Din revista ”FAMILIA” – nr. 3, martie, 2016

Posted on aprilie 24, 2016

1A apărut

FAMILIA

Revistă de cultură
Nr. 3  martie 2016  Oradea

header1

*

Poemul din prag

de
Ana Blandiana

Înainte de trecut a fost
Mai mult ca trecutul
Și înainte de mai mult ca trecutul,
Un alt trecut
Fără început,
Dar știut pe de rost.
După viitor va veni
Mai mult ca viitorul
Și, după aceea, amenințător,
Un alt viitor
Pe care, de groază,
Nimeni nu și-l imaginează,
Ca și cum nu ar crede
Că poate fi.
Doar acest moment
În care cazi,
Erodat de secunde,
Există în același timp urgent
Cu mai mult ca prezentul,
În mijlocul căruia se ascunde
Abisul altui prezent
Și mai azi.

*

Tot CUPRINS-ul:

Iosif Vulcan – 175  6
Asterisc de Gheorghe Grigurcu  11
Aventuri livrești de Daniel Vighi  14
Solilocviul lui Odiseu de Traian Ștef  17
Mediafort de Lucian – Vasile Szabo  19
Restituiri de Alexandru Seres  24

Cronica literară
Andreea Pop – Geometria umbrei  28
Viorel Mureșan – Fugă basarabeană  33
Poeme de Irina Nechit  38

Criterion
Al. Cistelecan – Poezia lui Aurel Pantea  43

Carnete critice
Nicolae Coande – Chagall la Piscu Vechi 64
Maria Pilchin – Despre Teo Chiriac 68
Horia Dulvac – Cu k de la korupte 77

Fenomenologia jurnalului literar (I)
Liana Cozea – Mircea Zaciu sau Jurnalul Nefericirii 81

Cronica ideilor
Florin Ardelean – Gândirea deturnată  92
Carnete și caiete (IV) de Dan Arsenie  97
Save as… de Magda Danciu  103
Amic de tipar de Radu  Țuculescu 109

Poeme
Dana Puiu  111
Ioana Ileana  Ștețco  114

Aniversări
Blaga Mihoc – Viorel Faur –  75  118
Muzica de Andrei Gagiu  124

Plastica
Milena Augusta Pop  129
Ștefan Gaie  131

Revista revistelor  134

Parodia fără frontiere de Lucian Perța  136

*

Citește revista în format pdf, aici:

http://revistafamilia.ro/martie-2016/

*