Remember. Monica Lovinescu despre curaj

Posted on aprilie 28, 2013

6 monica 

        S-au împlinit – deja! – cinci ani de la moartea Monicăi Lovinescu (n. 19 noiembrie 1923, București – d. 20 aprilie 2008, Paris). Răsfoiesc jurnalele ei, recitesc nişte pagini din romanul ei Cuvîntul din cuvinte… Privesc, cu sentimente amestecate, fotografii… Îi ascult, a cîta oară?, vocea, acompaniată de aceea a lui Virgil Ierunca…

           Aleg, pentru această aducere aminte, cîteva rînduri despre curaj din Epilog-ul deschis al volumului Unde scurte, publicat de Monica Lovinescu la Paris, în 1978. Şi nu sunt sigur, nu pot spune cu certitudine de la care dintre aceste date a trecut mai mult timp? Îmi amintesc diferenţa pe care o făcea C. Noica între exactitate şi adevăr.  Şi cred că doar exactitatea aritmetică (neutră) nu pare suficientă pentru un răspuns adevărat (moral)!

unde scurte

        „Desigur curajul este o noţiune discreditată în literatura noastră prin felul în care a fost sistematic folosită în mod ipocrit. (…) Şi saturaţia şi dezgustul sunt explicabile. Dar nu pot împiedica circulaţia cuvîntului. Nu ne spunea oare Vladimir Jankélévitch în Tratatul Virtuţilor, că nu există virtute mai uşor de pastişat decât curajul şi că orice etică a curajului ar trebui să înceapă printr’un tablou al parodiilor sale? Tabloul parodiilor ar putea fi net îmbogăţit prin observarea anumitor fenomene din viaţa literară românească. (…)

              În acelaşi Tratat al Virtuţilor, Vladimir Jankélévitch nu confundă curajul cu ceea ce el numeşte <<spasmul unei prime decizii>>, ci îi presupune, pentru a-i acorda statutul de virtute o continuitate, curajul fiind, spune el, o stare. În acest sens, ar fi mai ales <<curajoşi>> aceia care renunţând la orice ispită de carieră socială şi de notorietate, îşi văd liniştiţi de treaba lor, fie că e vorba de scriitori sau cercetători. Sunt destul de numeroşi cu toate că gazetele se ocupă prea rareori de ei. Dar în aceasta constă şi <<curajul>>  lor: în a asuma cu modestie riscul de a se afla mereu pe planul al doilea, dacă nu chiar în anonimat.

               Pentru curajul mai spectacular, mai apropiat de felul banal în care este înţeleasă această noţiune, el se prezintă, contrazicând definiţia de mai sus, discontinuu printre scriitori. În afara excepţiilor, care, în mod logic, nu fac decât să confirme această regulă, se poate vorbi de <<intermitenţele curajului>> în sânul intelectualităţii. Mediul literar românesc se confundă cu o geografie complicată şi în continuă mişcare, curajoşii de ieri devenind deodată neutrii de azi iar compromişii de altădată metamorfozându-se în opozanţi îndârjiţi.”

               (Pasaje extrase din volumul Monica Lovinescu, Unde scurte. Jurnal indirect, Editura Limite, 1978, p.485.)

Posted in: In Memoriam