A apărut nr.2 (11)/2016 al revistei ”ALTERNANȚE” (München)

Posted on aprilie 3, 2016

0Anul IV, nr.2 (11) aprilie, 2016

REVISTA ALTERNANTE Nr. 2 ( 11 ) 2016-Coperta 1

*

GHEORGHE GRIGURCU:

P A G I N I  D E  J U R N A L

sigla ALT

        ”Un joc trist al memoriei: reconstituirea ultimei întîlniri cu scriitorii care au trecut hotarul acestei lumi. G. Călinescu, figură spiritualizată, pe un trunchi burduşit, greoi, mers lent, vag balansat, aer de “ciudat”, de pasăre nocturnă ieşită în plină zi, în Piaţa din faţa Guvernului. Valdimir Streinu, aferat, zgribulit, parcă împlinit la faţă (intrase deja în măgulitoare funcţii) într-o zi urîtă, chiar în faţa Uniunii Scriitorilor. Stelaru, pironit în tăcere, la o masă în faţa zahanalei Mercur, unde, contrar legendei, nu s-a atins de pahar. Prietenul Florin Mugur, la intrarea în metroul de lîngă Piaţa Romană, din ce în ce mai tulburat după moartea soţiei şi după moartea iluziilor din mirificul decembrie ‘89, claudicînd iute, coborînd treptele, la propriu şi la figurat, către adînc. Al. Ivasiuc, într-o seară de iarnă, cu puţine săptămîni înaintea cutremurului fatal, pe Calea Victoriei (cu o morgă a importanţei tot mai accentuate ce şi-o recunoştea, s-a făcut că nu mă vede). Radu Petrescu, lîngă Biserica Albă, de-o fineţe melancolică în făptura-i puţină, resemnată cum un evantai închis, dar totodată de-o politeţe caldă, mult înţelegătoare faţă de necazurile ce nu mă reprimam a i le împărtăşi. Un om.”

(Fragment din revistă, p. 5)

*

SUMAR

Editorial …………………………………1

Gheorghe Grigurcu – A vorbi despre modestia inteligenței – pagini de jurnal…..5-10

Vasile Andru – O zi-lumină pe colina Guadalupe – eseu…………..11-13

Dan Anghelescu – Vintilă Horia – Răstigniri peste timp….14-16

Charles Baudelaire – Albatrosul – poem………10-16/27. traduceri: Dan Dănilă, Ion Caraion, Nicolae Iorga

Dinu Flămând – Orfeu la discotecă – poem………………17-19

Iulian Boldea – Romulus Guga. Parabolă și realism -eseu…20-21

Ioan Moldovan – Și nici somnul. – proză…………………..22

Mihaela Albu – Centenarul Vintilă Horia ………………23-25

Gellu Dorian – O altă lume e la fel cu asta – poem……….26-27

Vasile Gogea – Brâncuși. Esența și zborul – eseu…………..28/31

Ioan Groșan -De ce nu-l suport pe Noam Chomsky – proză…29-31

Andrei Zlătescu – musafirul niciodată chemat – poeme…32

Paul Aretzu – I.Proba plecării, venirii – eseu………………..33-36

Atilla F. Balasz – Înger negru – poeme………………37-38. traducere: Tamás Mihók

Horea Porumb – Niște cătane – proză………………………..39-42

ȘtefanI.Ghilimescu – Doi sau chiar trei Sadoveanu – proză……….43-46/50

Adrian Grauenfels – Zborul unui vultur orb – poeme….47-48

Ion Marin Almăjan – Scorpionul de Jad – proză……49-50

Nicolae Silade – port chipul celui preaînalt. în mine – poeme….51

Geo Vasile – În căutarea nemuririi – critică…..52-55/68

Ștefan Dumitrescu – Ce departe este lumea aceea – poeme……..56

Bedros Horasangian – Digul – proză ……………………57-63

Dorina Șișu – pe coasta de vest – poeme………………64-65

Dan Florița-Seracin -Tante Aurore – fragment de roman…………66-68

Anca Goja – Satul cultural – proză ……………………………69-70/92

Dușan Baiski – Adevăratul sfârșit al WWII……….71-74

Octavian Doclin – Răscumpărătorul (II) – poeme………75-76

Ana Cicio – Își scutură veacul – poeme……………………………..77

Bill Wolak – Tăria bobului de rouă – poeme…………78-80. traducere: Olimpia Iacob

Nicolae Coande – Dichter totenkopf- poeme…………….81. traducere: Dieter Schlesak und Michael Astner

Bernhard Setzwein – Hrabal und der Mann am Fenster……………………………………………82-87

Despina S.Budișteanu – ”Verdammte Nachkommen” ”Descendenți condamnați”- în l.germană……..88-91. traducere: DESPINA SKELETTI-BUDIȘTEANU

Michaela Condrat – die dystopie von gestern – poem……..93

*

ALTERNANTE_TITLU_-3_gri

*

Citește revista în format pdf, aici:

REVISTA ALTERNANTE Nr. 2 (11 ) 2016 (1)

*

Reclame