Recitiri necesare. Constantin Amăriuţei*: „Fenomenologia neghiobului”

Posted on ianuarie 25, 2013

34            Fragmentul reprodus mai jos reprezintă un excerpt dintr-un text ceva mai amplu al filosofului român: PĂCALĂ sau EXISTENŢA ABSURDĂ (Schiţă pentru o filosofie a neghiobiei), publicat în nr. 2/1951, al revistei CAETE DE DOR. Metafizică şi poezie, editată în exil, la Paris, de autor şi de Virgil Ierunca. Reproducerea s-a făcut după CAETE DE DOR. Metafizică şi poezie, Volumul I (nr. 1-4, 1951, Paris), Ediţie critică, prefaţă de Mihaela CONSTANTINESCU-PODOCEA, Nicolae FLORESCU, Preambul de Constantin AMĂRIUŢEI, În loc de prefaţă un interviu cu Virgil Ierunca, Editura „Jurnalul literar”, Bucureşti-2000, pp.102-103.

             Argumente pentru utilitatea unei relecturi a acestui text le găsim mai mult decît suficiente în lumea noastră de azi, populată de o mulţime de avatari ai personajelor care i-au prilejuit lui Constantin Amăriuţei reflecţiile de mai jos, pentru a mai redacta şi eu o expunere de motive.  Nu ne trezim în fiecare dimineaţă şi ne culcăm seară de seară copleşiţi de ne-firesc, criză de noimă, neghiobie, prostie? Trăim în „umbra lui Păcală” la fel de veseli şi furioşi ca şi în „umbra lui Mitică”! Sau, poate că mă înşel?

            P.S.  Revin (anticipînd o posibilă interpelare) adăugînd că argumentele culturale, filosofice, axiologice ale actualităţii acestui text (considerat, însă, în ansamblul operei lui Constantin Amăriuţei dar şi în contextul istoric al unei întregi linii filosofice româneşti) presupun o discuţie mult mai amplă şi mai specializată, în acelaşi timp. Ar trebui convocaţi filosofi români precum Nae Ionescu dar şi Lucian Blaga, Mircea Vulcănescu şi Constantin Noica, Petre Ţuţea şi Alexandru Dragomir, C. Rădulescu-Motru şi Mircea Eliade ori europeni: Martin Heidegger sau Edmund Husserl. Colocviul ar deveni mult prea larg pentru acest spaţiu şi nu mi-am propus acum o dezbatere despre ceea ce, cu mulţi ani în urmă, am numit sistemul naţional de filosofie, ci doar exemplificarea vocaţiei filosofiei de a descifra lumea, de o gospodări în sensul şi temeiul ei fireşti.

________________________________

CONSTANTIN  AMĂRIUŢEI:

            „a. Nerodul satului    

             Prostia este un mod de-a cunoaşte lumea fără a putea găsi sensul şi folosinţa ei. Omul nu ştie cum e lumea, n-o înţelege şi deci nu i se poate integra, neînsuşindu-şi esenţa firească de gospodărire omenească.

             În lumea satului românesc, prostul este tot una cu nerodul: adică un ins ce nu creează o folosinţă. Sngularitatea prostului în lume n-are funcţie biologică („prost din născare„) şi nici socială („prost de dă în gropi„); ci una de epistemologie: prostul este în eroare – fiind în neştiinţă faţă de darul firesc al unei lumi săteşti constituite de tradiţie (opinia ca atare). Cunoaşterea este mai mult decât aplicare a categoriilor de tip kantian; ea este revelare prin muncă şi a folosinţei lumii. „Firescul” ca „obiect cunoscut” este rezultatul unei activităţi lucrative, prin care el devine „realitate” şi „adevăr”. „Firescul” fundează ontologia lumii (adică în sens, noimă) şi nu ontologia Firei; pe aceasta nici o filosofie nu va putea-o explica, probabil că nu va ajunge decât la o descriere de „obiecte” ce intră în Fire (ca „firescul” – „nefirescul” – „neutrul” etc.). Prostul – ca noimă – este nefiresc; deci fără temei normal de-a fi – însă cu un fel în sine de-a exista: neghiob sau absurd.

