Magistrul Gheorghe Grigurcu omagiat la 80 de ani de viață în revista ”Familia” – nr.4/2016

Posted on iunie 9, 2016

1header1

Seria a V-a, aprilie 2016, anul 52 (152), Nr. 4 (605)

*

download (1)

Gheorghe Grigurcu și Ioan Moldovan la ediția din 2010 a Zilelor revistei FAMILIA

*

 • Ioan MOLDOVAN:
  URARE DE FAMILIA
         Uluiala nu-i – firește – doar a mea, e de bun simț: timpul trece chiar mai repede decât gândul – timpul cosmic, timpul calendaristic, timpul, nu însă cel subiectiv. Pentru că, din perspectiva acestuia din urmă, GHEORGHE GRIGURCU nu a împlinit optzeci de ani în viață! Faptele (sale) scripturale o dovedesc cu asupra de măsură. Simite, gândește, scrie – GHEORGHE GRIGURCU, la optzeci de ani! – cu aceeași vigoare, aceeași prospețime, aceeași viteză, aceeași neodihnă și cu expresivitate mai subtilă acum ca la tinerețe. Nu așteaptă GHEORGHE GRIGURCU niciun Harap Alb să-l îmbie și să-l urnească spre noi praguri de trecut în viitor oferindu-i jar pe făraș. Are neștiute și mereu uimitoare depozite de jeratic în cămările lăuntrice – de simțire, de reflecție și de judecată – din care izbucnesc, odată ce mâna începe a scrie, flăcările unui duh viu, chemându-l pe cititorul domniei sale să dea de comori durabile.
        Ne bucurăm de tot să-l avem, iată, de-o viață bogată în eroismul de a scrie bine, senior tânăr și puternic al Familiei, număr-de-număr, de când a intrat întâia oară în redacție și după ce a fost nevoit, spre lunga sa întristare, a o părăsi – cu trupul, iar nu cu spiritul. 
       Îi dorim să fie la fel de generos și în continuare și îi urăm din toată inima:
  La mulți ani, dragă GHEORGHE GRIGURCU !
  *
          Se alătură poetului și directorului revistei Familia, Ioan Moldovan, într-o armonie empatică, admirativă dar și comprehensivă, valorizatoare, explicativă, recuperatoare și deschizătoare de noi perspective de receptare, în această laudatio a Magistrului, Ion Simuț, Ion Pop, Livius Ciocârlie, Gabriel Dimisianu, Liana Cozea, Andreea Pop, Nicolae Coande, Marian Victor Buciu, Traian Ștef, Ioan F. Pop, Lucian Scurtu. Memorabil, de asemenea, și amplul interviu realizat de Adrian Alui Gheorghe cu cel sărbătorit. Toate, ilustrate firesc, cu noi fragmente de jurnal și poeme semnate de Gheorghe Grigurcu.
          Nu lipsesc, însă, nici celelalte rubrici, constante, ale revistei. Alăturînd propriul nostru gînd de prețuire și urările de sănătate rodnică și îndelungată pentru Domnul Gheorghe Grigurcu,  vă invit să o citiți, în format pdf, cu un simplu click, aici:
  *