În curînd: „Mofteme” între coperţile unei cărţi!

Posted on decembrie 16, 2012

21                      Cu bucurie, ba chiar cu (stăpînită totuşi) mîndrie anunţ că se află „sub tipar” (mai puţin sub „vremi”!) volumul MOFTEME, în care s-au strîns textele publicate sub acest titlu, pe parcursul acestui an, în revista Tribuna şi reluate, unele dintre ele, şi aici, pe blog. Editor este vechiul meu prieten (cu care am mai dat la lumină două cărţi: (Re)citindu-l pe Eminescu. În umbra Timpului -2000- şi Tratat despre înfrînt-2004), excepţionalul manager cultural din Bistriţa, Dr. Gavril Ţărmure, directorul prestigioasei edituri Charmides.

coperta mofteme

    

Ce este o moftemă?

        Cel mai scurt răspuns ar fi acesta: o moftemă este un exerciţiu de lectură a unui text de/sau despre I. L. Caragiale, finalizat într-un alt text, dedus, care aspiră la a fi mai mult decît un moft şi nu mai puţin decît o temă.

        Amintindu-mi, însă, şi de experienţa pe care am avut-o cu prilejul elaborării Oftalmoftologiei* aş putea formula şi astfel: moftema reprezintă un prim rezultat cuantificabil al aplicării „ştiinţei” descrise în oftalmoftologie. Este expresia literară a unei funcţii logico-lingvistice cu ajutorul căreia putem pune în evidenţă un număr nedefinit de conexiuni, semantice şi sintactice, între interiorul universului literar al operei caragialiene şi exteriorul concentric al literaturii şi culturii române, în ansamblul lor.

          Într-un alt registru, forţînd poate o comparaţie, aş putea spune că moftema este un organit lingvistic delimitat de două membrane semantice: una interioară şi o alta exterioară. Cu funcţii analoge celor ale mitocondriei. Metaforic vorbind.

       ____________________________________

       * Vasile Gogea, OftalMOFTologia sau ochelarii lui Nenea Iancu, Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită; Cu o prefaţă de Gheorghe Grigurcu şi o galerie de portrete propusă de Nicolae Ioniţă, Editura Grinta, 2012.

      

Posted in: OftalMOFTologia