O nouă întîlnire cu icoanele şi poeziile lui Tudor Bia

Posted on decembrie 15, 2014

6         În urmă cu un an şi jumătate, Tudor Bia îmi făcea onoarea de a mă invita la un eveniment care avea o semnificaţie mai largă, mai subtilă decît aceea a unei „simple” lansări de carte (https://vasilegogea.wordpress.com/2013/04/25/un-nou-prozator-tudor-bia-cel-ce-urca-muntele/).    Aşa cum ceva mai înainte, fratele său Cătălin Bia, mă invitase să-i fiu alături din nou (dar nu ca în 15 noiembrie 1987!) la o expoziţie de fotografii realizate de el într-o călătorie „pe acoperişul lumii” (https://vasilegogea.wordpress.com/2012/06/24/ceva-mai-mult-decit-citiva-pasi-prin-himalaya-calauza-catalin-bia/).

         Iată, acum Tudor îmi propune, generos, să împărţim din nou bucuria unui dublu eveniment: lansarea unei noi cărţi (poezie de inspiraţie religioasă) şi vernisarea unei noi expoziţii de icoane. O fac, invitînd, la rîndul meu pe toţi cei care cred că vor putea vibra o clipă pe frecvenţa Luminii Line reflectate din toate făptuirile inspirate ale lui Tudor Bia. Ca un umil exerciţiu spiritual pregătitor pentru a întîmpina cît mai îmbelşugaţi sufleteşte Marea Sărbătoare a Naşterii Mîntuitorului Nostru, Iisus Hristos!

*

I N V I T A Ţ I E

La lansarea noului volum de poezii

EL

de  TUDOR BIA

apărut la Editura Napoca Star

 Cu acelaşi prilej se va vernisa şi o expoziţie de icoane realizate de autor. 

Dublul eveniment va avea loc

luni, 15 dec. 2014 ora 18

 la   BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ  ,,OCTAVIAN GOGA”

 Cluj-Napoca, Mărăşti, str. Dorobanţilor nr. 104

 Prezintă  Vasile Gogea

 Vă aşteptăm cu drag !

*

T U D O R    B I A :

Colind II

E-n mine un aer luminos

În care nici gândul

Nu-şi înmoaie aripa,

Unde timpul nenăscut

Îşi opinteşte săgeata trupului,

O, Lerui Ler,

 

Unde lumina se cerne

În fulgii de nea

Unde Hristosul se-aprinde

Sub repedea stea.

Copii nemuritori vin prin ninsori

Să trăiască printre muritori.

Hoi, Lerui Ler.

 

E-n mine un cer

Unde îngerii cântă,

Unde păstorii iesle caută.

E-n mine un aer tămâiet

Cu aur, smirnă şi tămâie tăiat.

*

       Cred că şi poezia scrisă de Tudor Bia poate fi citită în orizontul spiritual, mai cuprinzător – al poeziei religioase româneşti în întregul ei – descris atît de frumos de regretatul cărturar ieşean Petru Ursache (în Postfaţa la antologia Duh şi Slovă, Ediţie îngrijită de Magda Ursache şi Petru Ursache, Postfaţă de Petru Ursache, Junimea, 2002):

               „Poezia pe care o avem în vedere, ce poartă în sine farmecul celest, nu şi-a dobîndit calitatea de a fi religioasă pentru simple raţiuni tematice, exterioare, deci cantitative. Poezia religioasă este, înainte de toate, sentiment religios, adică un tip de experienţă individuală, unică şi decisivă, care dezvăluie fie natura relaţiilor sufleteşti ale eului cu divinitatea, fie, mai exact, îndumnezeirea omului. De sentimente religioase autentice, curate, nu sunt capabili decît sfinţii. Ele pot lua naştere însă în sufletul oricărei fiinţe: statutul ei de creatură o pregăteşte în această direcţie destinală. Numai sfîntul se învredniceşte să ducă o viaţă neîntinată şi ferită de cădere. Poetul nu este sfînt decît în metaforă. De regulă, se ţine mai aproape de cele ale pămîntului decît de cele ale cerului. Mai precis, este un om care se visează printre sfinţi. El are darul de a se exprima imaginativ în spiritul sfinţeniei şi de aici deducem calitatea sentimentelor şi relaţiile sale de credinţă.” 

        În ce îl priveşte pe poetul (dar e valabil şi pentru iconar) Tudor Bia, am temeiuri solide să cred în autenticitatea acestor sentimente şi în frumuseţea nemimată a exprimării lor.

*

DSC03226

Tudor Bia la lansarea romanului său Munţii (aprilie 2013)

(Foto: Cătălin Bia)

        _____________________________

       Alte cărţi de acelaşi autor: Dogmatica florilor, versuri (Editura Licorn, 2003), Poveştile cerului, versuri (Editura NEVALI, 2004), Munţii, roman (Editura Napoca Star, 2013).

*

După „vorbiri”, o strîngere de mîini, ca o promisiune pentru viitor

cu Tudor Bia dec.2014

(Foto: Cătălin Bia)

 

Publicitate