Conferinţa „Victor Babeş europeanul” la Atelierul MULTIDISCIPLINAR ŞI INTERUNIVERSITAR (UBB,Cluj – Centrul de Filosofie Aplicată şi UMF, Cluj) de Filosofie şi Antropologie Medicală

Posted on februarie 24, 2014

0baner_site

Victor Babeş europeanul, se intitulează prezentarea Dlui. cercetător Stelian MÂNDRUŢ de la Academia Română, Institutul de Istorie „Gherghe Bariţiu” din Cluj-Napoca, pe marginea căreia se vor desfăşura discuţiile la ÎNTÂLNIREA din miercuri 26 FEBUARIE 2014, la ora 18,oo, a Atelierului MULTIDISCIPLINAR ŞI INTERUNIVERSITAR (UBB, Cluj – Centrul de Filosofie Aplicată şi UMF, Cluj) de Filosofie şi Antropologie Medicală, la orele 18, în clădirea Clinicii „Medicala II”, str. Clinicilor nr. 2-4, la Etajul II, Sala Bibliotecii.

 Cum se ştie, Atelierul se desfăşoară sub egida Universităţii de  Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca – în colaborare cu Centrul de Filosofie Aplicată de la Facultatea de Filosofie a UBB şi revista PHILOBIBLON – Transylvanian Journal of Muldisiciplinary Research in Humanities – fiind un cadru informal de discuţii multi- şi transdiciplinare, focalizate pe chestiuni considerate ca aparţinând medicinii, dar care se află de fapt la confluenţa diferitelor specialităţi ce studiază omul (filosofia, psihologia, sociologia, antropologia, istoria, dreptul, teologia, literatura etc.). Şi care sunt rareori – sau cu prea multă precauţie – abordate în acest fel. Toate informaţiile aferente se găsesc la adresa: www.afsam.eu

 Întâlnirile fiind MAI NOU înregistrate şi Arhivate audio, pot fi ascultate de pe site… DE PRETUTINDENI ! Adresa directa a „Arhivei audio” este: http://www.afsam.eu/page.php?15

Conf. univ. dr. Király István

afis_atelier_mandrut_februarie_2014_2

Schiţa conferinţei:
Victor Babeş, europeanul
Stelian MÂNDRUŢ,
Institutul de Istorie “George Bariţiu“
din Cluj-Napoca

Sintagma sus redată (a)pare oarecum (ne)firesc de “insinuant sugestibilă” în predicţionarea tentativei noastre de limitată “versus” explicitat istoricizată hermeneutizare a extensivităţii şi intensivităţii mesajului aparte cuantificând dimensiunile “exegezei” probate de fiinţa umană, dublată de specialistul de profil, într-un circumscris răgaz temporal (1871-1887), găzduit de popasul temporar făptuit de către subiectul perieghezat, în capitala Ungariei vremii. Victor Babeş a vădit intrinsec de genuin o sorginte continentală prin datul său biologic, genealogic, educaţional, cultural, spiritual şi civilizatoric, în sinuoasa pendulare pe viabile traiecte (in)formative, efectuată deopotrivă în vestul, centrul şi estul continentului.

Demersul nostru vizează primordial relevarea unor esenţiale repere conceptual-metodologice în acceptarea şi înţelegerea devenirii sale ca medic bacteriolog şi histolog, într-o clinică de renume în arealul profilactic generat de amploarea devoţiunii “summei” de personalităţi ştiinţifice implicate, “hic et nunc”, în palier local şi extins zonal. Setul de documente inedite (albume cu nume de studenţi / doctori în medicină şi cadre didactice, foi matricole, procese verbale ale consiliilor profesorale, decanatului facultăţii de anatomie patologică, rectoratului etc.), cercetat la arhiva Universităţii de Medicină din Budapesta, a favorizat concretizarea propensiunii nutrite cu privire la încadrarea specificului existenţei şi activităţii sale în contextul epocii şi în parametrii unui mental colectiv / individual, uman şi medical, germinat şi marcat de (a)- sau comprehensiunea dovedită îndeosebi în schimbul de idei şi în vehicularea unor problematici / tematici novatoare în plan european.

V. Babeş a dovedit atât prin atribuţii funcţionale deţinute în respectiva ierarhie universitară medicală, cât şi prin contribuţii exprimate în deplină consonanţă, între formă şi fond (vezi, abordările sale cu caracter de “pionierat” şi conlucrările valide în palier continental), că reunise benefic elementele componente substanţei unui veritabil spirit european, desăvârşit în plenitudinea exprimării sale definitive, şi în / prin revenirea la catedra, acceptată final drept “matrice etnică”, de la Bucureşti.

Posted in: Uncategorized