Potemkiadă la Havana în aşteptarea vizitei Papei Francisc în Cuba

Posted on septembrie 9, 2015

8cropped-gy-new-header-1024

*

YOANI SÁNCHEZ:

yoani_sanchez-head-shot-sidebar

The Sacred Way

8 September 2015 — The paint drips into the cracks and holes and over the rusted metal poking through the columns and the ceilings. A colorful layer that covers over cobwebs, cracks and dirt, like make-up masks scars and wrinkles. Havana preens for the arrival of Pope Francis. The facades along the streets are touched up where the Bishop of Rome will pass by and popular humor has derisively re-baptized the path “The Sacred Way.” It is an ephemeral blush, rushed, one that the rain and the months will wash away.

They have not been able to camouflage the people, however, with optimism. The strokes of the painters, rushing to meet their schedule, don’t cover the skin or the worries. From early in the morning, Habaneros go out with their bags hanging from their shoulders looking for food. “Not even the pope coming has put something in the shops,” complains a woman on the corner of Manrique and Salud, while a friend directs her to Galiano Avenue where, she assures her, “they have good hot dogs for sale.”

Bergoglio isn’t going to pass by the empty refrigerators in the stores, so the touch up doesn’t include pretending that there is food, or disguising the shortages. Thus we are saved from the cartons of chicken thighs and the powdered milk extended with sand! There are no cosmetics to cover up the economic downtown we are experiencing. The market stands and shelves remain indoors, far from all the pomp of the papal entourage.

Our Sacred Way is hollow, purely a stage set, with the crudest props, the least believable.

*

calle-reina-centro-habana_cymima20150908_0010_16

Reina Street in Central Havana. (14ymedio)

*

CALEA   SACRĂ

“ Vopseaua se scurge în crăpături şi în găuri şi deasupra metalului ruginit, iţindu-se printre coloane şi prin tavane. Un strat colorat care acoperă pânze de paianjen, fisuri şi mizerie, aşa cum machiajul maschează cicatrici şi riduri. Havana se pregăteşte pentru sosirea Papei Francisc. Faţadele aflate de-a lungul străzilor sunt retuşate pe acolo pe unde va trece Episcopul Romei iar umorul popular a rebotezat traseul, în bătaie de joc, drept „Calea Sacră”.  E o spoială efemeră, forţată, pe care ploaia şi lunile o vor spăla.

Nu au fost însă capabili să îmbrace oamenii in optimism. Văruiala zugravilor, grăbiţi să se încadreze în termenul lor limită de execuţie, nu acoperă pielea sau grijile. De dimineaţa devreme, havanezii ies în oraş cu plasele lor atârnându-le de umeri, în căutarea hranei. „Nici chiar venirea Papei nu a adus ceva în plus în magazine”, se plânge o femeie la colţul dintre străzile Manrique şi Salud, în vreme ce un prieten o sfătuieşte să o ia spre Bulevardul Galiano, unde, o asigură el, „au hotdogi buni de vânzare”.

Bergoglio nu are de gând să treacă pe lângă frigiderele goale ale magazinelor, aşa că retuşarea nu include şi a te preface că există mâncare, şi nici ascunderea lipsurilor. Astfel suntem scutiţi de tăviţele din carton cu pulpe de pui şi de laptele praf lungit cu nisip! Nu există cosmetice pentru a muşamaliza dezastrul economic pe care îl trăim. Tarabele de piaţă şi rafturile rămân înăuntru, departe de tot fastul celor care îl înconjoară pe Papa.

Calea noastră Sacră este un vid, pur-şi-simplu un platou de filmare, cu cea mai precară recuzita, cea mai puţin credibilă.”

*

(Versiunea în limba română: Teodora GOGEA)

__________________________________________________

Preluare de pe blogul militantei cubaneze pentru libertate şi democraţie YOANI SÁNCHEZ:

https://generacionyen.wordpress.com/

*

NOTA ADMIN.  Vă sună cunoscut? Cel puţin celor care aţi trăit cu ochii cît de cît deschişi în anii ’80 ai secolului trecut. La fel se întîmpla şi în România, dar nu cînd venea Papa de la Roma (n-a fost niciodată!), ci cînd trecea Geniul Carpaţilor! Să ne amintim şi să găsim o clipă, în toată „dezolarea” de lux care ne umple astăzi viaţa, şi să ne gîndim cu compasiune şi solidaritate umană şi la cei care încă mai speră din disperare!  Măcar pentru cît Rom Havana am băut şi cîte ţigări cubaneze am fumat, contribuind astfel la susţinerea lui Fidel Castro!

*