„Chioşc” de reviste: „Convorbiri literare”, „Apostrof”, „Confesiuni”, „Mişcarea literară”, „Arca”, „Conta”

Posted on decembrie 11, 2014

0header-1024x244

Numărul lunii Noiembrie 2014 – sumar:

Cassian Maria SPIRIDON – Nicolae Manolescu, o biografie intelectualã / 1

Numai cu trudã, cu dãruire și chiar cu îndîrjire se poate ajunge la performanțã artisticã/ 15 – dialog cu Bogdan COSTEA, directorul Teatrului Clasic „Ioan Slavici” Arad

Virgil NEMOIANU – Premiile Nobel / 20

Maria CARPOV – Despre creativitate (II) / 22

Elvira SOROHAN – Cum a cucerit Makine Occidentul cu „homo sovieticus” /24

Gheorghe GRIGURCU – „Hazardul, factor de naturã plebeianã” / 29

Basarab NICOLESCU – Poezie, revoluție și revelație / 30

Alexandru ZUB – Tãria cuvîntului, elocința tãcerii / 33

Mihai Neagu BASARAB – Nicolae Stroescu Stînișoarã între modelul hristic și modelul Eminescu / 35

Ioan HOLBAN – Poemul ca proiecție a unei intenții risipite / 39

 

NICOLAE MANOLESCU – 75

Antonio PATRAȘ – Literaturã și politicã. Peștele în apã, peștele pe uscat / 42

Constantin DRAM – Vocea lui Manolescu / 45

Șerban AXINTE – Nicolae Manolescu și rolul criticii literare / 48

 

OVIDIU GENARU – 80

Cristian LIVESCU – Octogenarul Ovidiu Genaru, inventatorul bacovianismului / 50

Emanuela ILIE – Ovidiu Genaru. Graffiti. Afișe. Insomnii / 55

 

POEZIE

Marcel MUREȘANU / 57

Iulian FILIP / 58

Constantin POPA / 59

Adrian BUZDUGAN / 59

 

PROZÃ

Vasile ANDRU – În preajma revelației (I) / 60

Ion Gheorghe PRICOP – Revelație / 65

 

RESTITUIRI

Nicolae SCURTU – Noi contribuții la biografia lui Const. Ciopraga / 70

 

INEDIT

Traian D. LAZÃR – Scrisori din exil: Vintilã Horia – Basarab Nicolescu (V)/ 72

Nicolae SAVA – Aurel Dumitrașcu ar fi împlinit 59 de ani: „Nu putem plînge la infinit nici o moarte” / 75

 

CRONICA LITERARÃ

CRITICA POEZIEI: Cristian LIVESCU – Daniel Turcea, între Entropia și Epifania (II) / 78

CRITICA PROZEI: Constantin DRAM – Întîmplãri din loculunde nu s-a întîmplat nimic / 83

CRITICA CRITICII: Dan MÃNUCÃ – Ocupația țaristo-sovieticã / 85

 

COMENTARII CRITICE

Adrian Dinu RACHIERU – Voci din Bucovina (II). Vasile Tãrâțeanu sau eroismul cultural / 87

Vasile SPIRIDON – Jurnalul de la Casa Scînteii / 90

Antonio PATRAȘ – La masa umbrelor / 93

 

ACTUALITATEA LITERARÃ

Șerban AXINTE – Paul Cornea. O perspectivã sociologicã asupra romanului (II) / 96

Adrian G. ROMILA – Benzile desenate/ 98

 

LITERATURA AZI

Ștefan BORBÉLY – Ionuț Caragea – Cer fãrã scãri / 100

Livia IACOB – O creangã de aur, în afarã de timp / 102

EX LIBRIS

Mircea MUTHU – Despre ekphrasis în liricã / 104

Theodor CODREANU – Cãlãtor spre hristosferã / 110

Adrian ALUI GHEORGHE – Poezia fãrã frontiere (nici mãcar interioare). Vasile Gogea – Propoiezițiile din salonul 9 (6 fiind ocupat) / 112

Constantin COROIU – O enciclopedie care nu are sfîrșit / 115

Gellu DORIAN – Teodora Gheorghe – Moartea era un iepure șchiop / 117

 

ISTORIE LITERARÃ

Horst FASSEL – Mite Kremnitz: literatura și istoria literarã româneascã prin prisma unui martor ocular din secolul al 19-lea / 119

Daniel CORBU – Aurel Dumitrașcu între epifanie și iconoclastie. Livrescul ca stil de existențã / 126

Lucian-Vasile SZABO – În cãutarea lui Slavici jurnalistul (VI) / 128

Constantin PARASCAN – Istoria vieții culturale și a muzeelor literare ieșene în ultimele trei decenii comuniste (LXIII) / 132

Liviu PAPUC – Octavian Goga și limbajul sãu poetic / 138

 

