A apărut „Bucovina literară” – nr. 7-8/2015

Posted on septembrie 8, 2015

4Graţie D-lui Alexandru-Ovidiu Vintilă, vă pot oferi, în format pdf,

numărul 7-8/2015 al revistei

Bucovina literară

216211mare

*

Sumar:

autograf

Adrian Alui Gheorghe – O bucată de plută

jurnal comentat

Liviu Ioan Stoiciu – Nouă lege a pumnului în gură şi a îngropării valorilor naţionale

invitatul revistei

Virgil Diaconu – „Nu cred în generaţiile literare. Dar cred în poeţii de valoare

poesis

Nichita Danilov – Lucarnă

cronica literară

Ioan Holban – Katiuşele şi laptopul sufletului

Constantin Cubleşan – Haiducul Gol iard (Romulus Vulpescu

evocări

Theodor Codreanu – La „retragerea” căjvănarului

pro memoria

Adrian-Dinu Rachieru – Anghel Dumbrăveanu la „Meridianul Timişoara

aforisme

Gheorghe Grigurcu – „Sînt lucruri atît de intime

eminesciana

Dimi trie Vatamaniuc – Corespondenţa Eminescu – Veronica Micle

apeiron

Matei Vişniec – Fest ivalul de la Avignon 2015 – note frugale

reflux

Alexandru-Ovidiu Vintilă – Ilarie Voronca

polemos

Petru Ursache – Un moment dilematic în existenţa lui Sadoveanu

apostrof

Magda Ursache – Curajul diaristului

liber pe contrasens

Adrian Alui Gheorghe – „Cînd ai bani în buzunar, eşti mîndru, eşti frumos şi cînţi şi bine”

centenar

Isabel Vintilă – Povestea suprarealistă a lui Gellu Naum: iniţiere şi comunicare poetică

chipuri şi privelişti

Liviu Antonesei – Cu Mihail Vakulovski în turneul estic

Nicolae Cârlan – Octavian Nestor revine

lirice

Mihnea Bâlici – Poeme

recenzii

Traian Diaconescu – ALMAMATER. Limbă, li teratură şi civi lizaţie lat ină

Geta Moroşan – Poeţ i romantici – o retrospectivă care întrerupe somnul conştiinţei

Constantin M. Popa – Măsuri ale întâmplări lor de sub stele

Emil Simion – Constant in T. Ciubotaru – bucovineanul deveni t „sudist”

Elena Simionescu – Gânduri de pelerin în Ţara Sfântă

Gheorghe Nazare – Căprioara de ghips

Ioan Ţicalo – Povestaşul din Capu Satului

din sens opus

Leo Butnaru – Cu tot cu albituri

lecturi

Julieta Carmen Pendefunda – O indecentă hermeneutică rurală

rememorări

Cornelia Petrescu – Tabla înmul ţirii

jurnal de călătorie

Marius Chelaru – Prin Anatolia,din Erzincan (V)

carnete critice

Clara Mărgineanu – Pe Muntele Athos, un pământ al slavei, alături de Vasile Andru

Anca Şerban – Disciplina unui om singur

Ioan Ţicalo – Laur contra… balaur

Isabel Vintilă – Viaţa în „Labirintul roşu”

labiş forward

Nicolae Labiş – Da, chiar mai există inedite! (IV)

 spiritual ia

Elena Simionovici – Florile nădejdii

arta plastică

Mircea Tinescu – A murit un sculptor

traduceri

Shin Kyung-Sook – Casa pustie (fragment) (prezentare şi traducere Iolanda Prodan

*

Pentru a citi revista, daţi un simplu click aici:

Bucovina literara

*