Înainte, după Labiş! FESTIVALUL NAŢIONAL DE POEZIE „NICOLAE LABIŞ“, Ediţia a XLIV-a, 2012

Posted on August 16, 2012

1CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

CENTRUL CULTURAL BUCOVINA

CENTRUL PENTRU CONSERVAREA ŞI PROMOVAREA CULTURII TRADIŢIONALE SUCEAVA

 FESTIVALUL NAŢIONAL DE POEZIE „NICOLAE LABIŞ

Ediţia a XLIV-a,  2012

                Consiliul Judeţean Suceava, prin Centrul Cultural „Bucovina“, secţia Centrul pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Suceava, în colaborare cu Societatea Scriitorilor Bucovineni, Universitatea „Ştefan cel Mare“, Colegiul Tehnic „Petru Muşat“, Complexul Muzeal „Bucovina“ şi Primăria comunei Mălini, organizează ediţia a XLIV-a a Festivalului naţional de poezie „Nicolae Labiş“, în perioada 21 – 23 septembrie 2012, la Suceava şi Mălini.

             Concursul îşi propune să descopere, să sprijine şi să promoveze noi şi autentice talente în rândul tinerilor creatori de poezie.

    R E G U L A M E N T 

 1. Sunt acceptate în concurs lucrări scrise cu diacritice, nepublicate şi nepremiate la alte concursuri literare.
 2. La concurs pot participa autori care nu au depăşit vârsta de 30 de ani, nu sunt membri ai Uniunii Scriitorilor, nu au debutat editorial şi nu au obţinut Marele Premiu la ediţiile precedente ale concursului.
  1. Lucrările, dactilografiate în cinci (5) exemplare, vor fi trimise pe adresa:

Centrul Cultural Bucovina,

Secţia Centrul pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Suceava

Str. Universităţii nr. 48, Suceava, 720228

Cu menţiunea : Pentru Festivalul naţional de poezie „Nicolae Labiş”

 1. Lucrările se trimit până la data de 22 august 2012. Ele vor purta în loc de semnătură un motto ales de autor. În coletul poştal va fi introdus un plic închis (având acelaşi motto), care va conţine un Curriculum Vitae al autorului. În Curriculum Vitae se va specifica în mod obligatoriu: numele şi prenumele autorului, locul şi data naşterii, studii, activitate literară, adresa completă, numărul de telefon şi eventual adresa electronică.
 2. Fiecare participant are dreptul de a se înscrie în concurs cu minimum cinci (5) poezii şi maximum zece (10).
 3. Lucrările nu se returnează, ele urmând a intra în patrimoniul concursului „Nicolae Labiş“, iar laureaţii vor fi publicaţi în „Caiete mălinene“, volum editat pe suport electronic de Centrul pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Suceava din cadrul Centrului Cultural Bucovina.
 4. Laureaţii vor fi anunţaţi până la data de 14 septembrie 2012, pentru a fi prezenţi la festivitatea de premiere, precum şi la manifestările prilejuite de finalizarea concursului, care vor avea loc la Suceava şi Mălini între 21 şi 23 septembrie 2012. Manifestările vor consta în lansări de carte, conferinţe literare, expoziţii, şezători literare, recitaluri de poezie, vizite la muzee şi monumente de artă din judeţ, realizate cu participarea membrilor juriului şi a altor personalităţi literare. Organizatorii asigură masa şi cazarea invitaţilor. În eventualitatea în care laureaţii doresc să fie însoţiţi şi de alte persoane, acestea trebuie să-şi suporte integral toate cheltuielile, iar organizatorii trebuie anunţaţi până cel mai târziu la data de 17 septembrie 2012, pentru a face rezervările necesare.
 5. Juriul concursului va fi alcătuit din critici literari, membri ai Uniunii Scriitorilor din România.
 6. Membrii juriului nu mai pot schimba ulterior ordinea rezultată în urma jurizării.
  1. Pentru cele mai valoroase lucrări prezentate în concurs, juriul va acorda următoarele premii:

–Marele premiu „NICOLAE LABIŞ“

                                       – Premiul I

                                                                       – Premiul II

– Premiul III

Vor fi acordate, în funcţie de posibilităţi, şi premii ale unor reviste literare.

             Relaţii suplimentare:       tel: 0745-773290 Carmen Veronica Steiciuc .       

Anunțuri