O primă „urcare” pe „scara blogului”, în „Observator cultural”

Posted on noiembrie 21, 2014

2LECTURI ÎN VREMURI DE AUSTERITATE. Ai noştri şi cărţile lor

cop scara

Despre scriitori români şi prietenie, despre lumea românească pe care a perceput-o în toate vibraţiile ei, bune şi rele, despre partea luminoasă a vieţii întunecoase îndeobşte scrie – cu multă înţelegere pentru cei din preajma sa largă – Vasile Gogea în al său La Scara Blogului. Jurnal dedus (2010-2014) (Editura Charmides, 2014, cu o călduroasă prefaţă semnată de Dorin Tudoran şi cu o simandicoasă postfaţă, en français, de Letiţia Ilea). Cunoscut şi apreciat de cei din bantustanul cultural românesc – unde mai mult se moare decît se naşte –, cu totul necunoscut pentru marele public, Vasile Gogea surprinde de această dată prin dimensiunile cărţii. Peste 250 de pagini, pentru un autor dovedit celebru pentru subţirimea cărţilor sale. Scrisul concis şi severa selecţie a opiniilor fac deja brandul scriitorului. Fără să fie nu nume des vehiculat, prozatorul şi eseistul a fost dublat de poetul şi de, mai nou, bloggerul Gogea. Aşa s-au adunat în acest volum texte, comentarii, opinii, bombăneli, admiraţii, multe anunţuri mortuare – bilanţ sinistru, la categoria morţi, generaţia ’80 stă bine – şi cuvinte bune despre confraţi ardeleni puţin cunoscuţi (la Gogea generozitatea e la ea acasă), plus fotografii, fiecare în sine fiind un document de memorie culturală. Acolo unde uitarea sau dezinteresul public fac ravagii. Indiferent dacă este vorba de Mariana Marin sau de Doina Cornea, de Monica Lovinescu sau de Virgil Mazilescu. Tonifiant acest volum inedit al unui autor pe care urmează să-l descoperim şi ca pe un excelent prozator.

        Cristina MANOLE  (în Observator cultural, Nr. 749 din 21.11.2014, http://www.observatorcultural.ro/LECTURI-IN-VREMURI-DE-AUSTERITATE.-Ai-nostri-si-cartile-lor*articleID_31115-articles_details.html)

Posted in: Ex libris