A apărut numărul XXVI din „Revista Bistriţei”

Posted on iulie 16, 2013

0   revista

     Publicaţie de 400 de pagini, Revista Bistriţei publică anual studii valoroase de istorie, rezultate ale cercetărilor din arealul judeţului nostru sau din cel al întregii Transilvanii. Revista apare sub egida Complexului Muzeal Bistriţa-Năsăud şi are un consiliu ştiinţific prestigios: acad. Dumitru Protase, prof.univ.dr. Toader Nicoară, prof.univ.dr. Doru Radosav, toţi trei de la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, alături de care dr. Volker Wollmann din Gundelsheim, Germania, şi un colegiu de redacţie din care îi numim pe dr. Corneliu Gaiu, George G. Marinescu, Elena Pleniceanu, Virgil Mureşan, Horaţiu Bodale, Valentin Orga, Ionuţ Costea şi Sorin Cociş.
        Din sumarul bogat al numărului XXVI, apărut în contul anului 2012, amintim studiile semnate de: dr. Corneliu Gaiu – „Patrimoniul transilvănean în corespondenţa lui Iuliu Marţian”, Gabriela Rădulescu – „Ceramica dacică din cetatea de la Viile Tecii, jud. Bistriţa-Năsăud”, dr. Adrian Onofreiu – „Restituiri istorice. Cronica parohiei greco-catolice Şoimuş, scrisă de Ioan Baciu”, Dorin Dologa – „Practici electorale în zona Năsăudului 1869-1914”, George G. Marinescu – „Piese de lut ars cu semnificaţie cultică, descoperite în Transilvania”, Iosif Uilăcan – „Evoluţia judeţului Bistriţa-Năsăud 1944-1945”; de asemenea, de menţionat studiile care consemnează descoperiri la castrul de la Ilişua: Dan Dana, dr. Corneliu Gaiu, Radu Zăgrean – „Un nou duplicarius din ala 1 Tungrorum Frontoniana, atestat pe un vas descoperit în castrul roman de la Arcobadara/Ilişua”, Silviu Mustaţă – „Vasele de bronz romane de la Ilişua/Arcobadara”.
       În revistă mai pot fi citite studii despre: cronica bizantinului Mihail Adeleiates, referitor la Dunărea de Jos, „Jordanes şi gepizii” de Sorin Nemeti sau însemnările rezidentului austriac Johann Cristoph von Kindspreg despre ţările române la 1672-1674.
      Seriozitatea cu care-şi susţin demersul cei implicaţi în apariţia publicaţiei se vede din acurateţea textelor, scrise îngrijit, după normele în vigoare, fără greşeli, cu alte cuvinte este o revistă respectabilă sub toate aspectele.

       (Icu Crăciun, în Mesagerul de Bistriţa-Năsăud, http://www.mesagerul.ro/2013/07/15/revista-bistritei-nr-xxvi.)

Posted in: Uncategorized