O ediţie critică de „Opere. Pavel Dan”

Posted on iunie 26, 2013

7pavel_dan

        Scriitorul Aurel Podaru îşi surprinde colegii de breaslă printr-o latură a personalităţii sale care doar acum se descoperă plenar, este vorba despre scrierea aparatului critic la ediţia în trei volume a operei lui Pavel Dan. Aşa cum se precizează pe pagina de gardă, Ediţia critică (3 volume)a apărut cu sprijinul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud (Preşedinte Emil Radu Moldovan) prin Biblioteca Judeţeană Bistriţa-Năsăud. Cartea se numeşte Opere şi cele trei volume, apărute într-o ţinută grafică de excepţie, la Editura Eikon, manageriată de Vasile George Dâncu, conţin: volumul I – Nuvele; volumul II – Nuvele, schiţe, povestiri, fragmente şi volumul III – Jurnal, corespondenţă, literatură populară, studii, recenzii şi articole, varia.
       Studiul ştiinţific al ediţiei este scris de Andrei Moldovan care încheie astfel: „Ediţia de faţă a Operelor lui Pavel Dan, realizată de Aurel Podaru, ar fi vrut să fie nu doar una critică – şi e lăudabil lucrul acesta -, ci şi una a scrierilor complete ale prozatorului. Oricum, în cele trei volume s-a inclus tot ce se putea include în acest moment, la 75 de ani de la moartea scriitorului, iar dacă anii ce vin vor aduce lucruri noi, cum nu mă îndoiesc că se va întâmpla, va rămâne măcar o ediţie de referinţă.”
       Dacă până acum, Aurel Podaru era cunoscut ca prozator, autor de cronici literare şi plastice, animator cultural, iată că este autorul unei ediţii critice, care ni-l arată pe cercetătorul, criticul şi istoricul literar, cărturarul, întâiul dintre bistriţenii pe care-i cunoaştem a fi împlinit o ediţie critică, lucru deloc uşor. Fireşte că laude dinspre altă zonă se cuvin instituţiilor amintite care au avut deschidere pentru sprijinirea proiectului. (Victor Ştir)

        (Preluare din Mesagerul de Bistriţa, http://www.mesagerul.ro/2013/06/24/aurel-podaru-edi-ie-critica-pavel-dan)

          *

        Un bun prilej pentru a semnala şi volumul Cartea colocviilor, Ediţie alcătuită şi îngrijită de Aurel Podaru, Prefaţă de Andrei Moldovan, apărut în 2012 tot la Editura Eikon. Volumul „arhivează” transcrierile fixate pînă acum doar în Carnetele de la Beclean ale dezbaterilor care au avut loc cu prilejul Colocviilor de la Beclean, de-a lungul celor zece ediţii, începînd din 1998 – colocvii de critică iniţiate de Aurel Podaru şi Sorin Gârjan.

Posted in: Ex libris