ISTORIE

Gheorghe I. FLORESCU – Anul 1928, vãzut de Regina Maria (II) / 139

LITERATURA UNIVERSALÃ

Zeljko Funda / 143 Traduceri de Olimpia IACOB

 

ESEU

Ion PAPUC – Preliminarii newyorkeze, fragmente (6) / 144

Ilie CATRINOIU – Fundamentele teologice ale dezvoltãrii durabile – introducere în eclesiologia constructivã – (II) / 148

Dan CIACHIR – Drumul cel mai scurt spre tine însuți / 154

Maria AMBÃRUȘ – A. Camus – o conștiințã dialogicã / 158

Andrei IONESCU – Perit-au Dacii? / 161

Caius Traian DRAGOMIR – Europa – o evoluție identitarã / 163

 

CARTEA DE FILOZOFIE

Bogdan-Mihai MANDACHE – Începuturile Renașterii / 167

 

CARTEA STRÃINÃ

Marius CHELARU – Chemãrile necuprinsului / 169

 

ACTUALITATEA FRANCEZÃ

Simona MODREANU – Jocul de-a hazardul / 171

Herve BÉL – Raymond Guérin / 173

 

ANTICHITÃȚI ACTUALE

Ioana COSTA – Egiptologie și filologie clasicã / 176

 

ARTE

Bogdan ULMU – Portret de grup. Dramaturgi români din Basarabia ultimelor douã decenii – texte și spectacole / 177

Cãlin CIOBOTARI – „Trilogia Aureliu Manea”, un spectacol necesar… / 179

Ștefan OPREA – FNT, un brand de țarã / 172

 

PANORAMIC EDITORIAL

Peregrinus – Edituri moldave/ autori moldavi / 182

HOLBAN – Dialoguri cu prezența din absențã / 185

Emilian MARCU – Vitrina cãrților / 189

 

CONSEMNÃRI

Vasile IANCU – Familia sfîrșitã (I) / 193

 

VARIA

Valentin TALPALARU – ComPRESA revistelor / 197

Nicolae SAVA – Curier de ambe sexe / 199

*

apostrofindex_hatter_02

anul XXV, 2014, nr. 12 (295)

Proză

Simona Sora: Poveste de Crăciun

Horia Gârbea: Fortăreaţa

Gheorghe Schwartz: Dintre Enigmele Infinite

Vertical

Ovidiu Pecican: Pachet D. D. Roşca (D. D. Roşca, Opere filosofice)

Poeme

Nicolae Coande: La plecare; Trenuri stricate; Musca din grădina secretă; Impostura

Mircea Măluţ: prefaţă; o durere cu degetele-nfipte în ziua de mâine; două praguri două răni; cu un şanţ şi un val de pământ în braţe suntem gata; între două verticale de întuneric

Leo Butnaru: Origini; Motiv îngeresc; Cu negru drapel în dinţi; Sunet suav; Leagăn în tundră; Poezia şi lumina; Situaţie

Ştefan Manasia: Nu am nici o fotografie cu mine şi domnul profesor

Boris Marian: Niciun comentariu: Invenţii

Andrei Doboş: at twam asi

Conversaţii cu …

Interviu realizat de Marta Petreu: Conversaţii cu Florica Courriol. Funcţionăm ca nişte agenţi literari

Arhiva Apostrof

Barbu Brezianu: Barbu Brezianu

Barbu Brezianu: Un ipotetic personaj matein: Constantin Lehliu

Eseu

Cristian Vasile: Ceauşescu şi intelectualii în anul 1974

Mircea Popa: Portret Grigore Arbore

Dosar Ion D. Sîrbu

Mihai Barbu: 12 scrisori inedite/pierdute ca „făina orbului“, din ediţia academică Ion D. Sîrbu, Opere, II, Corespondenţa

Istorie

Damian Hurezeanu: Declanşarea Primului Război Mondial sau abandonul clarviziunii

Biblioteci în aer liber

Jana Balacciu Matei: „Oricine ar câştiga, eu am pierdut“

Café Apostrof

(A): Expoziţia de o seară

(C): Cercul Literar de la Sibiu

(B): Revista Revistelor

*

Revista Confesiuni-Nr-20 2014

Sumar:

