„Exerciţii de memorie” cu Mircea Popa, la Filiala Cluj a U.S.R.

Posted on februarie 3, 2014

0Uniunea Scriitorilor din România Filiala Cluj

vă invită miercuri, 5 februarie, ora 12,

la o nouă conferinţă din seria

Scriitorul în cetate

Mircea PopaCLUJUL – exerciţii de memorie culturală.

 Afis Conferinta Mircea Popa mc

Cu acest prilej, vor fi lansate noi cărţi semnate Mircea Popa:

Ferestrele Clujului. Exerciţii de memorie culturală (Editura Eikon);

Regăsiri creştine (Editura Eikon);

Eminescu – text şi context (Editura Ţara Maramureşului);

Prezenţe literare. Oameni şi cărţi (Editura Casa Cărţii de Ştiinţă).

De asemenea, volumul Astra – 150 de ani, coordonat de Mircea Popa împreună cu Vasile Lechinţan (Editura Casa Cărţii de Ştiinţă), precum şi Convorbiri cu Mircea Popa, volum realizat de Marin Iancu (Editura Nico).

Despre autor şi cărţile sale vor vorbi: Horia Bădescu, Pr. Ioan Chirilă, Ion Cristofor, Constantin Cubleşan, Vasile Lechinţan şi Ilie Rad. Moderator: Irina Petraş

 Mircea Popa a împlinit în 29 ianuarie 75 de ani. Îi dorim şi noi La mulţi Ani!

                   Bibliografie:

Volume: Ilarie Chendi, monografie, 1973; Spaţii literare. Studii de istorie literară, 1974, Ioan Molnar Piuariu, monografie, 1976; Istoria presei literarei din Transilvania (în colab.) 1980; Tectonica genurilor literare, 1980; Octavian Goga între colectivitate şi solitudine, 1981; Introducere în opera lui Ion Agârbiceanu, 1982; De la N. Filimon la G. Călinescu (în colab.) 1982; Timotei Cipariu – ipostazele enciclopedistului, 1994; Estuar, 1995; Convergenţe europene,1995; Aspecte şi interferenţe iluministe, 1997; Apropieri literare şi culturale româno-maghiare,1998; Reîntoarcerea la Ithaca. Scriitori români din exil, 1998; Mihai Eminescu – contextul receptării, 1999; Mihai Eminescu în Transilvania (1866-1918). Bibliografie, 2000; Presa şi ideea naţională, 2000; Alba Iulia – răscruce de veghe, 2000; Homo militans, 2000; Figuri universitare clujene, 2002; Inserţii. Contribuţii şi precizări documentare, 2003; Dicţionarul personajelor din teatrul lui I. L. Caragiale (în colab.), 2002; Istoria presei româneşti din Transilvania (în colab.), 2003; Pagini bihorene, 2003; Presa mehedinţeană, 2004; Penumbre, 2004; Dicţionarul cronologic al romanului românesc (în colab.), 2004; Dicţionarul general al literaturii române, I-VII (colab. şi coordonator), 2005; De la iluminism la paşoptism, 2004; Dicţionarul personajelor din teatrul lui Lucian Blaga (în colab.), 2005; Andrei Veress, un bibliograf maghiar prieten al românilor, 2006; Sub semnul Franţei, 2006; Presa românească şi ideea naţională, 2006; Relaţii culturale şi literare româno-spaniole, 2007; Lucian Blaga şi contemporanii săi, 2007; Spania descoperită de români, 2007; Victor Papilian, 2008; Dicţionarul biografic al literaturii române, I-II, 2007; Incursiuni în presa românească, 2009; Uleiul din candelă, 2009; Cărţi, manuscrise, biblioteci, 2010; Continuităţi, 2010; De la Est la Vest. Privelişti literare europene, 2010; Panoramic jurnalistic, 2011.

