„Ziua recoltei” la Filiala Cluj a Uniunii Scriitorilor din România: decernarea premiilor pentru anul literar 2011. Update. Lista nominalizărilor şi a laureaţilor

Posted on mai 31, 2012

4 Joi, 31 mai, ora 12(la sediul Filialei). Festivitatea de premiere a celor mai bune cărţi ale anului 2011.
                Juriul Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor: Ştefan Borbély, preşedinte, Dora Pavel, Ion Cristofor, Mihaela Mudure, Karácsonyi Zsolt, Király Lászlo, membri.
               Conform tradiţiei, Premiile Filialei poartă nume celebre ale scrisului transilvan: Premiul Lucian Blaga, Premiul A.E. Baconsky, Premiul Ion Negoiţescu, Premiul Ion Agârbiceanu, Premiul Pavel Dan, Premiul Liviu Rebreanu, Premiul Mircea Zaciu, Premiul retter György, Premiul Ioana Em. Petrescu, Premiul Marian Papahagi, Premiul N. Drăganu, Premiul Adrian Marino, Premiul Liviu Petrescu, Premiul Eta Boeriu, Premiul Teodor Boşca, Premiul Szilágyi Domokos, Premiul Bálint Tibor, Premiul I.D. Sârbu etc.
               Sponsori: Primăria şi Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca,  omul de afaceri Remus Pop.
           Deşi premiile par foarte multe, vă asigur că volumele şi autorii care ar merita cu prisosinţă premiaţi sunt totdeauna mai multe şi mai mulţi!
         Tot astăzi, dar de la ora 11 va avea loc şi  vernisajul ediţiei a 5-a a Salonului de primăvară al scriitorilor (Galeriile Diverta – Librăria Universităţii) .
UPDATE. Listele complete ale nominalizărilor şi premianţilor

 NOMINALIZĂRI

Poezie: Ioan-Pavel Azap, Bálint Tamás, Ion Cocora, Vasile Igna, Ştefan Manasia, Rodica Marian, Maria Pal, Lucian Perţa, Ion Pop, Teofil Răchiţeanu, George Vulturescu.

Proză: Diana Adamek, Horia Bădescu, Hanna Bota, Nicolae Goja, Mircea Opriţă, Potozky László, Dan Rebreanu, Adrian Ţion, Alexandru Vlad.

Critică, istorie literară, publicistică, eseu: Benő Attila, Corin Braga, Constantina Raveca Buleu, I. Maxim Danciu, Adrian Grănescu, Gheorghe Grigurcu, Marius Nenciulescu, Ovidiu Pecican, Călin Cristian Pop, Mircea Popa, Titu Popescu, Ilie Rad.

Debut: Alex Goldiş, Mihai Mateiu, Irina Petrovai, Aura Ţeudan.

Traduceri: Ştefan Damian, Elisabeta Donca-Kirchmajer, Gabriela Lungu, Adrian Podaru, Anamaria Pop, Cristina Tătaru.

PREMII

Premiul Lucian Blaga: Vasile IGNA, Animale domestice, Editura Limes

Premiul A.E. Baconsky: Ştefan MANASIA, Motocicleta de lemn, Editura Charmides

Premiul Ion Negoiţescu: Rodica MARIAN, Chipul şi asemănarea, Casa Cărţii de Ştiinţă

Premiul Negoiţă Irimie: George VULTURESCU, Aur şi iederă, Editura Paralela 45

Premiul INTERART: Lucian PERŢA, Vizita de dimineaţă. Parodii, Editura Tracus Arte,

Premiul Szilágyi Domokos: BÁLINT Tamás, Visszaút a fekete folyón, Erdélyi Híradó

Premiul Ion Agârbiceanu: Mircea OPRIŢĂ, Călătorie în Capricia, Editura Eagle

Premiul Pavel Dan: Alexandru VLAD, Ploile amare, Editura Charmides

Premiul Liviu Rebreanu: Diana ADAMEK, Dulcea poveste a tristului elefant, Ed. Cartea Românească

Premiul I.D. Sârbu: Horia BĂDESCU, O noapte cât o mie de nopţi, Editura Limes

Premiul Bálint Tibor: POTOZKY László: Áradás. Erdélyi Híradó

Premiul Mircea Zaciu: Corin BRAGA, Psihobiografii, Editura Polirom

Premiul Adrian Marino: Constantina Raveca BULEU, Paradigma puterii în secolul al XIX-lea, Ideea europeană

Premiul Liviu Petrescu: Gheorghe GRIGURCU, Exerciţii de adevăr, Editura Timpul

Premiul Ioana Em. Petrescu: Ovidiu PECICAN, Voluptăţi literare, Editura Limes

Premiul Bretter György: BENŐ Attila: A dolgok másik neve. Editura Korunk

Premiul N. Drăganu: Adrian GRĂNESCU, Deasupra şi dedesubtul cărţilor – feţe nevăzute, Ed. Limes

Premiul Henri Jacquier: Călin Cristian POP, Problema infinitului la Pascal, Editura Eikon

Premiul Marian Papahagi (debut): Alex GOLDIŞ, Critica în tranşee. De la realismul socialist la autonomia esteticului, Ed. Cartea Românească

Premiul Mongolu pentru Debut: Mihai MATEIU, oameni, casa de pariuri literare

Premiul Eta Boeriu:Gabriela LUNGU, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Ghepardul, Ed. Humanitas

Premiul Teodor Boşca: Cristina TĂTARU, William Shakespeare, Sonete, Editura Limes

Premiul Al. Căprariu: Ştefan DAMIAN, Sonete feminine din Renaşterea Italiană Editura Dacia XXI

Au primit diplome câştigătoarele Concursului de debut al Filialei Cluj a USR pe 2011 (Biblioteca tânărului scriitor): Blanca Borbély, Ionela Oprea, Aura Schussler.

De asemenea, s-au acordat Menţiuni speciale ale juriului pentru: antologia dedicată Clujului de Horia Bădescu, E toamnă nebun de frumoasă la Cluj, Editura Eikon, şi Dicţionarul cronologic al romanului românesc 1990-2000, Ed. Academiei. Coordonator: Ion Istrate. Membrii colectivului: Doru Burlacu, Liliana Burlacu, Ion Istrate, Ion Milea, Mihaela Mudure, Laura Pavel, Aurel Sasu, Ioana Tămâian, Calin Teutişan, Adrian Tudurachi, Ligia Tudurachi, Magda Wächter

Premiile au fost finanţate de Consiliul Local şi Primăria Municipiului Cluj-Napoca (partener tradiţional al Proiectului Scriitorul în cetate) şi de către omul de afaceri Remus Pop (Mongolu), acesta din urmă primind şi o Diplomă de excelenţă pentru generozitatea cu care însoţeşte, de o jumătate de secol, scrisul clujean şi la împlinirea a două decenii de la instituirea Premiului Mongolu.

              Aplodite cives!
Posted in: Premii