A VI-a ediție a Premiilor Gogea’s Blog – 2016

Posted on iunie 12, 2016

2Juriul Gogea’s Blog acordă anul acesta, nu ex equo, ci în solidar două premii:

Revistei ALTERNANȚE,

REVISTA ALTERNANTE Nr. 2 ( 11 ) 2016-Coperta 1

editată sub coordonarea poetului și traducătorului Eugen D. Popin la München

și

Cenaclului UBB 

Cenaclu UBB iunie

coordonat de poetul Ion Mureșan la Cluj-Napoca.

*

       Ceea ce le aduce în solidar pe podiumul Gogea’s Blog este atributul cultural dobîndit încă de la înființare de centre informale  de formare și afirmare pentru creatori, cu prioritate tineri și, mai ales, convențional considerați ”marginali”, ”periferici” sau ”ex-centrici”, atît din țară, cît și din diaspora.

       Fără nici o ”premeditare” sau ”calcul” interesate, cele două instituții independente au ”fuzionat” adeseori doar în virtutea energiilor artististice degajate, pe de o parte în ședințele ”de lucru” ale Cenaclului UBB și, aspirate, pe de altă parte, de programul editorial al revistei ALTERNANȚE. Distanța fizică dintre Cluj-Napoca și München fiind anulată de o voință comună de afirmare onestă, susținută – doar moral – cu temeiuri valide, a creației autentice din orice punct ar ”răsări” ea, în orizontul fără limite al culturii românești de astăzi. Astfel, pe lîngă numele unor autori consacrați, din țară (de la Sighetu Marmației la București) sau din afara ei (din Germania pînă în SUA), în revista realizată prin activitate pro bono de Eugen D. Popin (München), Miron Kiropol (Paris), Andrei Zanca (Heilbronn), Vasile Gogea (Cluj-Napoca), Mihaela Kloos-Ilea (München-Sebeș-Sibiu), au publicat și ubebiști precum regretații prozatori Alexandru Vlad și Lucian Pop, apoi criticul, istoricul literar și poetul Ion Pop,  eseista și eminescologa Rodica Marian, prozatorul, eseistul și poetul Vasile Gogea, prozatorii Viorel Dădulescu, Adrian Țion, Silviu Buzan și Anca Goja, poeții Ion Mureșan (în traducerea lui Virgil Stanciu), Ioan-Pavel Azap, Iulian Dămăcuș, Sorin Grecu și Andrei Zlătescu, dramaturgul Flavius Lucăcel, prozatorul și traducătorul Zorin Diaconescu (cu o traducere în limba germană din prozatorul Radu Țuculescu) sau, ilustrînd revista, artistul vizual Adrian Grecu.

          De curînd, pe site-ul revistei ALTERNANȚE este accesibilă și o bibliotecă virtuală, în care se pot accesa, în format pdf cărți ale unor autori apropiați grupării. Biblioteca primește, în continuare, donații!

*

VIUL SI APROAPELE - COPERTA

          Este un bun prilej – și nu-l vom irosi – să anunțăm și apariția unui nou volum de poezii semnat de Eugen D. Popin, viul și aproapele (sau adevăratul nume al faptelor), cu o prefață semnată de Geo Vasile, la Editura Grinta. O adevărată ontologie hrănită de marea filosofie occidentală, în special germană dar și o cosmologie, de inspirație orientală, ale ființei, acest volum ordonează, într-o prozodie care îi e deja proprie autorului, gînduri din orizontul metafizic heidegger-iano-hölderlin-ian, etapele și etajele unui lirism concentrat, ”caligrafiat” în delicate ”stampe japoneze”. Ca niște titluri de capitole dintr-un imaginar ”tratat de apărare” a ”viului” (spiritual) și a ”aproapelui” (uman), Eugen D. Popin opune, pentru a le sublima într-un cer mai înalt, perechi de categorii etice prezentate estetic (metaforic): inocență-insolență, permanență-deșertăciune, identitate-avatar, însingurare-captivitate, hotar-eliberare, devoțiune-ingratitudine… Un ecou din Boris Vian parcă răzbate: ”răstorn indecent/coșul cu resturi ale zilei…”.

          Noi vom umple, însă, paharul! Pentru permanența decenței și a devoțiunii solidare!

*

Pentru mai multe informații vizitați site-ul

Alternanţe

și pagina de FB

https://www.facebook.com/Cenaclul-UBB-538378876292389/

*

Posted in: Premii