Lumină pentru toţi!

Posted on noiembrie 1, 2015

5*

luminare       Călin Angelescu, Nicolae Anton, Eugen Axinte, Ioan-Viorel Bădică,  Nicolae Benea, Ion Bledea,  Andrei Bodiu, Patrel Berceanu, Alexandru Condeescu, Val Condurache, Traian T. Coşovei, Gheorghe Crăciun, Iosif Costinaş, Aurel Dumitraşcu, Gheorghe Ene, Ioan Flora, Augustin Frăţilă, Traian Furnea, Dan Giosu, Alexandru Hălmăgeanu, Constantin Hârlav, Al. T. Ionescu, Ioan Lăcustă, Paul Grigore, Mariana Marin, Nicolae Mercean, Laurenţiu Mihăileanu, Ion Monoran, Vladimir Munteanu, Alexandru Muşina, Mircea Nedelciu, Luca Onul, Iustin Panţa, Viorel Paraschivoiu, Ion Pecie, Alexandru Pintescu, Luca Piţu, Augustin Pop, Lucian Pop, Ioan Nicolae Pop, Cristian Popescu, Sorin Preda, George Pruteanu, Cornelia Maria Savu, Tudor Dumitru Savu, Radu Săplăcan, Mircea Scarlat, Dorin Serghie, Constantin Stan, Gabriel Stănescu, Ion Stratan, Marian Nicolae Tomi, Daniel Turcea, Radu G. Ţeposu, Ioan Vădan, Alexandru Vlad, Ion Zubaşcu…

Călin Nemeş, Lucian Matiş, Nicu Vlase…

 …et omnes Heroes Martyrum MCMLXXXIX.

(Vezi: http://istoria-romaniei.blogspot.ro/2009/12/lista-martirilor-decedati-la-revolutia.html)

*

„Să pregătim puţină eternitate în toate,

pentru toate, peste tot în toţi;

pentru toţi, împreună cu toţi.”

.

Vladimir Ghika, Fragmente postume. Texte inedite din arhiva Institutului „Vladimir Ghika”. Traducere şi Cuvânt înainte de Doina Cornea. Prefaţă de Pierre Hayet, Editura DACIA, Cluj-Napoca, 2003, p. 92.)

*

lumnina de dan moldovan

(Foto: Dan Moldovan)

*

„Voi sînteţi lumina lumii,

nu să poate ascunde cetatea pusă desupra dealului.

Nece aprindu făcliia şi să o pue supt speae,

ci în sveaşnic şi să lumine tuturor celora ce sînt în casă.”

.

(Matei, 5,14 şi 5,15, în Noul Testament, Tipărit pentru prima dată în limba română la 1648 de către SIMION ŞTEFAN, Mitropolitul Transilvaniei. Reeditat după 340 de ani din iniţiativa şi purtarea de grijă a Prea Sfinţitului EMILIAN, Episcop al Alba Iuliei, Editura Episcopeiei Ortodoxe Române a Alba Iuliei – 1988)

*

Posted in: In Memoriam