              Astfel în Povestea vorbei se spune că „prostia şi nerozia se înrudesc cu nebunia„. Omul e ne-bun, nu în sens clinic, ci în sens fenomenologic: ne-om. „Îndată ce prostul vorbeşte el şi te păcăleşte” spune aceeaşi poveste a vorbei înţelepte româneşti. „A păcăli” – are sens foarte existenţial; el leagă lumea (inşii ceilalţi) de „insul prost” (sau păcălitor) într-un mod ce creează o situaţie absurdă şi de unde cineva râde şi altul este mustrat (de cugetul său).

               „Păcală” e un nume de poreclă: el vrea să însemne „ţicnit” (T. Dulfu) şi „năzdrăvan” – ceea ce este contrariul prostiei, nu însă contradictoriu.

               „Năzdrăvenia” lui constă în făptuirea curioasă a lumii sale nefireşti; îngrijirea lupului şi ursului, de ex., precum şi măcinarea cenuşei la moara dracilor.

               Omul lumii fireşti (săteşti) se va minuna de puterea şi isprava lui Păcală; dar va hotărî că fapta este exterioară solului: că n-are noimă şi nu apare decît cu titlul de imposibil realizat într-o aparentă stare firească. Dar insul – creator de imposibil – devine singur: nimeni nu acceptă lumea sa; de altfel lumea aceasta bazată pe nefiresc se destramă în ea, durând ca simplă situaţie. „Tândală păcălit” şi „Păcală tândălit” – e singura formă de relaţie între două existenţe nefireşti – ce-ar da o lume. Dar cei doi se despart fiindcă unul este de-ajuns. Desigur: căci lumea ne-firescului apare ca o criză de noimă (în cadrul firescului) şi nu ca o creare – prin relaţie cu semenul – a faptei de adevăr durabil.

                Suntem în lumea isprăvii: ea termină nu firesc, şi nu lucrează ceva nou. Prin ispravă, o lume constituită se reface pe dos, ceea ce nu dă ceva nou, ci distruge o existenţă. Creaţia este permanentă. E lipsită de trecerea divină în timp şi spaţiu şi de pe-trecerea omului ca existenţă semnificativă a celei dintâi. Nefirescul – trăieşte ateismul lumii – deci „ne-omenia” şi „frica de Domnul”. Păcală omoară un sat întreg; lumea n-are sens, omul n-are valoare. Actul prostului, e creator doar de neant originar: dar a crea neantul, înseamnă a-şi pierde sensul de a fi.

                Fenomenologia neghiobiei revelează deci lipsa de esenţă a lumii: lipsă de adevăr. Dar acest ne-firesc, deşi este un mod de-a revela pe a fi-în Fire – fără lume – apare în act ca o criză de cunoaştere. Satul se află în faţa unui centru de neadevăr şi trebuie să-l înlăture; altfel, o lume întreagă riscă să fie distrusă de acest ne-firesc. Umbra lui Păcală este ucigătoare; de aceea lumea îl alungă peste sate. Ceea ce a fost ucis trebuie refăcut; lumea va înlocui locurile în criză de sens (şi de adevăr şi de etică) cu ceva nou. E o refacere a Lumii; într-un fel Păcală a denunţat prostia din lume, făcând-o vie. Păcală e existenţa tragică căci a fi, pentru el, înseamnă a se pierde, a fi alungat, a fi omorât de semeni.

                Într-un alt sens, Păcală este un izvor de înţelepciune pentru cei ce se credeau bine sprijiniţi pe adevăr.”

______________________________

            *Vezi mai multe informaţii despre Constantin Amăriuţei aici: http://www.crispedia.ro/Constantin_Amariutei .

Posted in: Anamnesis