Gheorghe Grigurcu: o mărturisire la a XL-a ediţie a Festivalului Internaţional de Poezie de la Sighetu Marmaţiei – 27-29 septembrie 2013

Posted on septembrie 24, 2013

4DSC01912
O emoţie avînd pricini multiple

                    Salut cu emoţie cea de-a 40-a ediţie (impunător număr!) a festivalului literar, devenit internaţional, de la Sighet. O emoţie avînd pricini multiple. Mai întîi, desigur, întîlnirea cu scriitorii locului, în frunte cu poeţii Vasile Muste, Echim Vancea, Gheorghe Pârja, oameni de mare calitate, care de la o vreme, mă invită, măgulitor, la festivităţile sighetene. Alături de ei, umbra strălucitorului, generosului Laurenţiu Ulici, mai mult decît probabil cel mai de omenie preşedinte pe care l-a avut Uniunea Scriitorilor. Dar atîrnă greu şi o revedere a unui loc binecuvîntat de care m-am ataşat în chip special. Mărturisesc fără ocol şi cu acest prilej că, venind pe pămîntul Maramureşului, realizez cea mai frumoasă călătorie dintre toate de care am parte în prezent.

                   Mi se deşteaptă totodată amintirile fierbinţi ale unei perioade de aproape trei decenii petrecute în Transilvania, care, la rîndul său, constituie lamura existenţei mele sufleteşti. Silit fiind a părăsi, la o vîrstă fragedă meleagul natal, m-am legat, iată, de cel al Ardealului mai mult decît de orice altă parte a pămîntului românesc. Din păcate, aceleaşi vitregii istorice m-au făcut să pribegesc în continuare. Şi ce comoară de Ardeal este Maramureşul! De la splendidul peisaj la rezervaţia, din norocire cruţată încă de timp, a tradiţiilor, a folclorului, a unui stil de viaţă fermecător-cuviincios, pe care-l percep plimbîndu-mă fără saţiu pe străzile Sighetului, poposind în cîte-o localitate din preajmă.

                   De-ar fi cu putinţă, m-aş aşeza aici pentru tot restul zilelor mele…

                   Doresc, prin urmare, vrednicilor confraţi maramureşeni o răsplată cel puţin pe măsura bucuriei pe care mi-o dăruiesc an de an, adică sănătate de fier, inspiraţie debordantă, putere de-a duce cît mai departe în orizontul istoriei Festivalul de la Sighet.

Gheorghe GRIGURCU

(Text tipărit în Marmaţia literară, Revista Festivalului Internaţional de Poezie de la Sighetu Marmaţiei, Septembrie, 2013, ediţie ce va fi lansată şi difuzată în zilele festivalului.)
img044

Posted in: Uncategorized