2×2 la Filiala Cluj a USR. Sau „vehicule ale memoriei” cu „dublă tracţiune” în istoria culturii româneşti

Posted on octombrie 27, 2015

0Miercuri, 28 octombrie 2015, ora 12

la sediul Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor din România,

de două ori dublă lansare de carte:

*

  • Barbu Zevedei, Metafizică şi umanism (ediţie de Marin Diaconu);

  • Barbu Zevedei, psiholog, sociolog şi filosof român şi englez (volum editat de Daniela Maci şi Michael Finkenthal). Ambele lucrări (apărute în 2015) fac parte dintr-un proiect al Editurii Tracus Arte de recuperare a filosofului şi sociologului.

Afis-Zevedei-Barbu-mc-214x300

          Zevedei Barbu (1914-1993) a fost, în anii celui de-al Doilea Război Mondial, asistent al lui Lucian Blaga la catedra de Filosofia culturii şi secretar de redacţie al revistei „Saeculum“. Sub titlul Metafizică şi umanism, prin grija lui Marin Diaconu, sunt adunate studii, articole, eseuri, cronici filosofice, ştiinţifice şi literare, semnate de Zevedei Barbu şi rămase în publicistica anilor 1935-1947. În cele două volume – care însumează peste 1000 pagini –, scrierile sunt structurate tematic pe domeniile filosofie, sociologie, psihologie şi publicistică propriu-zisă. În antologia Zevedei Barbu psiholog, sociolog şi filosof roman şi englez, se reunesc comunicările ţinute la simpozionul prilejuit de centenarul naşterii lui Zevedei Barbu, Cluj-Napoca, 2014. Textele în limba engleză şi română au fost editate de Daniela Maci şi Michael Finkenthal.

*

  • Anca Sirghie, Lucian Blaga şi ultima lui muză, Editura Techno Media Sibiu, 2015;

  • Radu Stanca – profil spiritual, volum editat de Marin Diaconu şi Anca Sîrghie, Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, Bucureşti, 2015.

Afis-Sirghie-mc-214x300

         În recenta ei carte intitulată Lucian Blaga şi ultima lui muză, Anca Sîrghie reconstituie dialogul în trepte purtat cu Elena Daniello (1910-2010), una dintre doamnele literaturii române care a trăit la Cluj. Ea l-a inspirat pe Lucian Blaga în cea mai înnegurată perioadă a vieţii lui, pe care evocarea-document de faţă o luminează din prisme inedite. Radu Stanca. Portret spiritual, carte editată de Marin Diaconu şi Anca Sîrghie, vine în prelungirea volumului Dăltuiri din 2012. Cuprinde, într-o nouă proiecţie asupra scriitorului: Repere biobibliografice şi spirituale (1920-2014), Radu Stanca despre el însuşi, Valorizări critice, Bibliografie (200 p.), Alte inedite editorial ale lui Radu Stanca şi Evocări recente ale scriitorului şi regizorului.

*

Participă, alături de autori/editori, Mircea Popa.

Moderator: Irina Petraş

Va fi proiectat, în încheiere, un film documentar.

*

        NOTA ADMIN. Recuperarea lui Zevedei Barbu e cu atît mai merituoasă şi, aş spune, bine venită, cu cît constat cu surprindere că nici Florin Manolescu, în – altfel cuprinzătoare şi necesară, compensatoare a unui gol imens în bio-bibliografia culturii române-, Enciclopedia exilului literar  românesc. 1945-1989, apărută la Editura Compania (Ediţia a doua revizuită şi adăugită, 2010), nu îl include.

*

Paşaportul din 1946 al lui Zevedei Barbu

Barbu-Zevedei-pasaport-1946

         Este notabil faptul că UBB Cluj, a deschis procesul de recuperare a memoriei acestui important filosof, sociolog şi psiholog român din exil (decedat, în 1993, în Brazilia), fost „elev”, nu numai al lui Lucian Blaga, dar şi, mai ales, al marelui psiholog Nicolae Mărgineanu (cercetător, şi el, al „condiţiei umane”, fondator de „şcoală” nu numai în România, mai exact la Cluj, dar şi în SUA, în anii ’20 ai secolului trecut, alături de alte somităţi din domenii complementare, la Duke University. Influenţa lui Nicolae Mărgineanu, chiar şi a profesorului de la Universitatea Bucureşti, P.P.Negulescu, cel din Destinul omenirii, se poate „citi” în teza sa de doctorat în psihologie comparativă – zonă de pionierat în domeniu –   The psychology of Nazism, Communism and Democracy, susţinută la  University of Glasgow şi apreciată ca „one of the first comparative psychosocial approaches of the totalitarian regimes of the 20th century„.)

         Iată, un fragment din declaraţia Prof. univ. dr. Lucian Năstasă-Kovács, directorul Şcolii Doctorale de Relaţii Internaţionale şi Studii de Securitate din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai”, făcută cu prilejul Conferinţei internaţionale „Centenar Zevedei Barbu” (organizată de UBB în colaborare cu Universitatea „Johns Hopkins” din SUA şi Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad ):

         „Din nefericire, a trebuit să aşteptăm un centenar, o aniversare, pentru a putea readuce în conştiința publică românească un intelectual de talia lui Zevedei Barbu. Cunoscut la noi mai mult prin faptul că a fost asistentul lui Lucian Blaga, în apusul Europei, dar şi pe continentul sud-american, Zevedei Barbu a creat veritabile şcoli sociologice, a pus în discuţie – poate ca nimeni altul – raportul dintre socialism şi democraţie. Toţi cei care vor participa la această conferinţă vor întâlni nu doar exegeţi ai operei lui Zevedei Barbu, ci vor afla şi o mulţime de informaţii inedite despre viaţa ilustrului gânditor care, prin vitregia soartei, a cunoscut exilul”.

          Din fericire, miercuri 28 octombrie, la Filiala Cluj a USR, vor fi dezvăluite noi faţete ale prodigioasei personalităţi ştiinţifice şi culturale româneşti care a fost Zevedei Barbu. Încă o parte din uitarea care s-a aşternut nemeritat peste numele şi „chipul” acestuia va fi „dizolvată”. Meritorii, prin urmare, programul Editurii Tracus Arte şi munca de „arheolog al memoriei” pe care, de atîţia ani, o desfăşoară Marin Diaconu şi colaboratorii d-sale!

(V.G.)

*