din comunism au rămas tot în comunism. Noi, prin Eroismul şi Jertfa Revoluţionarilor, am schimbat un Sistem Social. Cu toate acestea, trădători de Ţară şi Neam, aruncă la noi în derizoriu, un moment sublim al Poporului Român.

AJUNGE!

Ioan Savu
Timişoara, 21 noiembrie 2011″

(Preluat de pe blogul lui Marius Mioc. Citeşte mai mult aici: http://mariusmioc.wordpress.com/2011/11/24/un-grup-de-revolutionari-timisoreni-a-intrat-in-greva-foamei/#more-11860 )

Posted in: Spune acum!