Memoria rezistenţei anticomuniste în revista „Cuibul visurilor” din Maieru

Posted on septembrie 15, 2014

3 cuibul

          A apărut o nouă ediţie a revistei Cuibul visurilor (redactor-şef, Icu Crăciun), publicaţie culturală editată de Consiliul Local din Maieru. Nr. 4/2014 are un sumar cuprinzător despre oameni şi locuri măierene, despre cărţile şi autorii lor. Viluţ Cărbune se refugiază în istoria recentă a comunei Maieru şi realizează o privire retrospectivă asupra unei familii de faimă din localitate: Neamul Iliéşiu îngroaşă rândul deţinuţilor politici măiereni (1946 – 1989), este titlul documentarului. Autorul, în baza a numeroase file de arhivă pe care le-a cercetat, întocmeşte o listă cu deţinuţii politici pe care i-a dat neamul ilieşenilor: Nicolae V. Ilieşiu – apicultor, inventatorul Apilarnilului, gazetar, condamnat politic 9 ani, Mircea V. Ilieşiu – avocat, condamnat politic 2 ani, Ioan Ilieşiu – preot greco-catolic, condamnat politic 2 ani, Mircea-Eneas Ilieşiu – avocat, deţinut politic „fără condamnare”, care a emigrat în 1987 în Germania, la Stuttgart, Emil Boşca-Mălin, văr pe linie maternă cu neamul Ilieşiu – gazetar, jurist, folclorist, istoric, condamnat politic 12 ani, urmaţi de 6 ani de luptă în clandestinitate. Din Maieru provenind după familii, mai numărăm printre condamnaţi pe Traian Longin, avocat, deţinut politic 2 ani, pe Iuliu Pop, preot greco-catolic, cu 2 ani de puşcărie, şi Ioan Partenie, profesor de limba germană în Bistriţa, care a murit în 1952 în închisoarea Rahova.
        Cum istoricul Lazăr Ureche nu mai este printre noi, redacţia publică un text postum despre Originea Familei Urecheştilor. Aşa aflăm că acest numne, Ureche, apare la originea familiilor boiereşti din Moldova pe la începutul secolului al XV-lea.
       Iacob Naroş publică a doua parte a cronicii sale la lucrarea, apărută în patru volume, Spectre în labirintul uitării, de Ilderim Rebreanu (Editura Zip, Bucureşti, 2011). Cartea este o „biografie lărgită” a familiei Rebreanu, în care s-a născut şi Liviu Rebreanu, clasicul romancier român. Ilderim Rebreanu este nepot al scriitorului, născut în familia lui Tiberiu Rebreanu, cel de-a 14-lea frate al lui Liviu Rebreanu. Iacob Naroş dovedeşte o tenacitate de fier, pătrunzând şi încercând să clarifice biografiile descrise în lucrare, destul de încâlcite şi amalgamate şi, cel mai adesea, „aduse din condei”, din simple interese minore de familie, care nu aduc niciun serviciu unchiului său după frate, lui Liviu Rebreanu. Tot Iacob Naroş semnează o recenzie la romanul „Năstăcuţa”, scris de Sorin Login, măierean la origini, un roman de factură populară, am putea zice, apărut recent la Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca. Scriitorul Grigore Avram semnează o pagină de proză, „Aurelia”.
       Ylie Pălie, un pseudonim, cred, la Ilie Hoza, continuă istorisirile sale despre flori şi plante medicinale, despre natură şi ape, în care se pierde ca un copil când face filozofie. Prof.univ. Sorin Login publică o pagină de amintiri din Maieru, despre prietenul său Luţu Boşca.
       Macavei Al. Macavei semnează, ca de obicei, careul rebus, „Bonomă”, de astă dată.

       Virgil RAŢIU (în MESAGERUL de Bistriţa Năsăud, http://www.mesagerul.ro/2014/09/12/revista-cuibul-visurilor-nr-42014 )

Posted in: Anamnesis