În pregătirea FICT 2016, Editura ”Școala Ardeleană” lansează colecția ”Noua Spiritualitate”

Posted on iunie 6, 2016

0ÎMPOTRIVA  LENEVIEI  MINȚII !

*

Afis Dulcan UBB Cluj

*

Noua Spiritualitate este emanaţia unei Noi Ştiinţe care s-a conturat îndeosebi către sfârşitul secolului abia încheiat. Sunt aduse tot mai multe argumente care pledează pentru originea spirituală a Universului.

Viziunea materialistă asupra lumii a permis crearea unei civilizaţii tehnologice avansate, cu indubitabile avantaje pentru ameliorarea condiţiei umane. În acelaşi timp însă filosofia care a motivat-o nu a reuşit să evite actuala criză globală. Suntem tot mai nesiguri pe destinul nostru, mai angoasaţi, mai aproape de autodistrugere.

Colecţia noastră se deschide, aşadar, tuturor cărţilor menite să propună o soluţie de ieşire din impasul lumii contemporane, să avanseze o ipoteză coerentă sau să adauge o nouă valenţă demersului spre o lume mai bună.

Nimic nu se va schimba în drama lumii actuale dacă rămânem la aceeaşi gândire. Acesta este motivul pentru care toţi comentatorii fenomenului social optează pentru o Nouă Spiritualitate. Respectul pentru viaţă, nevoia de schimbare a fiecăruia dintre noi în acord cu Legea fundamentală a Universului, care postulează înfăptuirea binelui, a frumosului, a armoniei, şi nu a urii şi a dezbinării, constituie esenţa Noii Spiritualităţi.

Dumitru Constantin-Dulcan

*

Coperta Negruti - De la persoana curbe.cdr

sn_2

             ”Conștientizează-ți potențialul și gestionează-l responsabil și eficient; întreține sănătatea trupului, folosește-ți predispozițiile psihicului și eliberează-ți energiile spiritului. Descoperă-ți și valorifică-ți resursele printr-o viață de relație armonioasă, spre împlinirea propriilor aspirații și folosul oamenilor printre care trăiești.
              Fiecare se naște ca persoană; doar prin cunoașterea, dezvoltarea și valorificarea sinelui poate deveni personalitate.”

Sorin Negruți 

*

Untitled-1

Mircea-Oprita

          ”Iluzie ori iminentă restructurare biologică a speciei umane, perspectiva imortalistă se manifestă energic în acest început de secol al XXI-lea, în ciuda celor care, privind moartea ca pe una dintre puţinele certitudini ale existenţei, consideră că lucrul cel mai bun pe care îl putem face este să raţionalizăm tragedia ce încheie în mod normal un ciclu individual de viaţă. Să ne imaginăm totuşi că aceste cercetări conduc undeva – şi avem libertatea să facem exerciţiul propus de mine aici, fiindcă am văzut cum şi alte „năzdrăvănii” gândite de om şi declarate iniţial imposibile (zborul cu aparate mai grele decât aerul, ieşirea în spaţiul cosmic, inteligenţa artificială, reţeaua globală de informaţie etc.) s-au materializat rând pe rând, spulberând argumentele detractorilor academici şi obligând spiritul sceptic să facă paşi înapoi.                

          Ne putem astfel imagina că lupta savanţilor cu moartea va avea drept rezultat prelungirea vieţii umane dincolo de limitele ei teoretice actuale, poate chiar mult dincolo. […] Prin urmare, în cazul realizării cu succes a nemuririi, mai rămâne de răspuns şi la o întrebare fundamentală: dincolo de împlinirea unor dorinţe întrucâtva egoiste, ce rost (moral) are viaţa fără capăt?”

                                                                                                                                             Mircea Opriță

*

Coperta Teofil Lung

chirurgul-clujean-teofil-lung-a-extirpat-limba-unui-pacient-si-a-inlocuit-o-cu-un-muschi-din-zona-pectorala

  ”Ideile surprinse între coperţile acestei cărţi se doresc a fi o pledoarie pentru trezirea la realitate a omului. Ele sunt un strigăt care îndeamnă la schimbare. Iar schimbarea trebuie să vină prin „activarea” minţii, a gândului şi a imaginaţiei.

             Lenevia minţii este boala care dezumanizează omul.

             Numai cugetând putem aspira la adevăr, care adevăr este urmat de alt adevăr şi tot aşa… pentru că se pare că adevăr nu există pentru că nu există lumea în care ar fi trebuit să vină. De aceea între „venire” şi „plecare” omul trebuie să ştie că recompensa pentru faptele sale se va face în timpul acestei „călătorii”, şi nu în lumea umbrelor, de unde nimeni nu s‑a întors până acum.”

Teofil Lung

*