Un pictor ”geometru” și un sculptor ”șlefuitor” al materiei despre ”MATHESIS UNIVERSALIS” sau ȘTIINȚA PROPORȚIILOR

Posted on aprilie 17, 2016

5De văzut!

Și de aflat dacă ”bucuriile simple” care motivează și însoțesc cercetarea lui C. Noica asupra raportului dintre cultura de tip matematic și cea de tip istoric  (geometrie – istorie) mai pot fi trăite azi, în forme de expresie noi.

*

EXPO 18 APR

*

        Un discipol declarat al lui Brâncuși, Simion Pop, cioplește lemnul sau piatra și le șlefuiește îndelung, pînă la ”eliberarea” esenței conținută în materialul brut. Spre deosebire de Maestrul său, care medita la forma lucrărilor sale, apoi cioplea direct în material, Simion Pop pre-meditează, făcînd schițe, studii și, înainte de ”a intra” în material, modelează în lut sau ghips. Țelul e același: atingerea unei expresii și a unei stări de contemplare cît mai pure.

        Incze Dănilă, afirmat și cunoscut inițial ca portretist (în principal al unor personalități din lumea literară și culturală clujeană) și peisagist („venețiene”, de pildă), propune de această dată delicate transformări geometrice liniare, în care putem recunoaște, de-formate, simboluri esențiale ale universului nostru spiritual.

       Aluzia la Descartes din titlul, unificator, al expoziției, prin ”medierea” sugerată a lui C. Noica, ne avertizează asupra aceluiași dialog dintre spiritul de finețe și cel geometric.

        Împreună, cei doi artiști, ce vor fi prezentați – nu mă îndoiesc, cu tandra comprehensiune și elocința unui inițiat – de scriitorul și brâncușologul Constantin Zărnescu, propun, așadar, un triplu dialog: cu modelele personale asumate, între ei înșiși dar și cu publicul.

*

Posted in: Uncategorized