Maramureşul şi maramureşenii în Primul Război Mondial

Posted on august 4, 2014

9coperta batin

O impresionantă lucrare de istorie „locală”, dar integrată firesc în orizontul larg al unui eveniment mondial, a apărut recent la Editura Grinta. Este vorba despre Maramureşul şi maramureşenii în Primul Război Mondial, sinteză bazată pe cercetarea a zeci de arhive, militare şi civile şi pe sute de documente (unele inedite) şi fotografii, semnată de Laurenţiu Batin. Autorul ridică la un nou nivel experienţa acumulată cu realizarea monografiei Berbeşti – Credinţă, oameni şi tradiţii, dar se foloseşte (nefiind un istoric de profesie, ci doar un „iubitor de istorie”, mai cu seamă a aceleia care se referă la locurile de baştină) şi de abilităţile dobîndite ca ofiţer (este comandantul grănicerilor din Maramureş).  În cele nouă capitole ale volumului (format mare, aproape cinci sute de pagini) sunt inventariate, tactic, strategic şi istoric, operaţiunile militare ale maramureşenilor combatanţi pe fronturile din primul război mondial. „Ancheta” unui impresionant număr de documente din colecţii particulare, hărţi militare, surse bibliografice din arhivele române, maghiare, poloneze, ucrainene este completată cu cercetarea, la faţa locului,  a unor obiective militare, adăposturi şi construcţii militare.
Aşa cum, îndreptăţit notează academicianul Alexandru Surdu în prefaţă, „Din paginile cărţii ne privesc ochii eroilor ştiuţi şi neştiuţi, care au dovedit spirit de sacrificiu şi eroism atât pe front, cât şi în locurile în care au trăit, suportând represaliile autorităţilor: arestări, domiciliu forţat, deportări, interzicerea unor drepturi şi chiar condamnarea la moarte.” „Poveştile” Regimentului 85 Infanterie Sighet, sau a Regimentului III Vînători german, au, în economia lucrării, dimensiunile şi semnificaţiile unor adevărate epopei. Citez şi eu, aici, din documentul scris pe pergament, în limba latină, la 20 decembrie 1917, şi înmînat Regelui în ziua de Crăciun, din partea Comenzii Regimentului 85 Sighet, împreună cu o stemă din aur a acestuia:
„Alteţei Voastre imperiale şi regale! Regimentul 85 Infanterie imperial şi regal, constituit din fiii judeţelor Maramureş şi Ugocea, care şi-a ocupat locul în acest război mondial cu un curaj de nestrămutat şi a încununat cu glorie numele „85” la Pawlowka, Magierow, Sklo, râul San, Cracovia, Piotrkow, Manilowa, Borsuk şi muntele Kosiolata, Lutkow, Tamanowicw, Cziszki, Mosciska, şi Janow pe muntele Lisagora, Barszcowicw şi Kamionka-Strumilow, la râul Bug, Toporow, Gontowa şi Lupuszo, la râul Ikwa, Tarnawka, Radziwillow, Ponikowica şi Wysocko şi în multe alte bătălii şi confruntări, vă înmînează cu omagiu, Alteţei Voastre, această stemă a Regimentului, ca un simbol al fidelităţii neprecupeţite şi ca o amintire veşnică a luptelor glorioase.

           Câmpul de bătălie rusesc, ziua 20, luna decembrie, anul 1917.

          Colonel Pfalz Rudolf de Gontowa, Comandantul Regimentului şi adjunctul său, maioe Matyas Sandor de Pava.”

Maramureşenii, aşa cum scria un alt ofiţer de pe front, „pot să privească înapoi cu mândrie spre întregul război mondial. În toate situaţiile au păstrat onoarea armelor lor.” Onoarea şi conştiinţa naţională. Căci nu au ezitat să continue lupta şi pentru făurirea României Mari, şi pentru apărarea (pînă în 1921-1922) a frontierelor româneşti de încercările de pătrundere ale trupelor bolşevizate deja, fie ale Ucrainei, fie ale Ungariei.

Lucrarea comisarului Laurenţiu Batin se adaugă fericit efortului de recuperare a istoriei primului război mondial pentru români, în special a anilor 1914-1916, ani pentru care istoriografia comunistă a lăsat „pagini albe” (în fapt, maculate de minciună), participarea la război a românilor din afara graniţelor Vechiului Regat al României fiind, în chip vinovat, ignorată.

Dacă în tratarea temei, atît în extensiune cît şi în detaliu, autorul păstrează obiectivitatea şi moderaţia cercetătorului, la lectura cărţii, cititorul, chiar nemaramureşan fiind, îşi va reprima cu greu un vibrant ataşament emoţional.

Posted in: Anamnesis, Ex libris