Conferinţă despre psihooncologie la Atelierul de filosofie și antropologie medicală

Posted on noiembrie 25, 2014

0CANCERUL, PACIENTUL ŞI PROFESIONISTUL ÎN ROMÂNIA:

MAI MULT DECÂT DISTRES,

se intitulează prezentarea Dlui Conf. Univ. Dr. László Csaba DÉGI de la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj, Facultatea de Psihologie şi Asistenţa Socială, pe marginea căreia se vor desfăşura discuţiile la ÎNTÂLNIREA din miercuri 26 NOIEMBRIE 2014, la ora 17,oo !!!, a Atelierului MULTIDISCIPLINAR ŞI INTERUNIVERSITAR de Filosofie şi Antropologie Medicală, la orele 18, în clădirea Clinicii „Medicala II”, str. Clinicilor nr. 2-4, la Etajul II, Sala Bibliotecii.

baner_site

Cum se ştie, Atelierul se desfăşoară sub egida Universităţii de  Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca – în colaborare cu Centrul de Filosofie Aplicată de la Facultatea de Filosofie a UBB şi revista PHILOBIBLON – Transylvanian Journal of Muldisiciplinary Research in Humanities – editată de Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” din Cluj, fiind un cadru informal de discuţii multi- şi transdiciplinare, focalizate pe chestiuni considerate ca aparţinând medicinii, dar care se află de fapt la confluenţa diferitelor specialităţi ce studiază omul (filosofia, psihologia, sociologia, antropologia, istoria, dreptul, teologia, literatura etc.). Şi care sunt rareori – sau cu prea multă precauţie – abordate în acest fel. Toate informaţiile aferente se găsesc la adresa: www.afsam.eu

afis_atelier_degi_noiembrie_2014

Schiţa prezentării

Cancerul, pacientul şi profesionistul în România: mai mult decât distres

Conferenţiar Universitar Dr. László Csaba DÉGI,
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială

Psihooncologia este una dintre ramurile oncologiei care a cunoscut recent cea mai spectaculoasă evoluţie. Psihooncologia sau oncopsihologia se ocupă de prevenirea, diagnosticarea, modalităţile de tratare şi reabilitare psihosocială a pacienţilor cu cancer, cu scopul de a îmbunătăţi calitatea vieţii acestora. În sistemul medical românesc, psihooncologia – ca domeniu de cercetare și ca teren interdisciplinar, de conlucrare și intervenție pentru mai multe profesii medicale și/sau sociale –, se află încă într-o etapă de tatonare. Azi, una din sarcinile cele mai importante ale psihooncologiei este să reducă ruptura dintre cunoştinţele empirice şi serviciile clinice efective.
APSCO – Assessment of Psycho-Social and Communication needs in Oncology patients / “Evaluarea nevoilor psiho-sociale şi de comunicare în rândul pacienţilor cu boli oncologice” este primul proiect de cercetare interdisciplinar din România (www.psychooncology.ro) care se focalizează pe aspectele psiho-sociale ale bolilor canceroase în instituţiile de oncologie, grupuri de suport şi serviciile de asistenţă paliativă. Cercetarea analizează datele obţinute în urma evaluărilor prin chestionare în mai multe centre oncologice, din 2001, 2006 şi 2013, prin analize statistice multivariate. Obiectivul major al cercetării APSCO este investigarea distresului legat de bolile canceroase, precum şi calitatea vieţii în bolile canceroase, ţinând cont de specificul comunicării diagnosticului de cancer în România. Proiectul este şi o primă evaluare a situaţiei actuale cu privire la necesităţile şi nevoile psihosociale neglijate / desconsiderate în tratamentul oncologic din România, din perspectiva specialiştilor.

Posted in: Ipote(nu)ze