Browsing All Posts published on »februarie, 2012«

Cabaret Voltaire (XXXVII). Legea… lustrelor!

februarie 29, 2012

18

– Măi, Gheo’, îţi aminteşti, tu, ce supărat ai fo’ tu pă mine cînd ţ-am spus că te-ai nemeşit atunci cînd ţ-ai fo’ adusă din Italia lustră cu şepte braţă şi glajă de murană? – E, mă, Ioa’, ţîu minte… – No! Vezi numa’, că s-o spus la televizie că s-o dat legea lustrelor! Amu […]

Memento: Proclamaţia de la Timişoara – 11 martie 1990. Update: exemplul Gauck

februarie 28, 2012

20

        În urmă cu 22 de ani, nu singur, ci alături de milioane de români, n-am făcut „economie” nici de timp, nici de energie, nici de sănătate, nici chiar de bani pentru a impune – prin procedură democratică – Proclamaţia de la Timişoara, cu celebrul său punct 8 care conţinea în el, concentrat, principiul fundamental […]

Viorel Mureşan despre „Voci în vacarm. Un dialog cu Monica Lovinescu şi Virgil Ierunca”

februarie 28, 2012

18

                         La porţile lui Dumnezeu, la porţile Occidentului, la porţile Istoriei   Prozator şi eseist, poet şi ziarist cu un profl sever tăiat în generaţia optzecistă, Vasile Gogea şi-a obişnuit cititorii cu rânduiala de a scoate cărţi foarte subţiri. E şi un act pedagogic, într-un context socio-cultural convulsiv, când toţi au păreri pe care n-au […]

Două declaraţii politice dinamitarde ale deputatutului Ion Stan. Sau de la secera şi ciocanul cominterniste la ciocanul şi nicovala mafiei transnaţionale.

februarie 27, 2012

47

DEZBATERI PARLAMENTARE    Şedinţa Camerei Deputaţilor din 14 februarie 2012   1. Declaraţii politice şi intervenţii ale deputaţilor:   1.106 Ion Stan – declaraţie politică: – „Asasinii economici ai României. Ce-i (Cine-i) leagă pe Traian Băsescu, Jeffrey Franks, Sorin Blejnar şi «blonda lui Boc»?; Intervenţie consemnată conform materialului depus la secretariatul de sedinţă Domnul Ion […]

Caragiale, Heidegger şi… repausul duminical!

februarie 25, 2012

18

        În studiul introductiv la ediţia Momente (Biblioteca Apostrof, Cluj, 1997), Ion Vartic face o lectură „heideggeriană” a personajelor lui Nenea Iancu. Scrie domnia sa:          „…după părerea mea, Momentele au o miză actuală mai mare, una esenţială – asta ar explica, de fapt, şi perenitatea lor – căci ele constituie o multiplă concretizare a […]

O „carte poştală” de… „epocă” şi o „scrisoare deschisă” din zilele noastre…

februarie 24, 2012

7

        Ordinea cronologică a celor două documente invocate este cea în care sunt numite în titlu. Dar memoria îşi are legile ei mai subtile şi poate reactiva anumite date doar pentru a le reaşeza într-o altă succsesiune. Aşa stau lucrurile şi în cazul de faţă. „Scrisoarea deschisă adresată Societăţii Române de Fenomenologie (administrator al Newsletterului […]

Nicolae Iuga despre Coloana lui Brâncuşi

februarie 23, 2012

20

Cu un an în urmă, aflaţi de asemenea sub semnul astral al geniului lui Brâncuşi, am reluat aici un text mai vechi al meu (https://vasilegogea.wordpress.com/2011/02/19/brancusi-esenta-si-zborul/). Anul acesta, însă, am la dispoziţie, graţie generozităţii prietenului meu Nicolae Iuga, un text prospăt, inspirat de simbolistica infinită în sugestii a operei brâncuşiene. Îl propun în acest spaţiu cu […]

Mărţişoarele „hîrtierului” magician Răzvan Supuran

februarie 21, 2012

6

               Pe  Răzvan Supuran – un artist plastic cu totul special, absolvent al Academiei de artă şi design din Cluj – l-am cunoscut la ediţia 2011 a Bookfest. Era prezent cu un stand personal care atrăgea imediat atenţia prin caracterul său inedit, insolit, aparent anacronic. Şi magic, în acelaşi timp. Îşi prezenta „atelierul de carte„, în care […]

E real în virtual: Tiuk! nr. 33! Un număr consistent

februarie 21, 2012

4

Chiar numai citirea cuprinsului e o frumoasă aventură:   Moto Tiuk! Ăştia sîntem AncheTiuk Radu Pavel Gheo Andrei Dósa Lucian Dan Teodorovici Anca Giura V. Leac Viorel Padina Cătălina Bălan Emilian Galaicu-Păun Mihnea Blidariu, Virgiliu Maltese, Mihai Rogobete, Diana Iepure, Florin Hălălău, Mihail Gălăţanu, Dumitru Ungureanu, Richard Constantinidi, George Chiriac, Alexandru Petria, Monica Piper, Dan […]

Dincolo de afişe. Dar nu prea departe de inimă: pregătiţi mărţişoarele!

februarie 20, 2012

7

La Filiala Cluj a Uniunii Scriitorilor din România: Masa rotundă  Sextil Puşcariu şi miracolul interbelic clujean. La evenimentul organizat în colaborare cu Institutul de istorie literară şi lingvistică Sextil Puşcariu participă, în ordine alfabetică: Eugen Beltechi, Mircea Borcilă, Elena Comşulea, Nicolae Mocanu, Petru Poantă, Mircea Popa. Reuniunea de primăvară a Doamnelor: Impresii de călătoare cu […]

