Ofrandă memoriei Cărturarului Petru Ursache

Posted on ianuarie 13, 2016

3*

afis petru ursache

PETRU URSACHE

(15 mai 1931 – 7 august 2013)

Etnolog, estetician şi istoric literar. Professor Emeritus al Universităţii „Al.I. Cuza”, Autor al volumelor: „Şezătoarea” în contextul folcloristicii (1972), Poetică folclorică (1976), Prolegomene la o estetică a folclorului (1980), Eseuri etnologice (1986), Titu Maiorescu. Esteticianul (1987), Camera Sambô. Introducere în opera lui Mircea Eliade (1993), Etnoestetica (1998), Mic tratat de estetică teologică (1999), Cazul Mărie. Sau despre frumos în folclor (2001), Sadovenizând, sadovenizând… Studiu estetic şi stilistic (2005), Înamoraţi întru moarte. ErosPoesis la Cezar Ivănescu (2006), Antropologia, o ştiinţă neocolonială (2006), Etnosofia (2006), Camera Sambô. Introducere în opera lui Mircea Eliade, ediţia a doua, revăzută şi dezvoltată (2008), Mic tratat de estetică teologică, ediţia a doua (2009), Istorie, etnocid, genocid (2010) Erosthanatos la Cezar Ivănescu (2010), Bucătăria vie. File de antropologia  alimentaţiei (2011), Omul din Calidor (2012), Mioriţa. Dosarul mitologic al unei Capodopere (2013), Etnosofia (2013), Etnoestetica (2014), Etnofrumosul sau cazul Mărie (2014), Moartea formei (2014), Antropologia, o ştiinţă neocolonială (2014), Gastrosofia sau Bucătăria vie (2014), Mioriţa. Dosarul mitologic al unei Capodopere (2015).
Îngrijitor a peste douăzeci de antologii şi ediţii critice, unele în colaborare cu Magda U.
Premiul de Excelenţă al Asociaţiei Scriitorilor Iaşi, Premiul Opera omnia acordat de Revista „Convorbiri literare”.

*

C U P R I N S

Magda URSACHE, „Dalbul de pribeag” | 7
Ioan ADAM, Arhivele Golgotei | 15
Valentin AJDER, Rămâne amintirea caldă… | 19
Adrian ALUI GHEORGHE, Profesorul | 21
Preadevremele şi preatârziul. Poem numai şi numai pentru Petru Ursache | 36
Magda URSACHE, La judecartea de apoi | 39
Paul ARETZU, După chipul frumosului | 51
Hrana noastră cea spre fiinţă | 58
Ioan Leonardo ATUDOREI, Intelectualul și Biserica. In memoriam: Petru Ursache | 62
Flori BĂLĂNESCU, Omul-legendă şi „bătrânul” | 66
Mircea BÂRSILĂ, Am primit cărţile! | 79
Ion BELDEANU, Cine este Omul din Calidor? | 81
Isidor CHICET, Remember Petru Ursache | 85
Silvia CHIŢIMIA, Petru Ursache şi viziunea frumosului | 88
Bătrânul şi Magda | 95

Aura CHRISTI, Trepte în octombrie | 99
Theodor CODREANU, Antropologia colonială în era globalizării | 100
Ana Cojan URSACHI, „Bătrânul şi Magda” | 116
Magda URSACHE, Colind de bătrân | 117
Elena COJOCARIU, Oameni cari au fost… şi niciodată n-or să vie iar | 125
Nicolae CONSTANTINESCU, De gustibus… bucate şi bucăţi literare | 128
Constantin COROIU, „Dosare” Eminescu | 133
Iordan DATCU, Petru Ursache. Schiţă bio-spirituală | 140
O monografie fundamentală despre Paul Goma | 150
Etnoestetica la cea de a doua ediţie | 155
Mioriţa în lectura lui Petru Ursache | 159
Petru Ursache, editor | 165
Publicistica lui Petru Ursache | 180
La despărţirea de Petru Ursache | 197
Lucia DĂRĂMUŞ, „Îmi re-asum răspunderile de dascăl şi de mărturisitor”
(Dialog cu Petru Ursache) | 202
Magda URSACHE, Un suflet este o teofanie | 225
Leonard GAVRILIU, Petru Ursache – in memoriam | 236
Dialoguri nu neapărat în contradictoriu. Atitudini critice în Etnosofia lui Petru Ursache | 238
Uimitorul cuplu. Petru Ursache & Magda Ursache, văzut de Radu Mareş | 243

