Un schimb de scrisori între AFDPR şi BOR, sau despre smerenie, memorie şi dispreţ

Posted on februarie 3, 2016

5Patriarhia Română

Biroul de sesizări şi scrisori Tel. 021.337.01.40

Temei nr.351/2016

 

Către

Dl. Preşedinte Octav Bjoza

Asociaţia Foştilor Deţinuţi politici şi Victime ale Dictaturii din România A.F.D.P.R

Str. Mântuleasa, nr.10, 030554, Bucureşti, sector 3

 

În răspuns la scrisoarea nr. 91/21.12.2015 a Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici şi Victime ale Dictaturii din România (.A.F.D.R.P) semnată de Domnia Voastră în legătură cu o solicitare de audientă la Preafericitul Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, respectuos Vă comunicăm:

 

în perspectiva anului 2017 care, la propunerea Preafericitului Părinte Patriarh DANIEL, a fost aprobat să fie declarat Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului în Patriarhia Română, doleanţele AFDPR vor fi preluate şi analizate în Cancelaria Sfântului Sinod, după ce acestea vor fi formulate în scris şi trimise Patriarhului României. Ulterior este posibilă şi o primire în audientă de către Părintele Patriarh.

 

Cu deosebită consideraţie,

 Preot Alexandru Moţoc,                  Diac. Sorin Eusebiu Argintariu

Inspector general bisericesc                       Secretar Cancelarie

*

ASOCIAŢIA FOŞTILOR DEŢINUŢI POLITICI

ŞI VICTIME ALE DICTATURII

DIN ROMÂNIA

A.F.D.P.R.

Str.Mântuleasa nr.10, 030554 Bucureşti, sector 3, ROMÂNIA, tel.fax.3172317

Nr.06/01.02.2016

 

Preafericitului Părinte Patriarh Daniel,

 

 Str.Mitropolit Antim Ivireanu nr.29

Sector 4, cod 040111

Bucureşti

 

Comitetul Naţional de Conducere al Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici şi Victime ale Dictaturii din România (AFDPR) a luat act, cu indignare şi stupoare, la citirea răspunsului primit ca urmare a solicitărilor noastre, de a fi primiţi într-o audienţă.

Au trecut cinci ani şi jumătate de când aşteptăm un răspuns favorabil cererilor noastre, astfel:

  1. Adresa noastră nr.453/31.08.2010, respectiv răspunsul dvs. Nr.6897/07.09.2010;
  2. Adresa noastră nr.62/20.05.2013, respectiv răspunsul dvs. Nr.6358/3013;
  3. Adresa noastră nr.71/25.09.2014, respectiv răspunsul dvs.

Nr.11186/2014;

  1. Adresa noastră nr.91/21.12.2015, respectiv răspunsul dvs.

Nr.351/2016.

În urmă cu 55 la 70 de ani, sute de mii de români s-au perindat prin temniţele şi lagărele de exterminare comuniste, aflaţi la limita dintre viaţă şi moarte, dincolo de gratii şi sârmă ghimpată, au avut o singură salvare: Credinţa în Dumnezeu şi Biserică.

Noi suntem aceia care am luptat şi am murit pentru salvarea credinţei strămoşeşti a acestui neam, pe care dvs. îi nesocotiţi, trimiţându-i să aştepte, până nu se ştie când, în lămurirea celor două probleme care ne frământă şi anume:

  • Canonizarea unora dintre zecile de mii de martiri. Nu acceptăm sub nici o formă canonizarea la “grămadă”, caracteristică unor vremi nu de mult apuse!
  • Modul în care se efectuează slujbele religios-comemorative, ţinute, cu caracter anual, în locuri şi la date bine stabilite.

Precizăm că rata mortalităţii lunare, în rândurile noastre, este de două-trei sute! În loc ca mai marii slujitori ai Bisericii Ortodoxe Române să dea dovadă de smerenie în faţa noastră, lăsând la o parte Regulamentul de organizare, ne tratează cu dispreţ. Astăzi, când este nevoie, mai mult ca oricând, să zidim la unitatea creştinătăţii, nu faceţi altceva decât să adânciţi prăpastia dintre ortodoxie şi alte culte creştine.

După 26 de ani de la evenimentele din decembrie 1989, constatăm cu tristeţe că faptele bune săvârşite de BOR sunt tot mai puţine şi izolate, contrastând cu opulenţa sfidătoare afişată în faţa unui popor sărăcit şi flămând.

Încheiem, fiind convinşi că DUMNEZEU va rămâne pentru totdeauna alături de noi şi nu vom confunda niciodată BISERICA ORTODOXĂ, cu mai marii acesteia, care o slujesc vremelnic.

 

Aşa să ne ajute DUMNEZEU!

Preşedinte,

Octav Bjoza

*

(Preluat de pe site-ul AFDPR: http://afdpr.ro/)

*