S.O.S. Muzeul memorial Octavian Goga! Un comunicat al Filialei Cluj a U.S.R.

Posted on decembrie 19, 2014

7Comunicat al Filialei Cluj a USR

 Profundă îngrijorare

        Înregistrăm cu profundă îngrijorare avalanşa de retrocedări din ultimii ani care vizează importante lăcaşuri de cultură: muzee, şcoli, case de cultură, biblioteci, galerii de artă etc., punând în pericol echilibrul şi consistenţa vieţii culturale româneşti şi chiar existenţa unor instituţii cu tradiţie sau a unor monumente ale patrimoniului cultural. Aceste aşezăminte sunt pierdute rând pe rând de Statul român şi de cultura naţională, în favoarea unor „presupuşi” (cum îi numeşte, pe bună dreptate, presa) moştenitori.

Muzeul memorial Octavian Goga

  Muzeul memorial Octavian Goga     

       Una dintre cele mai şocante ştiri din ultimele zile e aceea a pierderii Castelului-muzeu de la Ciucea, lăsat moştenire Statului român, prin testament, de către Octavian Goga. De o bună jumătate de secol, acesta funcţionează ca model de valorificare a moştenirii culturale, evidenţiind, totodată, un episod exemplar de prietenie literară în stare să înfrunte vicisitudinile Istoriei: Octavian Goga-Ady Endre.

Castelul Ciucea Biblioteca lui Octavian Goga

  Biblioteca lui Octavian Goga

      Salutăm eforturile Consiliului Judeţean Cluj de a păstra acest monument şi sperăm – în numele unei Dreptăţi mai presus de meschine interese personale – să aibă câştig de cauză, dar credem că soluţia optimă şi imperios necesară e aceea a reexaminării responsabile a Legii înseşi. Dacă va continua aplicarea ei nesăbuită, fără respect pentru valorile culturii naţionale, pentru prioritatea pe care Cultura se cuvine s-o reprezinte în descrierea de sine a unui popor, vom rămâne în amintirea generaţiilor viitoare drept nişte iresponsabili risipitori şi demolatori de avere naţională.

Comitetul de conducere al Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor din România

Irina Petraş (preşedinte)

Ruxandra Cesereanu

Doina Cetea

Ion Cristofor

Ovidiu Pecican

Adrian Popescu

 Cluj-Napoca, 18 decembrie 2014

*

UPDATE. Citeşte un articol pe această temă, semnat de criticul şi istoricul literar, prof. univ. dr. Mircea Popa, în cotidianul Făclia, http://ziarulfaclia.ro/opriti-jaful-desantat-din-patrimoniul-national/.

Posted in: Spune acum!