Colaborări la volume colective: Probleme de literatură comparată şi sociologie literară, 1970; Istoria teatrului în România, vol. III, 1973; Geo Bogza interpretat de …, 1976; Ioan Slavici interpretat de…, 1977; Ştefan Meteş la 85 de ani, 1977; Scriitori români. Dicţionar, 1978; Nicolae Iorga interpretat de…, 1979; Dicţionarele literare, 1979-1980; Enghlitenment and Romanian Society, 1980; Civilizaţie românească – civilizaţie universală, 1980; Lectura clasicilor şi teoria modernă a textului, 1981; Le comparatisme roumain, 1982; La culture roumaine à l’époque des Lumières, 1982; G. Coşbuc interpretat de …, 1982; Magyar- román filológiai tanulmányok, Budapest, 1984; La siècle des Lumières et la Biblie, Paris, 1986; Sokágú termőfa, 1986; Und um alle deine Söhne. Reportagen, 1986; Raporturi lingvistice, literare şi culturale româno-bulgare, 1986; Omagiu Victor Papilian. 100 de ani de la naştere, 1988; Teatrul Naţional din Cluj. Monografie, 1994; Dicţionarul scriitorilor români, vol. I-IV, 1994-2002; Bogdanii – o familie de cărturari, 1994; Lucian Blaga – Centenar, 1995; G. I. Tohăneanu – 70, 1995; Magyar világ lexikon, Budapest, 1996; Emil Cioran pe culmile disperării, 1996; I. D. Sârbu – scrisori către bunul Dumnezeu, 1996; 100 Jahre Rumanistik an der Un. Leipzig, München, 1996; G. Coşbuc, Pagini alese, 1997; Maramureş – vatră de istorie milenară, vol. II-V, 1997-2003; Zilele împăratului Traian şi latinitatea românilor, 1998; O sută de autori şi încă unul, 1998; Reviste româneşti din Transilvania interbelică, 1999; Cartea de la Neptun, 1999; Ideea de Eminescu, 2000; Ion Coteanu – in memoriam, 2000; Petöfi. A szomszéd és rokon népek nyelvén, Budapest, 2000; Eminescu. Biografii transilvane, 2000; Mihai Eminescu in the Wawes of Time 1850-2000, Berlin, 2000; Eminescu în actualitate, 2000; Meridian Blaga I-V, 2000-2005; 1956 – un an de ruptură, 2001; Omagiu lui Gh. Mihăilă, 2002; Omagiu lui Marius Sala, 2003; Brâncuşi şi Transilvania, 2001; Caietele Echinox. Postcolonialism/Postcomunism, 2001; Eminescu – dimensiunea romantică, 2002; Deutsche Regional literatur im Banat, 2002; 100 – cei mai mari scriitori români. Dicţionar, 2002; Lumini modelatoare, 2002; Iosif Pervain sau cultul exactităţii, 2003; Bădia, 2003; In memoriam. Mitropolitul Andrei Şaguna, 2003; George Astaloş – 70, 2003; Caietele Mircea Eliade, I-II,2004; Omagiu Liviu Rebreanu, 2004; Tribuna 120. Studii, 2004; Schimbări în Europa, schimbări în mass-media, 2004; Jurnalismul cultural în actualitate, 2005.

Ediţii îngrijite şi prefaţate din Octavian Goga, Ioan Slavici, Lucian Blaga, Cezar Petrescu, 1974, G. Bariţ, Vasile Goldiş, Nicolae Oţălea, Emil Isac, Victor Eftimiu, Victor Papilian, Ion Minulescu, Felix Aderca, Ion Agârbiceanu, Corneliu Coposu, Miron Pompiliu, Vintilă Horia, Const. Nottara, Lucian Boz, Ştefan Manciulea, Florian Ştefănescu-Goangă, Hans Dama, George Coşbuc, Ionel Jianu, Constantin Hagea, Samuil Micu, Ioan Miclea, Radu Dragnea, Dimitrie Meciu, Ion Pop Florantin, Grigore Nandriş, Alexei Mateevici, P.V.Haneş. Lucreţia Suciu, Grigore Sima al lui Ion, Miron Cristea, Alexandru Ciura, Ştefan Augustin Doinaş,George Moceanu, Gheorghe Cardaş, Dana Sala, Ileana Ghemeş, Rodica Pioariu, Gheorghe Luchescu, Horia Muntenuş, Adrian Grănescu, Iustinian Zegreanu etc.

Preşedinte al Despărţământului Cluj al Astrei.
Membru al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Cluj.

 *

Partenerii evenimentului: Protopopiatul Ortodox Cluj II, Protopopiatul Ortodox Năsăud, Despărţământul Cluj al Astrei şi Editura Eikon.