Mihail Sebastian – primul an de postumitate reconstituit după 70 de ani

Posted on decembrie 3, 2015

2Liliana Burlacu şi Doru George Burlacu ne propun, sub sigla Editurii GRINTA, o interesantă şi importantă recuperare „in integrum” a textelor de tip necrolog, apărute în presa românească, pe tot parcursul anului 1945, după absurda moarte a lui Mihail Sebastian. Volumul (peste 200 de pagini) nu este doar un document indirect biografic – el referindu-se la Mihail Sebastian, la scurt timp după ce „încetează” mai întîi Jurnalul său, („Duminică, 31 decembrie 1944”) şi din chiar ziua dispariţiei sale fizice: 29 mai 1945 – dar el conţine, îndrăznesc să spun, şi sugestiile (sau „nucleele generative”) pentru întreg orizontul de receptare critică sistematică, bogat ilustrat în ultimii ani (mai ales după apariţia jurnalului), punînd în „lumina reflectoarelor” detalii, accente, direcţii, dimensiuni şi semnificaţii culturale şi ideologice abia schiţate în necroloagele timpului.

Simpla reproducere a „cuprinsului” acestei valoroase lucrări ne scuteşte, în acest loc, de alte comentarii. Aş risca să mai spun doar că, pentru cei care au citit Jurnalul  lui Mihail Sebastian, dar nu au urmărit dezbaterile iscate de apariţia acestuia, lectura acestei cărţi poate oferi o compensaţie. (V.G.)

*

burlacu 2015 coperta_Q

„Demersul acesta nu este inedit. Prin 1981, Anatol Ghermanschi restituia – fragmentar – şapte texte din Revista Fundaţiilo Regale (Mihail Sebastian, Ed „Eminescu” , Bucureşti, 1981, p. 36-53; 198-209). La cincizeci de ani de la moarte, România literară grupa, graţie lui Ioan Comşa, câteva ecouri din epocă (v. nr. 21-22, 1995, p. 16-17). Mai aproape de noi, Mihai Iovănel va aborda corpusul cvasicomplet al pieselor, în comentariile din Evreul improbabil. („Cartea Românească”, Bucureşti, 2012, p. 258-262), iar Geo Şerban va reproduce, selectiv, unele documente, în Dimensiunea Sebastian („Hasefer”, Bucureşti, 2013).

Noutatea întreprinderii noastre constă în reunirea completă şi exactă a materialului, într-un separatum. Extinzând intervalul temporal până la finele anului 1945, am ieşit din formula consacrată a necrologului.

Atipic este doar studiul lui Ieronim Şerbu, publicat în chiar ziua înmormântării scriitorului. L-am recuperat şi plasat în deschidere, spre a reliefa, o dată în plus, absurdul acestei farse funeste.

Imaginea pietrei tombale inscripţionate de Nadia Mărculescu nu ţine de un artificiu
grafic: e parte din scenariul sumbru pe care destinul l-a rezervat dramaturgului.

Pentru unitatea lucrării, am reprodus după Geo Şerban intervenţia din Bis a lui
Alexandru Kiriţescu, revista, deşi figurează în catalogul BCU Cluj, fiind intruvabilă. Lipsesc din index titlurile publicaţiilor evreieşti. Tăcerea este maniera în care presa comunitară şi-a sancţionat coreligionarul pentru colaboraţionismul năist.”