Bogdan Călin GEORGESCU, Cum ne mişcăm neocolonial
între antropologia culturală şi etnologie | 248
Remus Valeriu GIORGIONI, Micul mare tratat | 255
Într-o bună dimineață | 259
Gheorghe GRIGURCU, Frumosul laic, frumosul divin | 262
O exegeză a Mioriţei | 267
O critică existenţială | 273
Un cărturar, un caracter | 276
Vasile GOGEA, Petru Ursache sau câteva gânduri despre Omul Bun al Culturii Româneşti | 278
Magda URSACHE, Una cu cerul | 282
Marin IFRIM, Cărturarul | 290
Ion LAZU, Prieteni prin cărţi (I) | 291
Despre o carte fără pereche | 292
Prieteni prin cărţi (II) | 297
Carmelia LEONTE, A doua tăcere | 299
Valeria MANTA TĂICUŢU, Ne pleacă domnii… | 302
De la stânga la dreapta şi invers | 304
Radu MAREŞ, Ursăcheştii | 307
Lucian MĂNĂILESCU, Timpul cu ochi albaştri | 319
Nicolae MECU, Petru Ursache, Etnosofia | 320

Magda URSACHE, „Ţărănuşul” | 323
Mihai MERTICARU, Mioriţa – arta de a muri frumos | 333
Ionel NECULA, Petru Ursache – un polihistor sagace şi laborios | 338
Etnosofia lui Petru Ursache | 356
Petru Ursache şi etnoestetica – ştiinţă a creaţiei populare | 362
Anton NICOLAE, Domnul profesor Petru Ursache | 366
Magda URSACHE, „Dessinez-moi un mouton!” | 369
Cornel NISTEA, O fenomenologie a spiritualităţii populare româneşti | 378
O carte recentă a lui Petru Ursache | 386
Antoaneta OLTEANU, O întâlnire, mai multe întâlniri | 389
A.Gh. OLTEANU, O carte de mare mobilitate intelectuală | 393
Petru Ursache, antropologia şi globalizarea | 401
Petru Ursache şi etnofrumosul | 413
Emilia PAVEL, Un erudit: etnologul Petru Ursache | 420
Magda URSACHE, Ce nu mai e de făcut | 426
Luca PIŢU, La o aniversară a doamnei Magda Ursache | 434
Mircea POPA, Petru Ursache, Etnoestetica | 442
Adrian Dinu RACHIERU, Un spartan | 445
Magda URSACHE, Neverosimilul Petru U. | 448

Ioan RĂDUCEA, Legat de etnolog | 455
Adrian G. ROMILA, O privire asupra antropologiei | 459
Petru Ursache şi o nouă estetică | 462
Antropologia în bucate | 465
Nelinişti despre istoria recentă, în mic | 468
Amintirea „magistrului” meu, Petru Ursache | 470
Christian W. SCHENK, „Ştiţi ce am visat de când m-am culcat?” | 473
Valeriu SOFRONIE, Petru Ursache şi estetica sa teologică | 476
Valentin TALPALARU, Un om ca o pildă | 481
Ciprian TEODORESCU, Profesorul Petru Ursache – bibliograf | 484
Magda URSACHE, Aripa mea dreaptă | 488
Ioan Cr. TEŞU, Despre ţăranul filosof | 497
Vladimir UDRESCU, Carte de învăţătură | 504
Radu ULMEANU, Un înger | 512
Dumitru UNGUREANU, Omul cărţii | 513
Lucian VASILIU, Petru Ursache | 515
Isabela VASILIU-SCRABA, Mircea Eliade în lectura profesorului Petru Ursache | 516
Magda URSACHE, Moartea în vară | 520

Sterian VICOL, Scriitorul român: creaţie, credinţă, destin | 529
Alexandru Ovidiu VINTILĂ, Petru Ursache şi a sa etnosofie | 533
Magda URSACHE, Crucea şi răscrucea iubirii | 537
„Împotriva morţii nu se poate lupta cu ciomagul”,
Petru Ursache în dialog cu Lucia Negoiţă | 546
Petru URSACHE, Un moment dilematic în existenţa lui Sadoveanu | 558
Magda URSACHE, „Eu am un cuvânt de spus!” | 564
Magda URSACHE, Nu plânge, citeşte ’nainte! | 572
Tabel biobibliografic de Iordan Datcu | 578
Anexă foto | 583

*

Posted in: In Memoriam