Ultima zi a copilăriei

februarie 19, 2012

23

       Micul text pe care îl reiau astăzi a fost scris la cîteva zile după revolta anticomunistă din 15 noiembrie 1987 de la Braşov. Eram, la acea dată, referent literar la Teatrul dramatic din fostul Oraş Stalin, dar aveam şi „un caiet de sarcini” în redacţia revistei ASTRA. În această conjunctură primisem o rubrică personală permanentă […]

Dan Gulea: Despre simplele preocupări ale intelectualilor lui Băsescu. Cazul lui Cornea. (Un jurnal de concurs)

februarie 18, 2012

29

        Am primit, de la criticul literar şi profesorul Dan Gulea din Ploieşti, o pagină de „jurnal” prilejuită de desfăşurarea celei de-a III-a etape a unui concurs ce – aflu acum – se desfăşoară în liceele româneşti. (O fi vreun parteneriat public-privat între Ministerul educaţiei şi Editura Humanitas!) O reproduc fără alte comentarii din partea mea, […]

Nicolae Iuga despre efectul de… „alexandrinism cultural” al „Procesului Bologna”

februarie 16, 2012

14

Sistemul Bologna şi pervertirea cunoaşterii fundamentale           Ţine de specificul cultural european un anumit tip de cunoaştere, o cultură a cercetării şi cunoaşterii sistematice, o anume reflexivitate intelectuală, după cum s-a remarcat de către diferiţi gânditori comntemporani. Am putea spune că această cunoaştere de tip reflexiv, atotcuprinzătoare sub raport cauzal, îşi are rădăcinile în gândirea […]

Radu Preda: „Este politicianismul garanţia „succesului” în Biserică?”

februarie 15, 2012

10

       Nu este pentru prima oară cînd opinii, idei şi atitudini ale teologului Radu Preda găsesc ecou în acest spaţiu. (Vezi: https://vasilegogea.wordpress.com/2011/02/22/radu-preda-la-noi-ceasul-comunismului-a-avut-25-de-ore/ .) Mărturisesc, încă o dată că, deşi nu sunt ortodox (decît în sens etimologic), mă număr printre cei care preţuiesc în mod deosebit efortul constant, bine susţinut dogmatic şi însoţit de o strălucită activitate […]

Où sont les neiges d’antan? (O rememorare. Fără Francois Villon)

februarie 14, 2012

29

        Zăpezile din aceste zile mi-au  răscolit amintiri din vremuri atît de îndepărtate, încît „drumul cel mai scurt” spre atmosfera lor s-a dovedit a fi o postare mai veche de pe acest blog. Drept pentru care o reiau aşa cum a fost ea propusă prima dată. Este, fără îndoială,  un refugiu de-o clipă din faţa ostilităţii acestei ierni de […]

Caragiale, meteorologia şi… „bulametrul”!

februarie 12, 2012

12

       Au fost şi pe vremea lui Nenea Iancu fenomene meteorologice extreme. Cum avea „naturelul simţitor”, acesta nu putea să „scape” din atenţie asemenea evenimente ale naturii, transformînd în adevărate mo(nu)mente co(s)mice efectele hilare ale manifestării lor dezlănţuite. Sarcasmul şi tandreţea acompaniază în egală măsură o asemenea „şarjă” în scurta scenetă De la ţară, publicată în […]

Cînd războiul vine la timp…

februarie 10, 2012

20

        Orice autor de proză, mai cu seamă atunci cînd lucrează la un roman, poate întîmpina momente de blocaj. „Nu vine” un personaj, lipseşte o replică, nu se produce un eveniment şi „povestea” se gripează. Modalităţile de ieşire din asemenea  „crize” sunt tot atît de diferite pe cît sunt autorii. Ţin de resursele de imaginar (şi imaginaţie) […]

„Fabrica” lui Nicolae Goja, „inaugurată” şi la Cluj!

februarie 9, 2012

4

Vine la Cluj, după treizeci de ani de la debutul său absolut în revista Tribuna, din Maramureş, în calitate de unic acţionar al unei îndelung băsmuite fabrici de iarbă, prozatorul Nicolae Goja. Poate nu chiar acela pe care îl evoca în urmă cu cîţiva ani, în revista Familia, prietenul nostru comun, prozatorul Cătălin Şuşu:   „La sfârşitul anilor […]

„Soluţia Caragiale” în vremuri de criză

februarie 8, 2012

12

       Exasperant „vădită” (vorba fostului ministru Traian Igaş) de soluţii consistente pentru criza complexă şi profundă care a „îngheţat” România, ca într-o glaciaţiune socială şi politică,  mă gîndesc că nu  i-ar face tocmai rău „clasei politice” (dar nu numai ei) să-i reamintim acest text al lui Ion Luca Caragiale. Sigur, este vorba de o „soluţie” […]

Stop ACTA! şi la Cluj: „Haideţi cu noi, ACTA la gunoi!”

februarie 8, 2012

6

       Pe reţeaua de socializare Facebook a început să circule un mesaj care îi invită pe clujeni în stradă. De această dată, protestul este îndreptat împotriva  ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement – Tratatul Comercial Anti-Contrafacere). (despre ACTA vezi  http://ro.wikipedia.org/wiki/Acordul_comercial_%C3%AEmpotriva_contrafacerii ,  dar  şi şhttp://www.youtube.com/watch?v=yn7-umK6wUs&feature=player_embedded !)        „Sâmbătă, 11 Februarie 2012, vă aşteptăm în stradă, începând cu ora 17  pentru […]