La Bistrița începe ”Anul cultural Coșbuc 150”

Posted on martie 16, 2016

0george-cosbuc-si-dulcile-tulburari-ale-iubirii-18415795

       ”Limbile se nasc, trăiesc și pier cîrmuite fiind de două puteri, una conservatoare și alta revoluționară. Una tinde la ținerea statu-quo, apără cu îndărătnicie formele din trecut și se silește să le lase neștirbite viitorului, ca un fel de ”fond inatacabil”, și se împotrivește înnoirilor cari pot zgudui temelia limbii și-i pot schimba caracterul.

         E o putere refractară și are caracter exclusiv etnic și național, căci se ferește de tot ce-i strein ca fond și nou ca formă. Cealaltă putere tinde spre necontenită primenire, distruge formele vechi și creează altele; de o parte uniformizează excepțiunile, iar de alta împrăștie ceea ce a fost unitar, primește cu ușurință ceea ce e nou și oricînd e învoită cu schimbările radicale,  fie acestea în conformitate ori nu cu progresele culturale ale poporului. Puterile acestea totdeauna există în limbă, deodată, merg paralel, controlîndu-se reciproc, făcîndu-și concesiuni ori piedici.”

(Din George Coșbuc, OPERE, Volumul V, Publicistică, Ediție îngrijită și Prefață de Petru Poantă, Notă asupra ediției de Ioan Pintea, Eikon, Cluj-Napoca, 2013, p. 44.)

*

pantea_0

*

                În organizarea Consiliului Judeţean, a Bibliotecii Judeţene „George Coșbuc”, a Inspectoratului Școlar Județean și a Colegiului Național „George Coșbuc” Năsăud, miercuri vor debuta manifestările ,,Anul cultural Coșbuc 150”, o nouă serie din ciclul Conferințelor Bibliotecii, la care sunt invitaţi Aurel Pantea şi Cornel Nistea.

Evenimentul va începe la ora 12.00, la Colegiul Național „George Coșbuc” Năsăud, unde Aurel Pantea va rosti conferinţa „Un clasic în zorii modernismului”.

De la ora 17.00, la Biblioteca Județeană „George Coșbuc”, Aurel Pantea va susţine conferinţa „Poeți și poezie. Poezia, confesiune fără rest”, iar Cornel Nistea – „Tradiția literaturii ardelene”.

Cu acest prilej, va avea loc prezentarea revistei „Discobolul”.

(Conf. Mesagerul de Bistrița-Năsăud, http://www.mesagerul.ro/2016/03/15/miercuri-incepe-anul-cultural-co-buc-150.)

*