Cristos a Înviat! „Triptic pascal”, de Mihai Ursachi

Posted on mai 5, 2013

6DIGITAL CAMERA

Icoană de la Schitul Iezer – Olăneşti, judeţul Vâlcea.

(Vizitează şi o preţioasă colecţie de icoane vechi ruseşti şi greceşti aici: http://www.morsink.com/russian-and-greek-icons )

MIHAI  URSACHI  (1941-2004)

Triptic pascal

I

…şi pre Iisus blîndul l’a dat să se răstignească.

                                                    (Marcu, XV, 15)

.

Netulburare de veci în tăriile Tale…

.

În sinea’Mi adîncă tronez întru Tine,

căutîndu-mă însu’Mi cunosc chipul Tău

pe tronul iubirii

Şi’n fiece clipă fiinţa’Mi în Tine se varsă,

şi pururea plin sînt de Tine întocmai cum locul

e plin totdeauna cu loc.

Iar ochiul tău arde în sufletul Meu.

…Părinte, primeşte şi astăzi cîntări şi ofrandă

şi cupa aceasta din parte-Mi…

.

Netulburare de veci în tăriile Tale.

II

Eli, Eli, lama sabachtani?

                                          (Marcu, XV, 34)

.

Noapte de veci pentru cel răstignit în el însuşi…

.

Căci la picioarele sale nu au să plîngă

aducătoare de mir,

şi nici un apostol nu-i va vesti mîntuirea…

În pînză eternă pre dînsul nu’l înfăşoară

şi nimeni n’au ars pentru el mirodenii

şi smirnă.

Părintele său îşi întoarse privirea în nouri

cînd el, dîndu’şi sufletul, roagă iertare…

O, sîngele său picurînd în ţărîna fierbinte

nu naşte altare de purpură şi nu se preface’n

orgii de garoafe aprinse… Iar cele trei lacrimi

nu s-au făcut mărgărint.

.

Noapte de veci pentru cel răstignit în el însuşi.

III

Et sepultus resurrexit; certum est, quia impossibile es.

                                        (Tertulianus, De Carne Christi, 5)

.

Şi celor din mormînturi vieaţă dăruindu-le…

.

Deasupra mormîntului vişinul crengile dalbe îşi

ninge,

albinele roiuri – puzderii au îmbulzit primăvara,

veniţi miriade, acesta e trupul cel veşnic şi dulcele sînge.

osana, osana în glorie, Maica-Fecioară!

.

Desleagă cătuşele morţii, ruşinea, mînia,

blestemul bicisnic şi teama, de gîndul cel rău ne sloboade,

milostiveşte poporul Român, mîntuieşte Rusia,

în numele Fiului Tău, care de-a dreapta îţi şade.

O, duh al luminii, pogoară vieaţă,

asupra acelui ce’s mort subt becisnice sorţi…

Flori dalbe de vişin, o Doamne, e primăvară,

e dimineaţă.

Christos a înviat din morţi.

.

Şi celor din mormînturi vieaţă dăruindu-le.

                         (Reprodus din excepţionala antologie Duh şi Slovă, Ediţie îngrijită de Magda Ursache şi Petru Ursache.Postfaţă de Petru Ursache, Junimea, 2002.)

*

Tuturor, Bucurie şi Lumină în Suflet şi în Casă!

Posted in: Uncategorized