Premiu internaţional, acordat de oameni de ştiinţă, artistului plastic clujean Adrian Grecu

Posted on martie 19, 2013

4Art-Show-Post-Title1

Artistul plastic clujean Adrian Grecu este cîştigătorul concursului primei expoziţii de artă on-line propusă de organizaţia Cold Fusion Now şi intitulată New Energy Paradigm Shift 2012 Art Show.

very-high-1000x1156-cold-fusion2b-259x300

Cold Fusion Now este o organizaţie formată din oameni de ştiinţă (în special fizicieni şi chimişti) care militează pentru reducerea utilizării combustibililor produşi din hidrocarburi, propunînd ca alternativă energia rezultată din fuziunea la rece, prin utilizarea hidrogenului din apă. Alături de alte modalităţi de promovare a cercetărilor în acest domeniu – cum ar fi burse pentru tineri, festivaluri de ştiinţă, evenimente culturale sau susţinerea de prezentări la postul propriu de radio şi televiziune – Cold Fusion Now a organizat, recent, o expoziţie-concurs on-line, deschisă artiştilor plastici din întreaga lume. Cîştigătorul acestei competiţii este plasticianul clujean Adrian Grecu, autorul lucrării “Better Than Fire” (ceea ce, într-o traducere aproximativă ar putea însemna “mai bun decît focul”), lucrare care a întrunit aprecierea organizatorilor şi a vizitatorilor site-ului expoziţiei (http://coldfusionnow.org/gallery/shift-2012-gallery/). “Există o tendinţă, în România, de a ne subestima. Cred că artiştii trebuie să iasă în lume fără complexe, iar românii pot intra în competiţie cu oricare alt artist plastic de pe mapamond”, spune Adrian Grecu.

adrian_grecu_17-e1305696687942  Adrian Grecu este absolvent al Academiei de Arte Vizuale “Ion Andreescu” din Cluj-Napoca, profilul ceramică-sticlă-metal. De-a lungul timpului a avut mai multe expoziţii personale şi a participat la numeroase expoziţii colective în ţară şi străinătate (Italia, Coreea, Japonia, Belgia, Polonia), iar în ultimul timp este tot mai atras de ceea ce ar putea fi numit plastică on-line. “Vreau să arăt că acest mod de exprimare artistică – haideţi să-i spunem artă digitală – este la fel de valabilă ca şi formele clasice de exprimare plastică – pictura sau sculptura. Deşi cei mai mulţi cred că computerul este cel care creează ceva, lucrurile nu stau deloc aşa, computerul este un simplu instrument, cum ar fi dalta sau pensula, iar lucrările realizate în această tehnică au aceeaşi valoare “de piaţă” ca oricare altă lucrare plastică, în final putînd fi printate pe pînză sau alt suport, semnate şi autentificate de autor”, spune Adrian Grecu, ale cărui lucrări pot fi admirate (şi) pe site-ul  său http://www.agrecu.ro/ .

Viorel DĂDULESCU

(Preluare din ziarul Făclia, http://www.ziarulfaclia.ro/premiu-international-pentru-artistul-plastic-clujean-adrian-grecu/ )

        Aş adăuga şi eu acest îndemn citat şi de organizatorii concursului:

„Gentlemen, let us honor the artist;
let us thank him, let us drink his health!”     (Nikola Tesla)

(Află mai mult despre Adrian Grecu dînd clik pe numele lui, mai jos, la  Tagged.)

Posted in: Premii