Mofteme (II). Nici actual, nici actualizat, ci… etern

Posted on aprilie 19, 2012

16 

                  Unul dintre cei mai importanţi critici şi istorici literari de azi, profesor universitar şi mentor de şcoală literară ex cathedra, efemer om politic şi diplomat la post face, atunci cînd vorbeşte (la radio, de pildă), sau cînd scrie (în Istoria critică a literaturii române) despre Ion Luca Caragiale, o distincţie pertinentă dar doar aparent şi parţial adecvată. Este vorba despre disocierea între atributul actual şi adverbul actualizat care caracterizează, în această ordine, opera scriitorului (mai ales dramaturgia, dar şi „momentele”), sau lectura ei (mai ales scenică, dar şi „critică”). Mai simplu spus, criticul semnalează o deformare (de cele mai multe ori facilă) a naturii intime a scrierilor lui Caragiale care se produce în postumitatea acestuia. Este surprins, astfel, un spaţiu al postumităţii lui Nenea Iancu definit, în circumstanţele unui spirit critic mai rarefiat, de două limite: una, a cedării fără rezistenţă şi, alta, a anexării abuzive. În termeni la modă astăzi, am spune că putem identifica o raportare soft şi una hard la Caragiale. Mai trebuie să spun că această distincţie este făcută pentru a deplînge incapacitatea cvasiunanimă de a se ieşi din acest „model”.

           Rezerva care se naşte în faţa acestei evaluări este, însă, „ascunsă” în chiar modul de a aplica postumităţii lumii lui Caragiale această distincţie. Din primul moment, se presupune acceptată tacit identitatea actual – contemporan. Nu cred că e nevoie de argumentări dezvoltate pentru a conchide valid şi ferm că aceasta este o falsă identitate. Ţinînd cont de acest lucru înţelegem mai exact aceste spuse ale lui Ibrăileanu: „Caragiale nu va fi niciodată inactual, sau cu totul inactual”. El nu spune „va fi mereu actual”, ci „nu va fi niciodată inactual”. Nu e nevoie să-l actualizăm, deoarece există ceva indestructibil în structura operei sale care o determină să nu fie „niciodată inactuală”.  Acest ceva care ţine de arhitectura interioară (specifică şi universală în acelaşi timp) a sufletului omenesc îl califică pe Caragiale (cu o formulă acreditată de Jan Kot, cu referire la Shakespeare) drept „contemporan”, nu numai al nostru şi nu numai în prezent. Atunci cînd vorbim de „actualizarea” lui Caragiale, de regulă avem în atenţie o intervenţie fie modernizatoare asupra contemporanilor istorici ai lui, fie arhaizantă asupra contemporanilor noştri.

            Dar, ce ar putea fi acel ceva investit cu proprietatea de ultim şi indestructibil (deşi, nu unic!) component al unei metaforice structuri atomice a sufletului românesc? În viziunea lui Caragiale acesta poartă numele de moft. „În genere – scrie Nenea Iancu – naţiile mari au cîte un dar sau vreo meteahnă specifică: englezii au spleenul, ruşii nihilismul, francezii l’engounement, […] spaniolii morga, italienii vendetta etc.; românii au Moftul!”

            Aşadar, moftul este cel care reclamă (şi) pentru sine demnitatea de element constitutiv al specificului naţional, manifestîndu-se peste tot şi întotdeauna ca un coroziv universal, transformînd totul în derizoriu. Cum nu avem suficiente argumente să proclamăm caracterul lui efemer, voi spune că i se poate concede o eternitate cel puţin… provizorie. Este impropriu să spui că ceea ce este etern poate fi „actualizat”. Eventual – ceea ce s-a şi întîmplat – contestat.

            Astfel, ajung acolo de unde am plecat, şi voi formula, acum concluziv: nici „actual”, nici „actualizat”, ci… etern! Iar dacă prin aceasta Nenea Iancu este „antinaţional”, atunci cu atît mai rău pentru „naţiune”!

__________________________________________

           (Text publicat,  în revista Tribuna, nr. 230, 1-15 aprilie, 2012, la rubrica Mofteme. Ilustraţia rubricii: din expoziţia virtuală I.L.Caragiale în arta grafică mondială, realizată de graficianul Nicolae Ioniţă pe site-ul său http://www.personality.com.ro/caragiale.htm.)

Posted in: OftalMOFTologia