Despre aromânii din Balcani, cu Acad. prof. dr. Thede Kahl (Jena/Viena)

Posted on noiembrie 19, 2014

2Acad. prof. dr. Thede Kahl, Jena / Viena

va susţine conferinţa

Aromânii din Balcani – Experienţe din cercetarea de teren

 Vineri, 21 noiembrie 2014, ora 11

la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca

în Aula Regele Ferdinand I

Facultatea de Istorie şi Filosofie

Str. Napoca 11

AFIS_THEDE

 t k      
     Thede Kahl ( n.3o martie 1971, Hamburg) este profesor la Universitatea din Jena, Germania, personalitate a istoriografiei europene. În 1998 a organizat şi condus o amplă anchetă socio-demografică şi etnică privind aromânii din ţările balcanice. Rezultatele acestei anchete, fac obiectul lucrării de doctorat a lui Thede Kahl, “Ethnizität und räumliche Verteilung der Aromunen in Sudosteuropa” (Etnicitatea şi răspândirea teritoriala a aromânilor din Europa de sud-est). Thede Kahl este o personalitate a istoriografiei europene. A studiat geografia, slavistica, bizantologia şi filologia neogreacă la universităţile din Hamburg, Köln şi Münster. Este un poliglot şi vorbeşte şi limba română. În 2002 a avut ideea organizării la Viena a unui simpozion de mare anvergură, axat pe teme legate în exclusivitate de România. 
 

thede-kahl-istoria-aromanilor-1

        A Ghiuvasitorrui:”Ashteaptao lunjina aista putsana, tra filisirea a fumeljloru anostroru, ka(pistipsesku) de multu tsa era doru se o vedza aista arhizma tru fara anoastra; tsi ku efkolilje se kikaseaska fumeljle anoastre, atsea tsi cu ku multa zamane, sh ku multa zahmete o kikasesku pre alta limba; ka nante nante se agarseasca limba anoastra, sh nu ma limba. ma sha dogmatele a pistilji(…).Ka (itsido arhizma este ku zahmete) nimalo este katu se shtiba krishtinlu se n kljina domnului alui ku limba atsea tsi se featse de muma alui.”

      Traducere: Către cititor:”Aşteaptă această puţină lumină spre folosul copiilor noştri, căci (cred eu) iţi era dor de mult să vedem acest început pentru poporul nostru; copiii noştri să înţeleagă mai uşor, ceea ce până acum înţelegeau cu greutate în alte limbi; căci limba noastră este pe cale de a fi uitată şi – nu numai limba – dar şi dogmele credinţei. (…). Căci (orice început este greu) este foarte important să te poţi ruga Domnului în limba maternă.

(Extras din  Thede Kahl, Istoria Aromânilor, Editura Tritonic, 2006. Informaţiile despre autor preluate de pe site-ul esente armanesti ❋ usii armaneshtsa )

Mulţumesc Doamnei Mirela Roznoveanu care, tocmai de la New York, mi-a semnalat vizita la Cluj a eminentului cărturar german.