( Extras din volumul Liliana Burlacu, Doru George BURLACU,  Mihail Sebastian. Remember 1945, Editura Grinta, Cluj Napoca, 2015, pp.14-15)

*

Cuprins

Doru George Burlacu, La moartea lui Mihail Sebastian 5

Mai 1945

***, Universitatea Liberă Democrată (Victoria) ………….. 18

Ieronim Șerbu, Profiluri critice: Mihail Sebastian……. 19

***, Mihail Sebastian (Fapta) …………………………………… 30

***, Universitatea Liberă Democratică a comemorat

moartea scriitorului Mihail Sebastian (Jurnalul de

dimineață) ……………………………………………………………… 31

***, Scriitorul Mihail Sebastian a murit într-un accident

de automobil (Libertatea) …………………………………………. 34

***, Tragicul sfârşit al scriitorului Mihail Sebastian

(Timpul) ……………………………………………………………….. 36

  1. Peltz, Mihail Sebastian ………………………………………… 39

Tudor Teodorescu-Braniște, Moartea scriitorului Mihail

Sebastian ……………………………………………………………….. 41

  1. Dumbrăveanu, Amintiri …………………………………… 45

Ulysse, Moartea lui Mihail Sebastian ……………………….. 48

Gr. Silvian, O moarte timpurie:

Mihail Sebastian …………………………………………………….. 49

Ion Biberi, Mihail Sebastian ……………………………………. 51

206

Iunie 1945

***, Înmormântarea scriitorului Mihail Sebastian

(Drapelul) ……………………………………………………………… 55

***, Înmormântarea scriitorului Mihail Sebastian (Timpul)56

***, La moartea lui Mihail Sebastian

(Universul) ……………………………………………………………. 63

***, Ultimul drum al scriitorului Mihail Sebastian

(Victoria) ……………………………………………………………….. 68

George Mihalache, Clipele din urmă ………………………. 73

Mircea Şeptilici, Ultima zi a scriitorului Mihail

Sebastian ……………………………………………………………….. 80

Iuliu Lazăr, Mihail Sebastian ………………………………….. 83

  1. Dumbrăveanu, Mihail Sebastian, camarad de redacţie86

Anton Bibescu, Un prieten …………………………………….. 88

Const. Vişoianu, Mihail Sebastian ………………………….. 90

Ioan Massoff, Şi autorul nu va ieşi la rampă …………….. 93

Rch., Mihail Sebastian…………………………………………….. 95

Ion Călugăru, Moartea scriitorului Mihail Sebastian … 98

Petru Comarnescu, Ironicul destin al lui

Mihail Sebastian …………………………………………………… 101

Geo Dumitrescu, La moartea lui Mihail Sebastian …. 105

Al. Raicu, Un creator, Mihail Sebastian ………………….. 108

Şt. Enescu, Soare – Nora – Mihai Sebastian ……………. 112

Alexandru Kiriţescu, Mihail Sebastian ………………….. 115

Ovidiu Constantinescu, Mihail Sebastian……………… 118

Camil Petrescu, Mihail Sebastian ………………………….. 124

207

Iulie 1945

Perpessicius, În memoria lui Mihail Sebastian ………… 131

Andrei Tudor, Mihail Sebastian ……………………………. 132

Mircea Şeptilici, Rânduri pentru Mihai… ……………… 134

Ieronim Şerbu, Antifascistul ………………………………… 137

Al. Rosetti, Mihail Sebastian …………………………………. 140

Ion Călugăru, Din jurnalul unui scriitor.

Notă despre Mihail Sebastian …………………………………. 141

Geo Bogza, Mărturie……………………………………………. 145

Anton Bibescu, Mărturie ……………………………………… 145

Jean Mouton, Mărturie ………………………………………… 146

Michel Dard, Mărturie ………………………………………… 147

Ury Benador, Pentru Mihail Sebastian… ………………. 149

  1. Benari, Spiritul lucid…………………………………………. 151

August 1945

Margareta Sterian, Mihail Sebastian ……………………… 156

Septembrie 1945

Cella Serghi, Marginalii la “Corespondenţa lui

Marcel Proust” de Mihail Sebastian ………………………… 162

Al. Rosetti, Mihail Sebastian …………………………………. 175

Noiembrie 1945

Anton Bibescu, Mihail Sebastian la Corcova…………… 181

Decembrie 1945

  1. Aderca, Secretul lui Mihail Sebastian …………………. 187

Index de publicaţii …………………………………………………. 203

*

Posted in: Anamnesis, Ex libris