O excepţională revistă electronică de cultură muzicală: „No.14 Plus Minus”

Posted on martie 11, 2012

8 

        Căutînd în cyberspaţiu informaţii despre discretul, delicatul, modestul Adrian Georgescu*, autor al unor originale volume de meditaţii spirituale (dintre cele mai recente le amintesc doar pe acestea: Sosirea spre Dumnezeu, Cîţi oameni sunt eu?, Descensio , şi pentru a-l feri de o posibilă confundare cu un mai tînăr autor care, avînd acelaşi nume, nu a găsit de cuviinţă să-şi adauge la semnătură cel puţin o iniţială în plus!) mai rare în peisajul editorial românesc contemporan, dar şi realizator (de patru decenii!) în cadrul redacţiei muzicale a Societăţii Române de Radiodifuziune, l-am descoperit pe autor „prelungit”, sau „deghizat” şi într-o mirabilă revistă electronică (nu folosesc termenul virtual deliberat: căci muzica ataşată studiilor, eseurilor, evocărilor, cronicilor este reală, adică se poate audia!) de cultură muzicală (Contemporary Music Journal), poate chiar mai mult, pentru o cultură a muzicii. Îi subliniez dimensiunea „militantă”. Spun asta gîndindu-mă la cuvintele unui mare muzicolog (chiar filosof al muzicii), George Bălan: „Cine o iubeşte cu adevărat (e vorba, evident, despre muzică), are, în raport cu ea, mentalitate nu de „consumator”, ci de ostaş. A-i fi slujitor înseamnă a-i sta de strajă. Se pare însă că străjile au cam adormit, de vreme ce atîţia cai troieni au putut fi introduşi în cetatea Muzicii.”

            Luînd seama, însă, la lucrarea dăruită (adaug că toate cărţile publicate de acesta la Editura Sieben Publishing se distribuie gratuit!) cu har a lui Adrian Georgescu (îl alătur aici şi pe fondatorul şi directorul Societăţii de concerte de la Bistriţa, dr. Gavril Ţărmure ori, într-un orizont paralel dar solidar, şi pe dr. Grigore Leşe), este reconfortant şi dătător de speranţe să se poată spune: nu, străjile Muzicii n-au „adormit”!

             O dovadă: cel mai recent număr al revistei electronice No. 14 Plus Minus.

 

              Numărul 46, 10 Martie 2012

Editorial şi evenimente

Cătălin Tîrcolea: Despre manipularea în muzică şi nu numai

Cristian Mureşan: Aventura Dead Can Dance

Florin Răducanu la Radio Romania Actualităţi în dialog cu Liviu Zamora

George Petrovai: Trinitatea creştină – o dogmă imposibil de explicat

Janina Bădici: Pierre Boulez – Un pion important al serialismului francez

Otilia Pop Miculi: Mărţişorul

Paul Leu: Berta şi Ciprian, între vis şi cotidian

Raul Passos: Alexander Scriabin, Harvey Spencer Lewis and the Music of the Colors

Septimiu Moldovan: Adrian Enescu via ElectroBlog Ro

Valentin Petculescu: O evocare. Nicolae Georgescu – portret în două dimensiuni

Veronica Anghelescu: The Aesthetics of Electronic Music in Romania

Noi apariţii editoriale

Music! Doina Rotaru – L’Eternel REtour

Music! Liviu Dănceanu – Luxuria

Music! Maia Ciobanu – Kalon

Music! Nicolae Brânduş – Phtora I

Music! Octavian Nemescu – Beit Intervallum

Music! Valentin Petculescu – Peisaje

Music! Portret Valentin Petculescu la Radio România Muzical

Music! Vasile Menzel – Un buchet de fericire

Piese de virtuozitate din creaţia românească

Portret Valentin Petculescu – 16 Martie 2012 la Muzeul George Enescu

Invitaţie la Concertul Ansamblului de fagotişti Acolade

Adrian Georgescu: Fotografii de la Frăsinei

    (Sursa: http://no14plusminus.ro/. Ilustraţia: fotografie de la Frăsinei de Adrian Georgescu, pe acelaşi site.)

___________________________

*http://ageorgescu.wordpress.com/

Posted in: Uncategorized