Constantin TRANDAFIR /Breviar cu scriitori români născuţi în octombrie /2
Gheorghe GRIGURCU /Pagini de jurnal/3
Barbu CIOCULESCU /Trecutul salvat/4
Dumitru UNGUREANU/ Biblioteca uitată. Aventuri cu femeia cibernetică/4
Nicolae COANDE/ Dan Sociu – dimineţile unui poet „cuminte”. Teodor Preda – Un poet de candori maturate/5
Radu ULMEANU/ Poezie/6
Paul ARETZU /Martirul, între dramă şi biruinţă/7
Adrian Dinu RACHIERU/Anghel Dumbrăveanu, sub pecetea melancoliei /8
Petru URSACHE/Dublul asasinat din strada…/ 9
Magda URSACHE/Praxis şi malpraxis editorial/10
Viorica GLIGOR/„Un sacerdot al sensului transfiguratal lumii”/11
Aurel ANTONIE/Gânduri despre o carte frumoasă/ 11
Dan CULCER /Din Jurnalul unui vulcanolog (II)/12
Mariana FILIMON/Subînţelesuri/12
Ion Popescu-BRĂDICENI / Ieşirea prin cunoaştere/ 13
Florina ISACHE /Poezie/14
Flori BĂLĂNESCU / Limba română și limitele minimei rezistențe/15
Lucian GRUIA / Ioan Pop Bica – poetul al cărui chip „clatină norii”/16
Elena BRĂDIŞTEANU/ Întâlniri aniversare/ 16
Olimpia IACOB/ Traduceri.
Ketaki Kushari Dyson17
Sorin Lory BULIGA / Influenţele artei populare româneşti în opera lui Brâncuşi /18
Sorana Georgescu-GORJAN/Brâncuși și Cumințenia pământului/19
Ioan N. ROŞCA/Motivul sărutului la Rodin, la Klimt şi la Brâncuşi/20
Ştefan STĂICULESCU/Brâncuşi Nemuritorul/20
Pavel FLORESCO/ Secretul numeric al piramidei lui Brâncuşi/21
Octavian MIHALCE/Brâncuși – Blaga: Fascinația corespondențelor/21
Aureliu GOCI/Poezia lui Gheorghe Păun sau Mathesis şi poesis în universul tradiţiei/22
Doru STRÎMBULESC/ Proză.Urma/23
*
Revista Confesiuni numarul 21 2014
Sumar:
 

Constantin TRANDAFIR / „Noocraţia necesară” ? / 2

Gheorghe GRIGURCU / Pagini de jurnal / 3

Barbu CIOCULESCU / Text final / 4

Dumitru UNGUREAN / Biblioteca uitată. Sanctuarul din magazie / 4

Nicolae COANDE / Virgil Mazilescu – „Grija chiriei şi a morţii”. Homo sacer în Balcani / 5

Claudia VOICULESCU / Poezie / 5

Simona-Grazia DIMA / Poezie / 6

Paul ARETZU / În casa lui Nicolae Dragoş / 7

Lucian GRUIA / Ana Calina Garaş – Broderii în vid / 7

Adrian Dinu RACHIERU / Ilie Constantin, un „poeta artifex”/ 8

Petru URSACHE / „Cazul” Anton Golopenţia / 9

Magda URSACHE / Diavolul şchiop al cenzurii / 10

Viorica GLIGOR / Ferestre spre Cer / 11

Mariana FILIMON / Subînţelesuri / 11

Victor ŞTIR / Patria mea A4, într-o ediţie spaniolă / 12

Eugen D. POPIN / Poezie / 13

Ion Popescu-BRĂDICENI /Un manifest: romanul transmodern(ist)? (I) / 14

Flori BĂLĂNESCU / Iarna memoriei ─ „ăncis p. iventr”/15

Olimpia IACOB / Traduceri. Zoe Savina / 16

Theodor ROGIN / Turcul nu plăteşte / 17

Sorin Lory BULIGA / O manifestare prestigioasă: Colocviile Scrisul Românesc, ediţia a IX-a / 17

Dan CULCER / Din Jurnalul unui vulcanolog (III) / 18

Nicolae CIOBANU / Suntem în 8 Brumărel… / 19

Doru STRÎMBULESCU / Proză. Cărarea / 20

Sorana Georgescu-GORJAN / Constantin Brâncuși și cenzura / 21

Monica M. CONDAN / Cugetările lui Brâncuşi / 21

Pavel FLORESCO / Consideraţii despre… Profesiunea de credinţă a lui Brâncuşi / 22

Mălina CONŢU / Suprarealismul cotidianului / 23

*

titlu 

Din cuprins: articole despre Mircea Muthu de Irina Petraş, Călin Teutişan, Gheorghe Glodeanu, Constantina Raveca Buleu, Victor Ştir, Adrian Iliuţă, cu un interviu de Olimpiu Nuşfelean . Aniversări 85: Ion Vlad, Niculae Gheran Eveniment: de Gabriel Chifu .  Poezia Mişcării literare: Flore Pop .  Proza Mişcării literare: Silviu Buzan . Confesiuni incomode de Zorin Diaconescu . Cosmin Pîrghie despre Samuil Micu. In memoriam Vasile Sav .  Raft Caietele Liviu Rebreanu . Echivalenţe lirice: Aron Gaal. Cărţile Estului . Plastică . Fotoalbum cu scriitori . Parodii de Lucian Perţa.

                                                                                       *

logo_arca_SOLO

Anul XXV, nr. 7-8-9 (292-293-294), 2014

arca_7-8-9_2014

*

imagesCAEDM9JR

revista conta-17

Posted in: Uncategorized