Irina Petraş şi „exerciţiile” ei „de lumină” pe „simezele” „Pavilionului de oaspeţi”

Posted on aprilie 26, 2015

3        După 25 de ani, Irina Petraş*, profesor, critic şi istoric literar, preşedinte al Filialei Cluj a USR (pentru a nu intra în biografia „privată”, fiică, soţie, mamă…), renunţă (sau revine) o clipă la cuvintele pe care le-a folosit nu numai pentru propriile-i cărţi, dar şi pentru a coagula în antologii tematice sau volume colective, ca un dirijor de cor, „vocile” confraţilor,  pentru a folosi desenul, culoarea şi lumina (interioară) proprii unor compoziţii plastice. Le expune (şi, cu mult curaj, se expune) public în recent inauguratele Galerii Steaua, adică în redacţia revistei cu acelaşi nume, în care, cu mulţi ani în urmă, culoarea, lumina şi ritmul interioare, intime ale poeziei îşi căutau un făgaş de ieşire dintr-un „stăvilar” artificial ridicat de istorie. 
       „De primăvară” şi pînă aproape „De toamnă”, Irina Petraş, ne poartă, acum, „În văzul lumii”, printr-o atmosferă efemer „Medievală”, pe o „Cărare pierdută” în „Pădurea neagră”, spre „Locul memoriei”. „Ferestre” nezidite, dar părînd făcute ţăndări de o „undă de şoc”, lasă să se întrevadă speranţa unui „Sympozion”, la care, odată scăpat de „Pînda nopţii”, poţi regăsi, la lumina unei „Sticle de lampă”, „Seninul” ce urmează unei „Sîngerări”…  „Ah, lucrurile”, doar par să fie scutite de memorie… În faţa lor nu poţi decît, precum poetul a spus, „Te uită cum ninge”… 

*

Irina Petras De primavara

*

Irina Petras De toamna

*

Irina Petras Ferestre

*

Irina Petras In vazul lumii

*

Irina Petras Cararea pierduta

*

Irina Petras Medievala

*

Irina Petras Padurea neagra

*

Irina Petras Panda noptii

*

Irina Petras Singuratate

*

Irina Petras Locul memoriei

*

Irina Petras Sticla de lampa

*

Irina Petras Senin

*

Irina Petras Sympozion

*

Irina Petras Ah, lucrurile

*

Irina Petras Te uita cum ninge...

*

(Ţinînd o clipă mausul pe suprafaţa fiecărei reproduceri, veţi putea afla şi titlul ei, folosit în prezentarea curatorului improvizat al expoziţiei virtuale.)

_______________________________

* pentru Irina Petraş vezi mai mult pe site-ul autoarei: http://www.irinapetras.ro/.