„Fluturi în stomac”, dar nu manele cu Mari Baboi, ci o nouă carte de proză semnată de Adrian Ţion

Posted on septembrie 22, 2015

2“Este OK să ai fluturi în stomac. Dar obligă-i să zboare în formaţie.”

(Rob Gilbert)

*

Tion

Un foarte exact portret de scriitor (şi creator, în general) îi face prozatorul şi brâncuşologul Constantin Zărnescu lui Alexandru Ţion (unul dintre membrii unei adevărate „dinastii” clujene de creatori) cu prilejul împlinirii a 13 luştri de viaţă: „Dintre personalităţile literar-artistice clujene, excelent conturate, după Revoluţia din Decembrie 1989, în condiţiile noilor libertăţi de expresie, prozatorul ADRIAN ŢION (n. 16 oct. 1949, Turda) este, poate, cazul cel mai relevant. Membru al Uniunii Scriitorilor din România, secretar al Revistei de cultură urbană „ORAŞUL”, el a debutat cu un poem, intitulat simbolic „TABLOU”, în revista „TRIBUNA” (1968), iar acest concept îl va urmări, obsedant, în toată activitatea sa, avînd sinonimele: imagine, scenă, decor, ecran, vizual, vizualizare etc. Datorită „presiunii” vremurilor, Adrian Ţion va debuta în volum peste două decenii, în urma primirii unui important premiu literar naţional de proză – „Mihail Sadoveanu” (Piatra Neamţ, 1997), tipărindu-i-se, imediat, la Ed. „Nona”, 1998 (Iaşi), volumul de povestiri, nuvele şi schiţe UN APEL DISPERAT, excepţional receptat atît de critici, cît şi de public. Tot ceea ce scrisese şi publicase A. Ţion înainte: piese de teatru, într-un act, articole, cronici literare etc., este dublat, după Revoluţie, de reportajele fierbinţi şi de proza actualităţii imediate, urmînd aproape o cartea la doi ani: EXERCIŢII DE TOLERANŢĂ (Ed. „Haniana”, Cluj, 1998); ZEUL VIDEO (Ed. „Tinivar”, Cluj, 2000); FLASH-BACK TEATRAL (Ed. „Tribuna”, 2003); PREZENT LITERAR (Ed. „Contrafort”, Craiova, 2007); IEŞIREA ÎN DECOR (roman de dragoste, Ed. „Tribuna”, Cluj, 2009); FINIŞEL, UN SAT ROMÂNESC DIN ARDEAL (2010) şi LIA, ODINIOARĂ ŞI AZI (2012), amîndouă reportaje istorice şi monografice, semnate în colaborare cu publicistul Vasile Lechinţan (şi editate de Rev. „Tribuna”); VÂNĂTORII DE IMAGINI (nuvele, schiţe şi povestiri, Ed. „TRIBUNA”, 2011); Volumul de critică şi istorie literară, monografic MARCEL MUREŞANU – PROMONTORIU 75 (Ed. „Casa Cărţii de Ştiinţă”, Cluj, 2013).” *

*

Coperta Tion copy

*

       Cu acest nou volum de proză, în fapt o culegere de zece povestiri, din care una împrumută şi titlul generic al volumului (nu fără o sugestie bine dozată: aceea de a extinde natura fragilităţii şi paleta “coloristică” a metaforei expresiv concentrate în aceasta, asupra întregii cărţi), FLUTURI ÎN STOMAC**, Adrian Ţion îşi consolidează statutul de “cronicar al evanescentului”, folosind aceleaşi instrumente ca şi pînă acum: cultura neostentativă, stilul “curat”, empatia pentru personaje, ironia nuanţată în raport cu  gradele de derapaj ale sensurilor realului, melancolia  tandră a “spectatorului ca la teatru”.  Avem în acest volum inventarul unui real fatalmente incomplet, umplut, totuşi, cu existenţe mărunte, populat de personaje aflate mereu în starea de a intra “într-o altă poveste” – “evadări” conduse impecabil de autor spre fantastic, magic, carnavalesc prin luxuriante pasaje poetice. Reveriile, exerciţiile de anamneză, sfidarea unor interdicţii (“Reveriile şi viziunile sunt interzise!”), dizolvarea graniţelor dintre trecut, prezent şi viitor, suprapunerea unor “aventuri” virtuale în real surprinse “într-o suspectă corespondenţă” edifică în realul naraţiunii (dar şi în “metafora titulară”)  “un palat de iarnă” al memoriei, ameninţat de “asaltul” “zeului tutelar al zilei de azi: Video”. În esenţă, despre aceasta este vorba în povestirile lui Adrian Ţion: avem în faţa ochilor (şi a propriilor disponibilităţi imaginare) o suită de “viziuni închegate pictural” ale unei ciocniri “mute” dintre două lumi: una crepusculară, cealaltă aurorală.

Între acestea două, la zenit, îmbarcat în “trenul melancoliei”, autorul încearcă “să pună picăturile de ploaie înapoi în nori”! Rezultatul este un curcubeu de stări poetice transpuse în inspirate naraţiuni mustind de imprevizibile sensuri. Asemenea zborului unui roi de fluturi într-o grădină.

Vasile GOGEA

_________________________________

* Constantin Zărnescu, Scriitorul Adrian Ţion – 65, în Făclia, 17 octombrie 2014.

** Adrian Ţion, Fluturi în stomac, proză scurtă, Prefaţă de Vasile Gogea, Editura Tribuna, Cluj-Napoca, 2015.

*

Posted in: Ex libris