Elisabeth Ochsenfeld şi Maxim Dumitraş expun la Tiny Griffon Gallery-Germania

Posted on decembrie 8, 2015

7396132_372438632852727_544272624_n

“Cealaltă Înălţime”

Expoziţie de pictură – sculptură

Elisabeth Ochsenfeld şi Maxim Dumitraş

– Tiny Griffon Gallery

Germania

*

afis

*

Max Elisabeth si Lecca

*

Un duo format din pictoriţa şi graficiana Elisabeth Ochsenfeld, din Heildelberg, şi sculptorul Maxim Dumitraş, din Bistriţa (România) expune, începând cu 28 noiembrie, la Tiny Griffon Gallery-Germania, sub titlul Cealaltă Înălţime. Expoziţia, care rămâne deschisă până pe 15 ianuarie 2016, adună laolaltă o serie de peisaje grafice, inspirate de dealurile din apropierea Garanei şi de sculpturi din materiale diverse, grupate în jurul aceleiaşi teme, cea a aspiraţiei către înălţimea fluidă, atât în sens propriu, cât şi în sens figurat. Expoziţia a fost vernisată de Dr. Georg Lecca.

*

e 2

 

Elisabeth Ochsenfeld nu doar că ştie cât de important este să te reinventezi ca artist, la intervale mai mari ori mai mici de timp, să ieşi din pielea cu care te-ai acomodat şi ai obişnuit publicul, şi să intri asumându-ţi toate riscurile  într-o alta, nouă, ci ea chiar asta a făcut de-a lungul carierei: s-a reinventat constant.

Recunoscută ca o excelentă desenatoare, ca un grafician cu viziune şi cu o tehnică extraordinară, Elisabeth Ochsenfeld a intrat cu dezinvoltură, de câţiva ani, în pielea pictorului.

Cea mai recentă expoziţie a ei, După obcini, în care subiectul fiecărei lucrări este un deal, aparent acelaşi, face dovada unui rafinate coloriste, dar şi a graţiei şi vivacităţii cu care liniile şi tuşele dau forme şi alcătuiesc conţinuturi.

e x

Amestecuri bine dozate de calofilie grafică şi euforie picturală, dealurile Elisabethei Oschsenfeld conturează cu pregnanţă un areal artistic original şi în continuă expansiune.

Robert Şerban

*

Maxim  Dumitraş rupe orice legătură cu formele preexistente, suspendă orice posibil reper exterior şi, printr-o acrobaţie surprinzătoare a enunţului plastic, remodelează Neantul, face vizibil Golul, conturează Absenţa.

m 1

Dacă sculptura lui Brâncuşi recuperează esenţialul materiei şi repune în discuţie natura tridimensionalului pornind de la nonfigurativismul Vechiului Testament, cele mai recente preocupări ale lui Maxim Dumitraş deposedează sculptura de propria sa corporalitate şi o apropie de minimalismul absolut al expresiei Zen.

 max 3

Itinerariul său este unul al simplificării, al purificării treptate, de la formele masive şi de la materialele compacte pînă la limita disoluţiei în eter. În acest sens, el reface cumva, la alt nivel expresiv şi pe un alt vector moral, parcursul brâncuşian al degravitaţionalizării sculpturii, al deposedării materiei de masă pînă la atingerea imponderabilităţii.

Pavel  Şuşară – critic de artă

*

Amintim că, în urmă cu un an,

un alt artist plastic bistriţean a expus la aceeaşi galerie:

Duftgarten-mail (2)

*